Finance: Elektřina zlevňuje, platíte méně?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2015

Pokud vaše účty za elektřinu neklesají, měli byste uvažovat o změně dodavatele. V porovnání s loňským přehledem nabídek totiž zjistíte, že ty nejlepší zlevnily o sto- až tisícikoruny. Mezi nejnižšími a nejvyššími cenami v aktuálních tabulkách jsou pak víc než desetinové rozdíly. Projděte proto své faktury za elektřinu a zjistěte, zda zbytečně nepřeplácíte. Zároveň ale případnou změnu dobře promyslete.

Předně si projděte současnou spotřebu, od které se odvíjí volba sazby. Typická domácnost s běžnými spotřebiči bude pravděpodobně v nejběžnějším tarifu D02d, další sazby předpokládají buď ohřev vody elektřinou, nebo instalaci přímotopů, tepelných čerpadel a podobně (podrobnosti o sazbách a tarifech viz box).

Cena elektřiny

Cena elektřiny je tržní cenou jen zčásti. Dělí se na regulovanou a neregulovanou složku. Regulovaná část tvoří necelou polovinu a každoročně ji vyhlašuje Energetický regulační úřad. V regulované části platíte poplatky za přenos a distribuci, rezervovaný příkon, činnost operátora trhu, systémové služby a dále často diskutované příspěvky na podporované zdroje. Do regulované složky přirozeně spadá také daň z elektřiny, kterou rovněž diktuje stát.

Neregulovaná část ceny má jednodušší strukturu a skládá se ze dvou hlavních součástí. Odvádíte ji jednak za skutečnou spotřebu, která je dle sazby a tarifu u účtována po jednotkách, a také v pevné výši jako měsíční fix kryjící doplňkové služby dodavatele. 

Jak se ukazuje v tabulkách, aktuální nejlepší nabídky dodavatelů se u domácnosti s relativně malou spotřebou (2,5 MWh ročně) budou lišit o 1300 Kč, což je víc než desetina. U vyšších tarifů, respektive spotřeby, jsou úspory násobné. To přitom srovnáváme pouze nejlepší a zároveň současné nabídky. Slovo současné je podstatné. Ceny energií totiž v posledních letech klesají a máte-li starší smlouvu, která se řídí starším ceníkem, ušetřit můžete mnohem víc.

Z toho plyne první rada: neuvazujte se na dlouho. Zatímco smlouvu na dobu neurčitou můžete bez sankcí vypovědět zpravidla do třech měsíců, u smluv na dobu určitou je to horší. I ty se sice dají vypovědět, musejí být ale splněny určité podmínky, o kterých si řekneme dále. Každopádně vzhledem ke klesajícím cenám nedoporučujeme uzavírat smlouvu na dobu určitou delší než jeden rok.

Naše tabulky nezahrnují akční nabídky. Na ty narazíte především coby noví zákazníci, když vás společnost teprve láká. Řada akcí je však omezena na určitou dobu a to kratší, než na jakou zní smlouva. Poté přejdete k méně výhodnému standardnímu sazebníku. O něco lepší jsou akce typu garance. Některé společnosti slibují, že v průběhu dodávek budou upravovat cenu tak, aby pro vás byla vždy nejvýhodnější. Jenže i to má háček - výhodnost se měří oproti standardním ceníkům konkurence. Pokud nějaká zlevní v akci, odpovídající slevy se u svého dodavatele nedovoláte. Je-li taková nabídka doprovázená smlouvou na dobu určitou a na delší dobu, buďte proto obezřetní.

Sazby a tarify

Níže jsou uvedeny nejčastěji používané sazby. Základní rozdíl je v tom, zda jsou jedno- nebo dvoutarifní, tedy zda je elektřina po celý den za stejnou cenu, nebo dostanete "levnější hodiny". U vyšších sazeb musíte splňovat konkrétní podmínky, například elektřinou topit, ohřívat vodu nebo mít nainstalované tepelné čerpadlo.

D01d a D02d jsou jednotarifní sazby. V závislosti na volbě dodavatele se výhodnost láme zhruba u spotřeby 1,2 megawatthodiny ročně. Pokud elektřinou netopíte, rozhoduje především množství spotřebičů.

Sazby D25d a D26d jsou určené pro akumulační ohřev vody, ta druhá navíc pro akumulační vytápění. Jde o dvoutarifní sazby a nízkého tarifu si můžete užívat osm hodin denně.

Sazby D35d a D45d se zaměřují na přímotopy, u té první se předpokládá kombinace s akumulačním vytápěním. Nízký tarif se nabízí po šestnáct, respektive dvacet hodin denně.

Specifické potřeby zohledňují sazby D56d pro domácnosti s tepelným čerpadlem a nízko zpoplatněným odběrem dvaadvacet hodin denně. D61d pak využijí především chalupáři, nižší tarif jim nabízí od pátečního poledne do nedělního večera. Pokrokoví motoristé s elektromobily zase mohou sáhnout po D27d a užívat nízký tarif k nabíjení po osm hodin denně.

Změna dodavatele

Liberalizovaný trh s energiemi je bohužel rejdištěm ne vždy solidních podomních prodejců. Typicky vám spočítají spotřebu na zcela jiném tarifu, než používáte, jen aby dokázali velké výhody. Často také klamou tím, že jde pouze o inovovaný produkt stávajícího dodavatele, případně že podpis není nijak závazný. Je, a vy následně zjistíte, že jste podepsali ne zcela výhodnou nabídku.

Pokud mluvíme o nevýhodných nabídkách, pohlídejte si zejména různé poplatky - za aktivaci, za výpis, za deaktivaci, dílčí částky měsíčního paušálu a podobně. Často dosahují výše několika stokorun a mohou smazat výhody přechodu. Samozřejmostí je hlídat délku smlouvy, zda je na dobu neurčitou, či určitou, případně na jak dlouho a jestli nemá doložku o automatické obnově. Od toho se budou odvíjet výpovědní lhůty.

Podívejte se také na reference dodavatele. Na internetu není problém dohledat diskuse a věřte, že ti dodavatelé, kteří nepostupují právě poctivě, jsou v nich propíráni opakovaně. Bohužel často až zklamanými zákazníky, nikoliv zájemci. Řešte to radši předem.

Konečně, jak změnit dodavatele, respektive vypovědět smlouvu? Nejjednodušší způsob je v případě smlouvy na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta činí zpravidla zmíněné tři měsíce. To vás nebude výrazně omezovat při budoucí změně a je to zároveň dostatek času na vyřízení formalit, se kterými může pomoci nový dodavatel, dáte-li mu plnou moc.

Se smlouvami na dobu určitou je to složitější, při odchodu většinou zaplatíte tučnou pokutu. Odstoupit bez sankcí můžete do 14 dnů od podpisu smlouvy uzavřené při podomním prodeji. Pokud vám prodejce nedal písemné poučení o možnosti od smlouvy odstoupit, prodlužuje se lhůta o celý rok. Protože ukončení smlouvy s původním dodavatelem trvá zpravidla několik měsíců (po uplynutí výpovědní doby), umožňuje energetický zákon spotřebitelům odstoupit od smlouvy o změně dodavatele plynu či elektřiny uzavřené nejčastěji při podomním prodeji, a to bez nutnosti uvádět důvod a bez jakékoliv sankce, ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky novým dodavatelem. Výhodou je, že pro dodržení lhůty k uplatnění práva odstoupit od smlouvy je dostačující, aby bylo odstoupení odesláno poslední den této lhůty.

Odstoupit od smlouvy bez sankcí můžete také tehdy, jestliže dodavatel změní ceny nebo smluvní podmínky. Informovat o změnách vás musí adresně s třicetidenním předstihem a vy pak nejpozději deset dní před nabytím účinnosti změn můžete odejít pryč bez pokut. Jestliže se vám zákonného varování o změně nedostalo včas anebo vůbec, můžete smlouvu vypovědět až tři měsíce po nabytí účinnosti změn. Nezapomínejte ale na to, že odcházíte-li, musíte si v mezidobí zajistit nového dodavatele. Udělejte to co nejdříve také proto, abyste využili jeho pomoci s převodem.

Když se vyjednává hromadně

Slyšeli jste o energetických aukcích? Chtěli byste se do takové akce zapojit? V podstatě jde o to, že se několik desítek až stovek odběratelů (někdy celé obce) domluví a vyhlásí tendr. Dodavatelé pak nabízejí zvýhodněný balíček pro celou skupinu. Pozor na to, že ačkoliv můžete dosáhnout lepší ceny, nikdo vám to nezaručí. Jestliže máte například akční nabídku už nyní, výsledek aukce může nabídnout horší cenu. Přitom přihláška je závazná. Soutěžíte-li, musíte následně smlouvu uzavřít. Výhodnost mohou omezit také stávající smlouvy, které už soutěžící mají. Pokud by byly na dobu určitou a dodavatel zahajoval spolupráci dříve, než uplyne původní výpovědní lhůta, zaplatíte pokutu za předčasnou výpověď (jestliže nevyužijete některé ze zákonných ustanovení). Nevěřte všemu, co se povídá. Část soutěžících typicky na aukci prodělá z výše zmíněných důvodů. Také radíme vyčkat, co se stane v blízké budoucnosti. V aukcích se nezřídka domlouvá fixní cena na dlouhou dobu. Ceny přitom v posledních letech klesaly. To, co se teď jeví jako výhodné, může při dalším poklesu tržních cen znamenat zbytečné přeplácení.

V našich tabulkách počítáme s modelovou domácností žijící ve Středočeském kraji. Nehledě na spotřebu má instalované 3 jističe do 25 A, nejběžnější kombinaci. Spotřeba a její dělba (v případě dvoutarifních sazeb) je uvedena v záhlaví tabulky.

V tabulkách nejsou zahrnuty krátkodobé akce a takové akce, jejichž platnost končí ještě za doby navrhované smlouvy. Zahrnuty také nebyly nabídky podmíněné například současným odběrem plynu nebo příslušností zaměstnavatele ke stejnému dodavateli.

Pokud dodavatel požaduje smlouvu na dobu určitou delší než jeden rok, je tato skutečnost uvedena v poznámkách. 

Odběr 2,5 MWh/rok; sazba D02d

Dodavatel
Produkt
Doba určitá
Celková platba
FOSFA FEE - Standard 24 x 11 414 Kč
Nano Energies Trade Nano Energies tarif Economy x 11 533 Kč
ST Energy Standard 24 x 11 541 Kč
Amper Market HOME_BASIC_24 x 11 562 Kč
Europe Easy Energy EASY 24 region ČEZ x 11 569 Kč
ELIMON ePRODUKT Standard x 11 682 Kč
Fonergy STANDARD Klasik 24 x 11 704 Kč
Centropol Energy e-OPTIMUM D Optimum 24 region ČEZ x 11 719 Kč
Eneka E-tarif Standard x 11 755 Kč
ČEZ Prodej D-Standard - eTarif x 11 780 Kč
EP ENERGY TRADING KLASIK Jednotarif Jistota 2015 24 měsíců 11 789 Kč
CARBOUNION KOMODITY CARBO STABILITA STANDARD Domácnost 24 x 11 807 Kč
ARMEX ENERGY ELEKTŘINA FIX 2016 do konce r. 2016 11 835 Kč
Stabil Energy E Tarif x 11 840 Kč
Corasta Taurus Standard 12 měsíců 11 887 Kč
BOHEMIA ENERGY entity Home Standard 24 Garance 2015(ČEZ) min. 24 měsíců 11 928 Kč
MND Proud Standard x 11 979 Kč
Optimum Energy OE STANDARD 2015 24 měsíců 12 016 Kč
Pražská plynárenská PP 24h D FLEXI region ČEZ 24 měsíců 12 049 Kč
eYello CZ YELLO SINGLE x 12 055 Kč
RIGHT POWER ENERGY eDomov oblast ČEZ x 12 061 Kč
Comfort Energy PRIM PLUS Home Standard 24 region ČEZ min. 24 měsíců 12 088 Kč
AKCENTA ENERGIE AE Standard x 12 097 Kč
X Energie DOM 24 region ČEZ 24 měsíců 12 100 Kč
Central Energy D Standard region ČEZ x 12 103 Kč
Global Energy FIX24 G-Standard x 12 140 Kč
LAMA energy PREMIUM Standard region ČEZ 36 měsíců 12 161 Kč
Erste Energy Services Standard x 12 248 Kč
VEMEX Energie FIX 2015 Standard 24 měsíců 12 294 Kč
E.ON Energie E.ON Jistota ElektřinaKlasik x 12 389 Kč
Energie2 KLASIK region ČEZ 12 měsíců 12 617 Kč
Pražská energetika KOMFORT KLASIK 24 x 12 718 Kč

Odběr 5 MWh/rok (3 MWh ve vysokém, 2 MWh v nízkém tarifu); sazba D25d

Dodavatel
Produkt
Doba určitá
Celková platba
Nano Energies Trade Nano Energies tarif Economy x 18 187 Kč
ST Energy Standard AKU 8 x 18 352 Kč
CARBOUNION KOMODITY CARBO STABILITA STANDARD Domácnost AKU 8 x 18 484 Kč
Fonergy STANDARD AKU 8 x 18 651 Kč
FOSFA FEE - OT Aku 8 x 18 712 Kč
Amper Market HOME_AKU x 18 805 Kč
MND Proud Aku 8H x 18 833 Kč
Stabil Energy E Tarif x 18 887 Kč
Europe Easy Energy EASY Aku 8 region ČEZ x 18 903 Kč
Eneka Jednička Aku 8 12 měsíců 19 034 Kč
ARMEX ENERGY ELEKTŘINA FIX 2016 do 31. 12. 2016 19 064 Kč
ELIMON ePRODUKT Akumulace 8 x 19 164 Kč
EP ENERGY TRADING KLASIK Akumulace Jistota 2015 24 měsíců 19 180 Kč
Corasta Taurus Akumulace 8 12 měsíců 19 276 Kč
RIGHT POWER ENERGY eDomov oblast ČEZ x 19 301 Kč
eYello CZ YELLO SINGLE x 19 402 Kč
Centropol Energy PREMIUM_2016 AKU 8 region ČEZ x 19 422 Kč
Pražská plynárenská PP Aku D FLEXI region ČEZ do 30. 6. 2017 19 456 Kč
AKCENTA ENERGIE AE Aku 8 x 19 510 Kč
LAMA energy PREMIUM Akumulace 8 region ČEZ 36 měsíců 19 518 Kč
Comfort Energy PRIM PLUS Home Aku 8 region ČEZ 24 měsíců 19 531 Kč
BOHEMIA ENERGY entity Home Aku 8 Garance 2015(ČEZ) 24 měsíců 19 535 Kč
ČEZ Prodej D-Akumulace 8 - Garant do 31. 12. 2016 19 560 Kč
Optimum Energy OE STANDARD 2015 24 měsíců 19 601 Kč
Central Energy D Akumulace 8 region ČEZ x 19 697 Kč
Global Energy FIX24 G-Aku 8 x 19 716 Kč
VEMEX Energie FIX 2015 akumulace 8 24 měsíců 19 789 Kč
Erste Energy Services Standard x 19 801 Kč
E.ON Energie E.ON Jistota 2015 ElektřinaAku x 20 153 Kč
Energie2 DUO region ČEZ 12 měsíců 20 454 Kč
Pražská energetika KOMFORT AKU 8 x 20 503 Kč

Odběr 15 MWh/rok (6 MWh ve vysokém, 9 MWh v nízkém tarifu); sazba D45d

Dodavatel
Produkt
Doba určitá
Celková platba
ST Energy Standard přímotop x 37 205 Kč
CARBOUNION KOMODITY CARBO STABILITA STANDARD Domácnost přímotop x 38 345 Kč
Nano Energies Trade Nano Energies tarif Economy x 38 461 Kč
Amper Market HOME_TOPENÍ x 38 588 Kč
Fonergy STANDARD Přímotop 20 x 38 799 Kč
ARMEX ENERGY ELEKTŘINA FIX 2016 do 31. 12. 2016 38 860 Kč
Europe Easy Energy EASY Přímotop region ČEZ x 38 915 Kč
Stabil Energy E Tarif x 38 998 Kč
FOSFA FEE - Přímotop 20 x 39 053 Kč
ELIMON Přímotop 20 - SVĚŽÍ 36 36 měsíců 39 223 Kč
Optimum Energy OE STANDARD 2015 24 měsíců 39 252 Kč
EP ENERGY TRADING KLASIK Přímotop Jistota 2015 24 měsíců 39 281 Kč
RIGHT POWER ENERGY eDomov oblast ČEZ x 39 445 Kč
Centropol Energy AKTIV D Optimum přímotop region ČEZ x 39 448 Kč
Eneka Jednička Přímotop 20 12 měsíců 39 605 Kč
eYello CZ YELLO SINGLE x 39 742 Kč
Corasta Taurus Přímotop 20 12 měsíců 40 403 Kč
Pražská plynárenská PP Direkt D FLEXI region ČEZ dodatek 24 měsíců 40 577 Kč
LAMA energy PREMIUM Přímotop region ČEZ 36 měsíců 40 650 Kč
Comfort Energy PRIM PLUS Home Přímotop 20 region ČEZ 24 měsíců 40 759 Kč
BOHEMIA ENERGY entity Home Přímotop 20 Garance 2015(ČEZ) 24 měsíců 40 766 Kč
ČEZ Prodej D-Přímotop - Garant do 31. 12. 2016 40 799 Kč
MND Proud Přímotop x 41 133 Kč
Global Energy FIX24 G-Aku 16 x 41 449 Kč
AKCENTA ENERGIE AE Přímotop x 41 630 Kč
VEMEX Energie FIX 2015 přímotop 24 měsíců 41 946 Kč
Central Energy Přímotop region ČEZ x 42 164 Kč
Erste Energy Services Standard x 42 247 Kč
Energie2 MAX plus region ČEZ 12 měsíců 42 774 Kč
Pražská energetika KOMFORT PŘÍMOTOP 20 x 42 872 Kč
E.ON Energie E.ON Jistota 2015 ElektřinaPřímotop do 31. 12. 2015 43 006 Kč
Uvedené ceny jsou platné k 13. 6. 2015, data pocházejí z kalkulátoru Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) a z webových stránek společností.


Přihlásit