Ceny mlékárenských výrobků porostou

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 2/2009

Prakticky do puntíku vyšla loňská prognóza vývoje cen potravin, kterou TEST počátkem roku 2008 zveřejnil na svých stránkách. V zásadě lze říci, že se nepotvrdil růst cen potravin, který avizovaly zejména zemědělské a potravinářské podniky, naopak došlo ve druhé polovině loňského roku k jejich, někdy i výraznému poklesu. V současné době zase naopak tuzemská média a producenti potravin hovoří o stagnaci a poklesu cen. Bohužel, je to opět úplně naopak.

V průběhu letošního roku ceny většiny potravin na tuzemském trhu mírně vzrostou. Komplexní cenovou analýzu vývoje na trhu potravin najdou naši čtenáři v příštím vydání. Jako aperitiv, který v mnohém celkovou situaci na trhu potravin ilustruje, předkládáme předpokládaný vývoj letošních spotřebitelských cen mlékárenských výrobků.

Signály podporující růst cen

Ačkoli to v současné době vzhledem k historicky nízkým výkupním cenám mléka od zemědělců nevypadá, rodí se právě signály, které nejenže propad cen mléka i mlékárenských výrobků zastaví, ale naopak obrátí vývoj opačným směrem. Jde o celou řadu opatření, která připravuje nebo již nastartoval regulační mechanismus Evropské unie. Již od počátku roku je (ne v ČR) stahována část přebytečné mléčné suroviny z trhu prostřednictvím dotační podpory skladování másla. Od března se začne prostřednictvím státních institucí vykupovat z trhu přebytečné máslo a sušené odstředěné mléko, a navíc budou tyto výrobky spolu s dalšími (sýry) s dotační podporou vyvezeny mimo území EU. Kromě toho část producentů mléka, v rámci celé EU, mírně snížila produkci syrového mléka a jeho nabídku mlékárnám.

Prognóza vývoje cen

To vše povede k růstu cen mléka placených zemědělcům; růst se podle všeho projeví již v průběhu února. S určitým časovým zpožděním a zejména pak na základě reálně z EU vyvezených přebytků mléka v průběhu března (intervenční nákupy a podpora exportu) se tento nárůst projeví ve zvýšených nákladech na cenu mlékárenských výrobků. Zpoždění bude podle všeho trvat zhruba dva až tři měsíce. To v praxi znamená, že na konci prvního pololetí, zřejmě v průběhu května, lze očekávat mírný nárůst cen těchto výrobků. V průběhu léta pak by mělo dojít ke stabilizaci cen a následně na podzim letošního roku k dalšímu mírnému růstu, mimo jiné i díky předpokladům postupného odeznívání ekonomické krize.
Oproti současným cenám tak lze na konci letošního roku očekávat v případě mlékárenských výrobků zhruba desetiprocentní nárůst, a to především (kupodivu) spíše v oblasti konzumního mléka, smetany atd., ne až tolik v případě jogurtů a sýrů. To je dáno stavem zásob jednotlivých mlékárenských skupin výrobků v současné době.

Globální souvislosti

Pokud by byly zásahy do trhu s mlékem prováděny pouze na úrovni EU, k zásadnímu cenovému zvratu na celosvětové úrovni by to ale zřejmě nestačilo. Proto je nutné do úvah zahrnout i strategickou roli mléka a jeho ceny plošně po celém světě. Mléko je totiž pro zemědělce skutečně specifickou surovinou, jejíž produkce zabezpečuje výrobcům on-line provozní prostředky na zemědělské činnosti. Je produkováno denně, na rozdíl od roční prodlevy od zasetí hospodářských plodin k jejich sklizně, půlroční prodlevě nutné k vykrmení prasat, dvouleté prodlevě nutné k porážce skotu a několikatýdennímu „otočení“ produkce drůbeže. Bez ohledu na světadíl je tedy pro zemědělce důležité, aby nebyly ceny (a tedy příjmy z provozního kapitálu) mléka dlouhodobě nízké, protože to pro ně jinak znamená ekonomické potíže.
V zájmu všech je tedy růst cen mléka. K tomu, že se ceny mléka musí logicky v průběhu letošního roku zvýšit, dávají argument i dlouhodobé statistiky cen mléka v případě, že je porovnáváme jako průměr celého roku. V posledních deseti letech je celoroční průměr velmi stabilní, byť se v určité části roku ceny výrazně zvýší nebo sníží. To samé lze očekávat i letos. A protože jsou ceny počátkem roku velmi nízké, téměř historicky nejnižší, musí se tento trend nějak „kompenzovat“. To je možné pouze růstem cen.

Petr HAVEL


Přihlásit