Zákaz podpultových nabídek u operátorů

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.2.2017   

Navrhovaná novela zákona o elektronických komunikacích má přinést i jednu poněkud překvapivou změnu. Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo potírat netransparentnost nabídek operátorů a zakročit proti takzvaným podpultovým nabídkám. Tuto změnu v navržené podobě nepovažujeme za přínosnou, a proto žádáme úpravu předložené novely.

Zapojte se i vy do naší kampaně Za férové operátory. Již více než 1700 spotřebitelů vyjádřilo nesouhlas s praktikami telefonních operátorů. Přihlaste se i vy a vyjádřete svoji podporu na sociálních médiích pomocí hashtagu #ZaFeroveOperatory.

Je všeobecně známé, že v cenících všech tří hlavních operátorů je neomezené volání s neomezenými SMS a 1,5 GB dat za 749 korun se závazkem na dva roky. Většina uživatelů rovněž ví, že pokud se budou snažit, mohou dostat takzvanou retenční nabídku a cenu i o více než 200 korun stáhnout ve svůj prospěch. V praxi to vypadá trochu jako koňské tržiště, ale kdo je aktivní a průbojný, může ušetřit. Příliš to ale nesvědčí o transparentnosti operátorů. Je evidentní, že si úplně nahlas konkurovat nechtějí a stále se najde dost lidí, kteří zaplatí plnou cenu dle ceníku.

Novela by měla operátorům zakázat diskriminaci spotřebitelů, což lze považovat jen za zdůraznění stávajícího zákazu, ani dnes spotřebitel být diskriminován nesmí. Zároveň se stanovuje povinnost poskytovat spotřebitelům služby pouze za zveřejněné ceny. Zda taková právní úprava povede k tomu, že operátoři promítnou reálné retenční nabídky i do ceníků, je velkou otázkou. Kdyby to udělat chtěli, dnes jim v tom nic nebrání. Naopak to vzbuzuje obavu, že operátoři jen zafixují stávající stav, což by jim plně vyhovovalo. Výklad ustanovení může vést i k tomu, že operátoři současné individuálně „vyhádané“ ceny zruší s tvrzením, že zákon jim zakazuje poskytovat služby za ceny, které nejsou uvedeny v ceníku. Pokud má dnes spotřebitel „podpultový“ tarif s neomezeným voláním za 500 korun, mohlo by se mu stát, že s účinností zákona mu operátor oznámí něco ve smyslu: „Vlivem změny legislativy převádíme všechny své zákazníky s neomezeným tarifem na tarif Volej bez diskriminace za 739 korun.“ Pokud se smlouva či obchodní podmínky mění pod vlivem změny legislativy, nemohou zákazníci smlouvu ukončit.

Zákaz neceníkových nabídek je navíc těžko vymahatelný. Novela nerozšiřuje správní delikty, a tak by žádný úřad nemohl udělit pokutu za porušení příkazu prodávat vše za ceny uvedené v ceníku. Zastáváme názor, že individuální nabídky jednotlivým spotřebitelům nejsou diskriminací, jak ji vnímá právo.

Proto jsme požádali předsedu vlády Bohuslava Sobotku i ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka o vypuštění tohoto zákazu z připravované novely zákona o elektronických komunikacích.
 


Přihlásit