Braňte se pokutám od operátorů, i když podnikáte

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.8.2014   

Zákon o elektronických komunikacích umožňuje vypovídat smlouvy na dobu určitou každému zákazníkovi. Operátoři ale zkouší spoustu triků, aby nepřišli o své peníze, a zákon obcházejí nebo rovnou ignorují.

Většina ochranných opatření v zákonech se týká jen spotřebitelů. Zákon o elektronických komunikacích je ale trochu jiný, protože v případě předčasného ukončení smlouvy hovoří o účastnících a těmi jsou všichni, kdo uzavřeli smlouvu s operátorem, tedy i podnikatelé. Od loňského srpna tak mohou všichni vypovídat smlouvy s operátory, tedy i ty uzavřené na dobu určitou. Sankcí jim může být maximálně pětina dosud nezaplacených paušálů nebo minimálních sjednaných plnění.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Operátoři od počátku protestovali a teď je v Poslanecké sněmovně novela, která z ochrany vyjme podnikatele. Přitom drobní podnikatelé často nejsou v nijak výhodnější pozici než spotřebitelé. Po takové novele prakticky nebudou mít šanci z nevýhodných smluv uniknout. Ačkoliv operátoři často argumentují tím, že uzavřené smlouvy se mají dodržovat, což je bezpochyby základní právní princip, sami se jej držet nemusí. Zákon jim dává možnost kdykoliv a jednostranně změnit smlouvu i obchodní podmínky, a to včetně tak důležitých ustanovení, jakým je cena hovoru.

Ani současné znění zákona však nebrání operátorům ve svérázných výkladech, aby nepřišli o své zisky. Na poradenskou linku dTestu se obracejí lidé, většinou tzv. firemní zákazníci, kterým klientská centra vypočítávají pokuty za výpověď smlouvy, které se rovnají všem dosud nezaplaceným měsíčním plněním až do konce sjednané doby. Takový postup je v přímém rozporu se zněním zákona o elektronických komunikacích a v případě soudního sporu by operátor neuspěl. Vyčíslení pokuty má však pro zákazníky odstrašující účinek, a tak raději strpí horší podmínky i přístup svého stávajícího operátora. Jen se po takové ledové sprše už asi necítí jako významní zákazníci, jak je ve svých smlouvách nazývá třeba T-Mobile.

Dalším trikem, jak zákazníka spolehlivě odradit od ukončení smlouvy a změny operátora, jsou manipulace s výpočtem smluvní pokuty. Naši klienti mají zkušenosti, že operátor zvyšuje základ pro výpočet sankce. Dělá to tak, že nepočítá s částkou, kterou zákazník reálně měsíčně platí a na kterou je s operátorem domluvený, ale tabulkovou cenou „před slevou“. Ta je řádově o stokoruny vyšší, a tak se zvyšuje i pokuta.

Samotné smlouvy většinou výslovně neobsahují přímý údaj, kolik bude zákazník platit měsíčně, ale odkazují do ceníků a obchodních podmínek. Často taková dohoda na ceně vzniká ústně nebo během telefonní komunikace, ovšem to nemění nic na její závaznosti pro operátora. Už z pouhého vyúčtování je patrné, kolik zákazník ve skutečnosti platil a z jaké částky se má stanovit pokuta. Špatně vypočtenou pokutu je třeba reklamovat, a pokud si operátor stále vede svou, pak by se měl zákazník obrátit na Český telekomunikační úřad, který o oprávněnosti vyúčtovaných částek může rozhodnout.

Novinkou v praktikách operátorů je i další, o mnoho tvrdší postup. Zaznamenali jsme případy, kdy operátor zažaloval zákazníka za náhradu škody, kterou spatřoval ve svém ušlém zisku, konkrétně ve všech nezaplacených paušálech až do konce smlouvy. Taková argumentace operátora by znamenala, že veškeré platby, které od zákazníka přijme, jsou jeho ziskem a na poskytování svých služeb nemá vlastně žádné náklady. Z případů, které známe, soudy žalobu zamítly, ale i tak je třeba mít se na pozoru před obálkami se zeleným pruhem. Pokud to dojde tak daleko, a ve schránce najdete soudní obsílku, rozhodně ji nevyhazujte. Kdybyste k soudu nepřišli bez omluvy, mohli byste o své peníze přijít díky rozsudku pro zmeškání!
 


Přihlásit