Právo: Smlouvy s operátory

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2014

Vztahy s operátory nemusejí zahrnovat pouze služby spojené s telefonem, ale i širokou škálu dalších. Například internetové připojení nebo televizní vysílání. Zákon označuje všechny podnikatele v elektronických komunikacích jako operátory, zákazník je v jeho řeči účastník. Přestože stejná pravidla platí v celé telekomunikační branži, pro zjednodušení si je přiblížíme na mobilních službách.

Voláte-li, posíláte SMS či využíváte data, máte s operátorem uzavřenou smlouvu. Je jedno, zda byla uzavřena písemně a na papíře, ústně na pobočce nebo dálkově přes telefon či internet. Smlouva s operátorem se neřídí jen občanským zákoníkem, ale složité odvětví telekomunikací má i svůj vlastní zákon, který řadu věcí upravuje trochu jinak, než jsme zvyklí u jiných smluv. Obsahuje například dlouhý výčet toho, co ve smlouvě musí být, ale kdo někdy smlouvu s operátorem uzavíral, ví, že samotný formulář, který podepisoval, příliš obsáhlý není. Jak je to možné?

Formulářové neboli adhezní smlouvy obsahují odkazy na ceníky a obchodní podmínky, které sice vždy musíte dostat, ale většinou jsou sepsány mimo vlastní smlouvu v samostatné brožuře, aby vás jejich obsah příliš nevyděsil. Celková smluvní dokumentace čítá statisíce znaků, takže vydá za menší román.

Smlouvy a obchodní podmínky

Pro telekomunikace platí i obecná pravidla, třeba že smlouvy nesmí obsahovat nepřiměřená ustanovení, která by spotřebitele výraznou měrou znevýhodňovala. Obchodní podmínky musejí být čitelné, srozumitelné a vyvážené, nově navíc nesmí obsahovat překvapivá ustanovení, tedy takové pasáže, které by tam člověk nečekal. Příkladem takového překvapení může být smluvní pokuta, kterou v obchodních podmínkách operátorů zakazuje i Ústavní soud.

Zvláštní pravidla platí pro smlouvy uzavřené přes internet či přes telefon (prostředky dálkové komunikace) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání (na ulici či při podomním prodeji). Od takových je možné odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a využít toho zatím mohou i podnikatelé, což se ale asi brzy změní, protože poslanci projednávají návrh, jak podnikatele z ochrany vyjmout. Oproti obecné úpravě v občanském zákoníku lhůta pro odstoupení neběží od uzavře- ní smlouvy, ale až od chvíle, kdy operátor zákazníkovi předá všechny informace, které vyžaduje zákon. Dokud se zákazník nedozví vše, co vědět má, může od smlouvy odstoupit prakticky bez omezení a bez jakýchkoliv sankcí.

Změna podmínek

Pokud chcete změnit smlouvu u svého operátora, budete se s ním muset domluvit. Iniciujete-li změnu vy, musí s ní totiž souhlasit druhá strana. Ta to oproti vám má mnohem jednodušší, protože zákon o elektronických komunikacích jí umožňuje smlouvu měnit jednostranně, tedy i proti vůli zákazníka. Měnit se může téměř cokoliv, a to včetně ceny poskytovaných služeb. Aby změna proběhla v souladu se zákonem, musí být dodržen určitý postup. Předně je třeba dát o změně vědět.

Informace musí být minimálně měsíc předem zveřejněna v každé provozovně a na webu. Když se změna týká tzv. podstatných náležitostí (cena, vyúčtování, výpovědní doba apod.) nebo vede ke zhoršení postavení zákazníka, operátor musí prokazatelně své zákazníky informovat nejen o změně, ale i o možnosti smlouvu bez sankce vypovědět, pokud s novými podmínkami nesouhlasí.

Není sice moc fér, že operátor nemusí smlouvy dodržovat, na druhou stranu změna podmínek může pomoci uniknout ze smluv na dobu určitou, které vám už nepřijdou tak výhodné, jak tomu bylo na začátku. Informaci musíte získat stejným způsobem, kterým dostáváte vyúčtování, proto na faktuře nekontrolujte jen, kolik máte zaplatit, ale i poznámky o změnách smlouvy. Pozor na situaci, kdy operátor musí změnit smlouvu kvůli nové legislativě. Zdraží-li kvůli vyšší DPH, od smlouvy odstoupit bez sankce nepůjde.

Změna operátora a odstoupení od smlouvy

Měnit operátory není úplně složité, ale než se k tomu odhodláte, zjistěte si, jak vás váže smlouva se stávajícím poskytovatelem. Máte-li závazek na dobu neurčitou, pak stačí vypovědět smlouvu, operátor vám sdělí jednací číslo výpovědi, to oznámíte novému poskytovateli služeb a do čtyř dnů už voláte z nové sítě. Ne vždy to ale jde jako po másle. Problémem může být třeba výpovědní doba u starého operátora. Najdete ji v obchodních podmínkách a nebývá nejkratší. Dokud výpovědní doba neuběhne, operátor vás k nové-mu poskytovateli nepustí.

Zákazníci se závazkem na dobu určitou mají situaci trochu složitější, nikoliv však neřešitelnou. Od loňského srpna lze ukončit jakýkoliv závazek s operátorem předčasně, jen to není zadarmo. Smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy nesmí přesáhnout jednu pětinu dosud nezaplacených paušálů nebo minimálních plnění. Zákazník samozřejmě musí vrátit i jinou výhodu, kterou ze smlouvy získal, nejčastěji doplatit zvýhodněný mobil. Vypovídat smlouvu chvíli po uzavření se stále moc nevyplatí a vždy je třeba od úspory u nového operátora odečíst náklady na opuštění starého.

Automatické prodlužování

Komplikací ve smlouvě může být tzv. automatická prolongace. Taková doložka znamená, že jakmile uplyne lhůta, na kterou jste byli vázáni na dobu určitou, smlouva se sama prodlouží na úplně stejnou dobu. Kdo si dříve nehlídal konec smlouvy, mohl v ní uváznout dvojnásobně dlouho. Už rok však platí novela, která operátorům přikazuje každého zákazníka ve vyúčtování informovat, zda se smlouva může prodloužit, a jak tomu předejít. Důkladně studovat vyúčtování se tak vyplatí i v tomto ohledu. 


Přihlásit