Láhev Medvídka Pú

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Publikováno v časopise 4/2008

Nenech si ujít další číslo časopisu… dostanete Medvídkovu láhev, která se bude skvěle hodit na výlety! Samozřejmě že jsme si nenechali ujít 3. vydání časopisu, dokonce jsme ho koupili desetkrát. Pět láhví zamířilo do Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let Státního zdravotního ústavu (senzorické zkoušky) a pět skončilo ve Zkušebním ústavu lehkého průmyslu České Budějovice (mechanická bezpečnost).

Národní referenční laboratoř jsme požádali o senzorické zkoušky, zda použité materiály nemohou ovlivňovat nápoje. Zkoušky modelovaly reálné použití láhve. Výrobky po těchto zkouškách se mohou ocitnout ve třech skupinách: neovlivní senzorické vlastnosti potravin (hodnocení ≤1,8), možnost vyvolání malých změn senzorických vlastností potravin (hodnocení 1,9 až 2,3) a nepříznivě ovlivní senzorické vlastnosti potravin (hodnocení ≥2,4). Láhev Medvídka Pú vyhověla,i když se k ní pojí možnost vyvolání malých změn (hodnocení senzorických vlastností 1,9).
Zrada číhala někde jinde! V mechanických vlastnostech. Náustek volně nasazený na plastovou trubičku, která prochází víčkem do láhve, nemá žádné zajištění. Stačí málo a odpadne a „vysypou“ se jeho části (těsnící kroužky a pružina). Výrobky pro péči o dítě – vybavení pro pití (tedy nejenom láhev) musí splňovat bezpečnostní požadavky normy ČSN EN 14350-1; jeden z nich se týká malých částí: nesmí zapadnout do zkušebního válce. Pokud se tak stane, hrozí, že děti mohou ony malé části vdechnout a dusit se a dokonce se i udusit, nebo je mohou spolknout. Je-li výrobek opatřen šňůrou, platí, že na ní při napnutí
nesmí být žádná smyčka, jejíž obvod by byl delší než 380 mm.
Norma, která se vztahuje na výrobky pro péči o dítě – vybavení pro pití, uvádí i požadavky týkající se návodu k použití. Musí v něm být uvedeny následující údaje:

  • informace o bezpečném používání výrobku,
  • nevhodné způsoby ohřívání, které mohou výrobek poškodit,
  • alespoň jeden způsob čištění,
  • před prvním použitím výrobek očistěte,
  • nevhodné způsoby čištění, skladování a použití, které mohou výrobek poškodit.

ZÁVĚR: Láhev Medvídka Pú je nebezpečným výrobkem, který ohrožuje zdraví i život dětí. Obsahuje nepřípustné malé části, které se snadno uvolňují; hrozí jejich vdechnutí či spolknutí. Při spolknutí kovových částí (kroužek a pružina) dojde ke dráždění žaludeční sliznice a stěny střev. U jednoho ze vzorků došlo při otevření krytu sklopného uzávěru k vystřelení nejen náustku, ale i pružiny a těsnících kroužků. Na šňůře s přezkou vzniká při napnutí smyčka (u zkoušených výrobků o nepřípustné max. délce obvodu od 630 do 680 mm) a hrozí riziko uškrcení. Výrobek nebyl opatřen odpovídajícím návodem k použití.


Přihlásit