Něco malého k snědku

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Publikováno v časopise 3/2008

V únoru letošního roku se v prodejnách tisku objevila novinka masivně podporovaná televizní reklamou. Kolekce „Medvídek Pú a jeho svět“, která se skládá z časopisu a dětského jídelního servisu „Medvídkův jídelní servis na něco malého k snědku“. Co vydání časopisu, to kousek servisu – 1. vydání (zaváděcí cena 39 Kč) přineslo medvídkův velký mělký talíř s vidličkou, 2. vydání (cena 99 Kč) medvídkovu mističku a lžičku a to další bude lákat na medvídkovu láhev, která „se bude skvěle hodit na výlety.“ Kolekce vychází v intervalu 14 dnů a je plánována na 60 pokračování.

Když se to vezme kolem a kolem, přišel vydavatel (DeAgostini, Polsko, v ČR jej zastupuje společnost Tappa, s.r.o.) s docela geniálním tahem propojit příběhy ze Stokorcového lesa doplněné o hádanky a úkoly s jídelním servisem pro děti, na kterém se skví veselé scénky se známými postavičkami. Není pochyb, že Medvídek Pú a jeho kamarádi děti přitahují a aby byli „přitaženi“ i rodiče ke koupi jednotlivých dílů kolekce, předkládá jim vydavatel pádný argument: „Není vyloučeno, že se … z Vašeho malého nejedlíka stane velký labužník.“ A nechybí ani vydavatelova rada, jakou taktiku na nejedlíky zvolit: „Maminko a tatínku! Je čas na první oběd na novém talířku! Jídlo pokládejte na talířek tak, aby bylo vidět části barevného obrázku s Medvídkem Pú, Tygříkem a včelkami na jeho dně.
Bude-li dítě dobře jíst, obrázek se ukáže v celé své kráse. Chuť k jídlu by měla pomoci, ale dávej pozor, aby dítě nejedlo moc rychle! Krásný nový talířek s vidličkou je dobrou příležitostí, jak povzbudit dítě, aby snědlo samo celý oběd a odkrylo Medvídka Pú a Tygříka na dně talířku. Nebo ne?“
Kdo má malé děti či se zajímá o časopisecký trh, byl pravděpodobně zaskočen. Časopis Medvídek Pú přece dávno existuje – komiksový měsíčník, který vydává firma Egmont ČR. Proč na trh jako novinka vstupuje další Medvídek Pú? Náznak odpovědi jsme našli na webových stránkách firmy, která zajišťuje předplatné: „Pozor, toto není komiksový časopis … ale kolekce s nádobím pro děti.“ Rozšifrování se takřka nabízí samo: nejde až tak o časopis, nýbrž hlavně a především o nádobí! Tah vydavatele, nebo spíše distributora jídelního servisu vyšel, 1. vydání s talířem rychle mizelo z trhu (jistě se na úspěchu odrazila nízká zaváděcí cena), objevily se i lítostivé hlasy, že už není k sehnání a zda je možné si ho někde objednat.

Četné internetové diskuse, které se rozeběhly kolem kolekce, jsou svým způsobem zajímavou sondou do spotřebitelského myšlení. Většina diskutujících maminek se rozplývá nad krásou jídelního servisu, mnohé navíc dodávají, že na podobné nádobí nedají dopustit hlavně díky jeho nerozbitnosti, jiné se notně rozčilují, že od 2. vydání vylítla cena vzhůru (99 Kč), další nad tím upřímně „pláčou“, nicméně se dušují, že radši ušetří jinde, jen aby korunky zbyly na nádobíčko, některé dokonce prosí vydavatele, aby snížil cenu tak na padesátikorunu…
Osamoceně stranou stojí pár hlasů, které se ptaly na zdravotní nezávadnost nádobí. Odpověď společnosti Tappa, s.r.o. i firmy zajišťující předplatné je nenechala na pochybách, že je vše v pořádku a že nádobíčko je zdravotně nezávadné a pro potvrzení visí na internetových stránkách Prohlášení (označené jako „certifikát“) v angličtině s čínskými znaky a v češtině. Když ani to několika maminkám nestačilo a znovu se ozvaly, byly umlčeny dalšími „co že jim to není jasné“. A na otázku, proč je nádobí určeno dětem až od 3 let, se dozvěděli, že „… jedná se především o bezpečnost dítěte. Při manipulaci například s vidličkou může dojít ke zranění.“

Medvídkův jídelní servis je vyroben z melaminu. A právě melaminové předměty, které jsou určeny pro styk s potravinami, se v poslední době objevují mezi nebezpečnými výrobky, jejichž prodej je zakázán Hlavním hygienikem ČR, a často se také objevují v systému rychlého varování RASFF, který obsahuje hlášení ze zemí Evropské unie. Nebezpečí, které je spojeno s melaminem, má podobu formaldehydu; není-li dodržen správný výrobní postup, uvolňuje se do potravin a přechází s nimi do organismu.
Když se na trhu objevil velký mělký talíř Medvídka Pú, koupili jsme několik kusů a okamžitě převezli do Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let věku, Státního zdravotního ústavu Praha. V té době jsme již věděli o jedné nepřesnosti vydavatele, resp. jeho zástupce v ČR, která svědčí o neznalosti českých právních předpisů a která je tak trochu zavádějící: „Všechny přiložené výrobky z kolekce nádobí jsou určeny pouze dětem od 3 let.“ Vyhláška, která zakotvuje požadavky na zdravotní nezávadnost předmětů přicházejících do styku s potravinami, neobsahuje žádné omezení týkající se věku. Tak to jenom na okraj.
Analýzy, které jsme objednali, sledovaly zdravotní nezávadnost talířů ve třech rovinách: migraci (tj. přechod) formaldehydu do nekyselých potravin (používá se destilovaná voda), do kyselých potravin (rajskou omáčku či polévku, nastrouhané jablíčko, jogurt, zelí v sladkokyselém nálevu atd. nahradil 3% roztok kyseliny octové) a do kyselých potravin po 1 mycím cyklu v myčce nádobí (dle návodu lze mýt v myčce).
Závěr analýz není příznivý: Ani jeden z testovaných vzorků NEVYHOVĚL! Velké talíře Medvídka Pú jsou zdravotně závadné a do dětských rukou, ba ani do těch dospělých nepatří.
Jak vznešeně zní myšlenky, kterými vydavatel doprovodil 1. vydání kolekce „Medvídek Pú a jeho svět“, citujeme: „… poučení o přátelství, úctě k druhým, o schopnosti dělit se a o ochraně přírody.“ A realita, byť za ní postavičky Medvídka Pú a jeho kamarádů pranic nemohou: neúcta k druhým, neúcta k jejich zdraví…

Formadehyd

Formaldehyd patří mezi těkavé organické látky. Plynný formaldehyd může vstupovat do organismu inhalačně nebo kontaktem s kůží. Orální expozice připadá v úvahu pouze kontaminovanou stravou.
Formaldehyd lze označit jako středně až silně toxickou látku, jedná se o protoplazmatický jed. Dráždí sliznice, leptá kůži a poškozuje dýchací cesty. Rychle se vstřebává plícemi, zažívacím traktem a kůží. Opakované malé expozice mohou vést k přecitlivělosti (spojivky, dechové a kožní reakce). Příznaky chronických otrav jsou nechutenství, poruchy ve vylučování potu, bolesti hlavy, úbytek na tělesné hmotnosti a pocit slabosti. V odborných pramenech se dále uvádí negativní vliv formaldehydu na imunitu organismu.
U 25 % dětí, které konzumovaly mléko obsahující malá množství formaldehydu, došlo po několika dnech k vylučování bílkovin močí, které po podávání normálního mléka ustalo.
Kancerogenní (rakovinotvorné) účinky formaldehydu byly prokázány v experimentech na zvířatech za podmínek, při nichž dochází k expozici lidí. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) jej v roce 2004 zařadila mezi látky s karcinogenními účinky na člověka.
Mutagenní účinky, tj. navozující změny v genetickém kódu, které se přenášejí na další generace, jsou připisovány zejména jeho metabolitu – kyselině mravenčí.

 

 

 


Přihlásit