Finance: Kdo šetří, má za dvě

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2015

Dvě procenta na termínovaných vkladech a na spořicích ještě o něco méně. Tak se dnes úročí vklady v těch lepších bankách. Dobrou zprávou ale je, že si z nich jen minimum odkrajuje skrytý žrout – inflace. Ta se trvale drží hluboko pod jedním procentem a dobrý spořicí účet nad ní s přehledem zvítězí.

Jestliže nám banka před třemi lety nabídla pětiprocentní zhodnocení, bylo to ve skutečnosti stejně, jako nyní při dvou procentech. Inflace se tehdy pohybovala mírně pod třemi a půl procenty, zatímco ta letošní (srpnová) byla o tři procenta nižší. Odečtěte si inflaci od úrokových sazeb a dostanete reálné zhodnocení, tedy o kolik víc si budete moct za úspory koupit. Zjistíte, že zhodnocení je v našem příkladě totožné.

Úvazek nebo flexibilita

Vyberete si raději spořicí účet, nebo termínovaný vklad? Před volbou přemýšlejte, každé řešení se hodí trochu k něčemu jinému. Zatímco spořicí účet je dobrou přestupní stanicí, kde vaše měsíční přebytky spočinou, než je přesunete do delších a výhodnějších investic nebo zkrátka utratíte, termínovaný vklad (nebo jeho obdoba – spořicí účet s výpovědní lhůtou), už vyžadují plánování.

Termínované vklady bývají tradičně lépe úročené než spořicí účty. Je to odměna za to, že na peníze nemůžete po předem dohodnutou dobu sáhnout. Respektive můžete, ale nevyplatí se to. Některé banky vás budou pokutovat do výše dosavadního zhodnocení. Pokuta ale může být dokonce vyšší než úroková sazba a vy byste tak nedostali ani to, co jste původně vložili.

Výběr mohou částečně usnadnit „hybridní“ spořicí účty. Ty například umožňují jeden výběr měsíčně bez jakékoliv penalizace nebo jinou formu předčasného výběru části prostředků.

U termínovaného vkladu je namístě přinejmenším drobná analýza vývoje inflace. Někdy se zdá nelogické, že delší vklady nabízejí nižší úrokové míry nebo naopak výrazně vyšší než ty kratší. Může za to právě očekávaná inflace a s ní související předpokládaný vývoj úroků. Když banka počítá, že úrokové sazby porostou, rovnou to u dlouhých vkladů zohlední, stejně tak očekává-li pokles. Dnes jsme spíše v situaci, kdy nízké úrokové míry dávají tušit možný růst a delší termínované vklady proto vypadají výhodněji nejenom díky prémii za delší vázanost peněz.

Jak se počítá úrok

Dopočítat se konkrétního zhodnocení vkladu nemusí být tak jednoduché. Jako by nestačilo složené úročení, matematickou úlohu dále komplikuje různý způsob počítání a připisování úroků. Připomeneme proto alespoň základní náležitosti.
 

Složené úročení:

Jen málokterý vklad nebo úvěr je úročený jednoduše. Složené úročení de facto označuje situaci, kdy v průběhu střádání či splácení úročíme i samotné úroky. Čím delší dobu produkt běží, respektive čím častěji se připisují úroky, tím bude efekt složeného úročení výraznější. Mimo jiné jde o princip dlouhodobých investic, které v horizontu delším než deset let vydělají více na zhodnocení samotného zhodnocení než na úročení původně vložených peněz. To samé, ale z druhé strany, vidíte u hypoték, kdy na úrocích často zaplatíte víc než na splátkách jistiny.
 

Připisování úroků:

Úroky se připisují, tedy přičítají k samotnému vkladu, v různých intervalech. Nejčastější je měsíční připisování úroků, výjimkou ale není ani denní, čtvrtletní, roční nebo jednorázové při ukončení vkladu. Z hlediska efektu složeného úročení platí, že čím častěji se úroky připisují, tím pro střadatele lépe. Na delší lhůty připisování typicky narazíte u termínovaných vkladů, kde není výjimkou jednorázové připsání úroku až na konci (v takovém případě jde de facto o jednoduché úročení).
 

Bankovní kalendář:

Banky zpravidla nepoužívají běžný kalendář a pro zjednodušení výpočtu úroků si rok přizpůsobují.

  •   Německý standard je v Česku nejpoužívanější a předpokládá, že má každý měsíc 30 dnů a rok dohromady 360 dnů.
  •   Anglický standard počítá skutečný počet dnů v měsíci, celý rok má podle něj 365 dnů, ale zanedbává přestupné roky.
  •   Francouzský standard počítá také se skutečným počtem dnů v daném měsíci, ale celý rok má pro zjednodušení 360 dnů.
     

Daně:

Nezapomínejte, že ze zhodnocení vkladu musíte zaplatit 15% daň. Fyzicky peníze nikam neposíláte, to dělá banka ještě před připsáním úroků. Nicméně vidíte-li někde úrokovou sazbu 10 %, ve skutečnosti je pouze 8,5 %, protože patnáct procent zhodnocení pošlete státu.

Pokud jsme zmiňovali odvody do Fondu pojištění vkladů, ty se vás přímo netýkají a banka či záložna s nimi kalkulují ve svých nákladech. Zhodnocení proto neovlivní. Svým způsobem lze ale za daň považovat členský vklad v záložnách. Ukládáte-li do záložny sto tisíc, dalších deset tisíc musíte vložit jako členský vklad a ten se neúročí.

 

Bez poplatků a raději s bonusy

Právě nízké úrokové míry zdůraznily absurditu poplatků na spořicích účtech. Při takovémto zhodnocení by totiž i nízké poplatky dokázaly odkrojit většinu zisku nebo účet poslat rovnou do mínusu. Spořit a zároveň doplácet asi nechce nikdo. Vědomé si toho jsou pravděpodobně i banky, které dnes drtivou většinu vkladových produktů nabízejí zdarma, i když si mohou klást podmínky.

Pokud je tou podmínkou existence běžného účtu ve stejné bance, jejímž klientem dosud nejste, dobře si prostudujte sazebník. Pro ilustraci – pokud si odložíte deset tisíc na rok při dvouprocentní sazbě, dostanete po odečtení daně přibližně 170 korun. Stačí patnáctikorunový měsíční poplatek spojený s vedením účtu a jste v mínusu. Do onoho vedení přitom počítejte i nutné operace. Ne každá banka má například zdarma příchozí platby z jiného ústavu.

Dokonce se ukazuje, že existence kvalitního spořicího účtu by měla hrát důležitou roli při volbě hlavní banky, kde budete mít běžný účet. Konkurenční boj posunul každodenní bankovnictví na úroveň, kdy si konečně můžete vybírat banku ne podle toho, kolik stojí, ale podle toho, kolik vám vydělá. A protože elektronická bankovnictví dnes už běžně nabízejí automatické převody zůstatků z běžného na spořicí účet, nezabere vám to čas a peníze nebudou ležet zbytečně ladem.

Některé banky navíc nabízejí svým klientům bonifikované sazby anebo další podmíněné bonusy. Novinkou je například motivace k četnějším platbám platební kartou. K výběru zdarma v bankomatu za ně totiž někde dostanete i lepší úroky k úsporám. Samozřejmě si nedělejte iluze, že banka něco dotuje. Je ale příjemné, pokud se s klientem o poplatek účtovaný obchodníkovi za platbu kartou takto rozdělí.

Záložny s novými paragrafy

Hospodaření družstevních záložen a jejich klientů, respektive členů, se letos dotkly dvě podstatné zákonné změny. Od ledna záložny platí vyšší příspěvky do Fondu pojištění vkladů. Zatímco do loňska přispívaly stejně jako banky 0,04 % z objemu vkladů, nově je to dvojnásobek.

Jedná se o výsledek dlouhodobé diskuse, nakolik jsou záložny rizikovým faktorem tuzemského finančního trhu. Dále se zpřísnil dohled i podmínky, komu a v jakém objemu mohou záložny půjčovat. Nárůst příspěvků do zmiňovaného fondu ale nebyl jedinou „číselnou“ změnou. Nově také platí, že záložna nesmí přijmout za vklad vyšší částku, než je desetinásobek členského vkladu. A to už je pro střadatele citelnější zásah.

Připomínáme, že zatímco vklady jsou v záložnách pojištěné stejně jako u bank, tedy do ekvivalentu 100 tisíc eur, na členské vklady se toto pojištění nevztahuje. Přitom každý klient musí být zároveň členem družstva, členský vklad je proto nutností. Stanovy záložny navíc mohou obsahovat povinnost členů podílet se na úhradě případných ztrát až do výše trojnásobku členského vkladu, pokud by družstvu nestačily vnitřní zdroje. Jestliže se doposud členské vklady pohybovaly do tisícovky, hrozba to nebyla tak citelná jako s novými paragrafy.

Navýšení členských vkladů se navíc projevuje na výhodnosti úložek. Podle pravidla 1:10 se totiž právě jedenáctina neúročí a nespoříte ji, ale splácíte z ní členský vklad. Peníze se vám vrátí, pokud po výběru vkladu ukončíte také členství. Dokonce jich může být o něco víc, když se záložně daří – jako její člen se přirozeně podílíte i na zisku. V horším případě se ale budete podílet na ztrátě (a počítejte s možností úpravy krytí ztrát nad rámec vkladu ve stanovách zmíněnou v předchozím odstavci).

Jestliže patříte mezi stávající členy některé z družstevních záložen, překotných změn se nemusíte děsit. Platí jen pro nově přijaté vklady a na ty staré se pravidlo 1:10 nevztahuje až do začátku roku 2018. Pozor si ale dejte v případě uložení dalších peněz. Potom se změna dotkne i současného vkladu.

Některé družstevní záložny na to reagovaly zrušením spořicích účtů a dále nabízejí jen termínované vklady. Důvod je ryze pragmatický. U termínovaného vkladu je mnohem jednodušší stanovit jednorázový členský vklad. U spořicího účtu, kde se předpokládají četnější průběžné vklady a výběry, je to o poznání složitější. Teprve praxe během následujícího roku ukáže, kolik záložen najde „automatizovaný“ recept, a zda se spořicí účty nestanou doménou bank.

 

10 nejvýhodnějších spořicích účtů s okamžitou dostupností vložených peněz (vklad 50 000 Kč)

instituce
produkt
úroková míra
připisování úroků
čistý zůstatek po 1 roce
Sberbank Fér Spoření Plus 1,63 % čtvrtletně 50 696 Kč
Raiffeisen Bank eKonto Flexi 1,30 % čtvrtletně 50 555 Kč
Airbank Spořicí účet 1,10 % měsíčně 50 470 Kč
Expobank CZ Spoření Garant 1,10 % měsíčně 50 470 Kč
Moravský peněžní ústav Úrok + 1,10 % denně 50 427 Kč
Equa bank Spořící účet 0,80 % měsíčně 50 341 Kč
ING Bank ING konto 0,70 % měsíčně 50 298 Kč
Wüstenrot Spořicí účet 0,60 % měsíčně 50 265 Kč
Zuno banka Zuno spoření 0,60 % měsíčně 50 265 Kč
GE Money Genius 8 0,60 % měsíčně 50 265 Kč

10 nejvýhodnějších spořicích účtů s okamžitou dostupností vložených peněz (vklad 500 000 Kč)

instituce
produkt
úroková míra
připisování úroků
čistý zůstatek po 1 roce
Expobank CZ Spoření Garant 1,10 % měsíčně 504 695 Kč
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Universal 1,20 % měsíčně 504 662 Kč
Sberbank Fér Spoření Plus 1,63 % (0,83 % od 300 tis.) čtvrtletně 505 597 Kč
Moravský peněžní ústav Úrok + 1,10 % denně 504 273 Kč
Airbank Airbank Spořicí účet 1,10 % (0,50 % od 250 tis.) měsíčně 503 412 Kč
Equa bank Spořící účet 0,80 % měsíčně 503 411 Kč
ING Bank ING konto 0,70 % měsíčně 502 982 Kč
Zuno banka Zuno spoření 0,60 % měsíčně 502 560 Kč
Wüstenrot Spořicí účet 0,60 % měsíčně 502 560 Kč
Raiffeisen Bank eKonto Flexi 1,30 % (0,30 % od 150 tis.) čtvrtletně 502 559 Kč

10 nejvýhodnějších termínovaných vkladů na 1 rok (vklad 50 000 Kč)

instituce
produkt
úroková míra
připisování úroků
čistý zůstatek po 1 roce
Ano spořitelní družstvo Termínovaný vklad 2,60 % k datu ukončení 51 105 Kč
ERB Bank Spořicí účet s výpovědní lhůtou 2,05 % měsíčně 50 870 Kč
Artesa, spořitelní družstvo Artesa Standard 2,25 % k datu ukončení 50 869 Kč
Oberbank Top Jistota 1,30 % k datu ukončení 50 553 Kč
Raiffeisen Bank eKonto Flexi 21 (s bonusem) 1,20 % čtvrtletně 50 512 Kč
Moravský peněžní ústav Vkladový účet 1,30 % měsíčně 50 505 Kč
Zuno bank Zuno vklad 1,10 % k datu ukončení 50 469 Kč
Sberbank Termínovaný vklad 1,03 % k datu ukončení 50 438 Kč
Wüstenrot Spořicí účet s fixací vkladu 1 % měsíčně 50 427 Kč
Peněžní dům, spořitelní družstvo Spořicí účet s výpovědní lhůtou 1,05 % měsíčně 50 408 Kč

10 nejvýhodnějších termínovaných vkladů na 1 rok (vklad 500 000 Kč)

instituce
produkt
úroková míra
připisování úroků
čistý zůstatek po 1 roce
Ano spořitelní družstvo Termínovaný vklad 2,60 % k datu ukončení 511 050 Kč
ERB Bank Termínovaný vklad FIX 2,20 % měsíčně 509 350 Kč
Artesa, spořitelní družstvo Artesa Standard 2,25 % k datu ukončení 508 693 Kč
J&T Banka Clear deal 1,80 % ročně 507 650 Kč
Moravský peněžní ústav Vkladový účet 1,50 % měsíčně 505 836 Kč
Raiffeisen Bank eKonto Flexi 21 (s bonusem) 1,20 % čtvrtletně 505 123 Kč
Oberbank Top Jistota 1,30 % (1,10 % od 100 tis.) k datu ukončení 504 845 Kč
Zuno bank Zuno vklad 1,10 % k datu ukončení 504 688 Kč
Peněžní dům, spořitelní družstvo Spořicí účet s výpovědní lhůtou 1,20 % měsíčně 504 662 Kč
Sberbank Termínovaný vklad 1,03 % měsíčně 504 378 Kč
Každá banka měla ve srovnání pouze jeden produkt v každé kategorii a to ten nejvýhodnější. Pokud jsou s vedením účtu spjaté poplatky, jsou zohledněny v ceně. Zhodnocení je počítáno po zdanění (čisté) a v případě záložen ponížené o neúročený členský vklad (pravidlo 1:10).

Cena doprovodného účtu, je-li požadován, je zahrnuta. V tomto bodě upozorníme na možné nepřesnosti, neboť kvůli řadě podmínek pro přiznání vedení účtu zdarma nemusejí náklady odpovídat každému spotřebiteli. Cenu doprovodného účtu jsme počítali jako nulovou pouze v případě "měkkých kritérií" přiznání takového bonusu, například připisování výplaty na účet. V případě splnění specifických podmínek (například určitý počet plateb kartou) některé banky úrokové sazby nebo ceny účtů dále bonifikují.

Data pocházejí z webové kalkulačky www.dtest.cz/kalkulacky/sporeni a z oficiálních webů bank. Platná jsou k 15. 9. 2015


Přihlásit