Finance: Stavební spoření

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2011

Českou specialitou a jedním z nejúspěšnějších finančních fenoménů je stavební spoření. Bodejť by nebylo, když se k němu pojilo a pojí nadstandardní zhodnocení vkladů determinované štědrým státním příspěvkem. Nyní to vypadá, že se nad zvýhodněným spořicím programem stáhla černá mračna. Nová právní úprava, která nabude účinnosti 1. ledna 2012, snižuje maximální výši státní podpory za rok 2011 a roky následující a zdaňuje úrokové příjmy ze stavebního spoření. Bude stavební spoření stále atraktivní?

V 90. letech minulého století stály naše vlády před problémem, jak řešit tíživou bytovou situaci a zároveň jak motivovat Čechy, aby se naučili spořit. Zvýhodněný spořicí program byl jednou z možností. Ze stavebního spoření se brzy stal populární produkt, jenž zdaleka nesloužil a neslouží jen k pořízení či renovaci bydlení. Záměr se podařil natolik, že vyplácené státní podpory úhrnně dosahovaly a dosahují několika miliard korun ročně. A státní pokladna každoročně plakala a pláče. Už v minulosti přišla řeč na snížení státního příspěvku a před několika lety se to povedlo. A nyní v listopadu opět.

Co nového v novele

Novela zákona o stavebním spoření a zákona o daních z příjmu přináší do stavebního spoření zásadní změny. Státní příspěvek se snižuje na 10 % ročních vkladů, maximálně 2000 Kč, zrušuje se osvobození úroků od daně z příjmů, úroky budou podléhat srážkové dani 15 % jako ostatní bankovní vklady, a změny se vztahují na nové i stávající smlouvy; těch je téměř pět milionů.

Ministerstvo financí má rozpracované další návrhy. Stavební spoření by mohly prodávat i ostatní banky, nejenom spořitelny, změna by se týkala i účelovosti vynaložených prostředků, případně účelovost pouze státní podpory. 

 

Stavební spoření ano, či ne?

I přes změny, které přinesla novela zákona o stavebním spoření a zákona o daních z příjmu, zní odpověď na položenou otázku – ano. 

Při optimálním vkladu cca 1700 Kč měsíčně stále představuje stavební spoření efektivní nástroj pro pravidel-né spoření, minimálně šest let, bez tržního rizika. Zhodnocení se pohybuje i kolem 5 % ročně (viz tabulka). 

Spořicí účty ani terminované vklady v současnosti nedosahují takového zhodnocení.

Pokud ovšem chcete spořit vyšší částky, vliv státní podpory výrazně klesá a nabízené úroky kolem 2 % před zdaněním nabízí velmi konzervativní investici rovnající se spořicím účtům, které jsou navíc bez výpovědní lhůty.

K ukládání peněz lze využít také celou škálu podílových fondů, které mohou dosahovat výrazně vyšších výnosů, ovšem za cenu vyššího rizika. Vzhledem k nervozitě na trzích způsobenou enormním zadlužením zejména jižních a západních států Evropy, nevyjímaje USA, může nastat tzv. ztracená dekáda, kdy se budou trhy pohybovat v určitém rozpětí a budou se vyrovnávat s problémy v jednotlivých státech a výnosnost může velmi kolísat.

 

Spořicí účty, termínované vklady

Jak si stojí stavební spoření oproti jiným produktům? V současné době téměř každá banka nabízí spořicí účet, který slouží k „zaparkování volných peněz“ bez poplatků, bez výpovědní lhůty a bez tržního rizika. Úrokové sazby se pohybují v průměru mezi 1,7 % až 2 % p.a. Alternativou mohou být termínované vklady, které jsou podmíněny výpovědní lhůtou. Jejich výnosnost se vzhledem k nízkým úrokovým sazbám České národní banky pohybují také na hranici mezi 1,5 % až 3 %. Připsané úroky je třeba také očistit o srážkovou daň 15 %. 

 

Akce stavebních spořitelen k závěru roku

Stavební spořitelny reagují na odliv klientů a snížení atraktivity stavebního spoření nejrůznějšími akcemi jak pro nové, tak stávající i bývalé klienty. Pro představu uvádíme obecné informace o probíhajících akcích.

 

Českomoravská stavební spořitelna 

 • Prvotní smlouva zdarma pro nové i bývalé klienty, prémie ve výši 2000 Kč s uzavřenou cílovou částkou minimálně 200 000 Kč.
 • Následná smlouva zdarma pro stávající klienty, prémie ve výši 2000 Kč s uzavřenou cílovou částkou minimálně 200 000 Kč.
 • Prémie za pravidelné spoření ve sledovaném období, minimálně 6 měsíců, výše prémie maximálně 1000 Kč.
 • Bonusový vklad od Lišky – „vložte více jak 100 000 Kč na smlouvu a obdržíte bonus ve výši 1,1 %“. Není účtován poplatek za vedení účtu po dobu 2 let a neúčtován poplatek za předčasné ukončení smlouvy.


Modrá pyramida

 • Prodloužení PLUS, stávající klienti si mohou navýšit cílovou částku s polovičním poplatkem za zpracování. 
 • Prodloužení PLUS BONUS, stávající klienti s bonusovou smlouvou si mohou navýšit cílovou částku bez ztráty bonusu.
 • Moudré spoření, pro nové i stávající klienty, kteří vloží na stavební spoření minimálně 10 000 Kč, mohou získat slevu 50 % z poplatku za zpracování.
 • Moudré spoření s právem (bez práva) na úrokové zvýhodnění, uzavření nové smlouvy u stávajícího klien-ta při vložení minimálně 10 000 Kč, na novou smlouvu lze získat úrokové zvýhodnění ve výši 1 % na vklad vložený ve stanovené lhůtě, který se bude stanovenou dobu úročit zvýšeným úrokem.
 • Spoření třetího věku, klienti staří 55 let a více si mohou uzavřít stavební spoření na cílovou částku 200 000 Kč bez poplatku.
 • Stavební spoření pro děti zdarma, pro děti do 10 let lze získat smlouvu na částku 150 000 Kč zdarma.
 • Spoření Mopy Junior, určeno pro nové klienty ve věku od 16 do 21 let, kterým je uzavření smlouvy zpoplatněno pouze polovičním poplatkem. Maximální cílová částka je 200 000 Kč.


Raiffeisen stavební spořitelna

 • Turbospoření, uzavření cílové částky minimálně 200 000 Kč se slevou při vložení minimálně 10 000 Kč. Klient dále získává pravidelnou roční prémie dle výše vkladů od 100 Kč do 500 Kč.
 • Smlouva zdarma, uzavření cílové částky minimálně 100 000 Kč bez poplatku.
 • Smlouva uzavřená přes internet zdarma, cílová částka 100 000 Kč bez poplatku.


Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

 • Ke každé uzavřené smlouvě dárek (sportovní taška).
 • Smlouva uzavřená přes internet se slevou, úhrada 495 Kč při cílové částce 150 000 nebo 300 000 Kč. Wüstenrot stavební spořitelna
 • Vychytané spoření, pro klienty od 18 do 30 let s úsporou 50 % z úhrady poplatku za zpracování.
 • Smlouva uzavřená přes internet se slevou, 50 % sleva z úhrady za uzavření smlouvy.
 • Kamarád smlouva zdarma, pro klienty do 18 let s cílovou částkou 300 000 Kč a vložení 3000 Kč je poskytnuta sleva na poplatku za založení smlouvy.
 • Wüstenrot team, při uzavření zvýhodněné smlouvy na minimální cílovou částku 200 000 Kč lze získat bonus až 2000 Kč vypočtený dle naspořené částky.

 

Jaká je výnosnost spoření po změnách?

Posuďte sami, zda se vám stavební spoření vyplatí. Prostudujte si tabulku s tarify jednotlivých stavebních spořitelen a tabulku výnosnosti stavebního spoření od roku 2012. 

A zauvažujte…

Při pohledu na nabídky stavebních spořitelen vyčnívá úrok z vkladu stavební spořitelny Wüstenrot – 3 %, má i nejnižší náklady na vedení účtu. Ovšem v případě, že byste u této spořitelny uvažovali o řádném úvěru, musíte počítat se sazbou úvěru ve výši 5,7 %.

Pro názornost jsme sestavili příklad nejefektivnějšího nastavení spoření. V zadání jsme pracovali s měsíčním vkladem 1700 Kč, zhodnocením 2 % a 3 %, státní pod-porou v maximální výši 2000 Kč a poplatkem za vedení účtu ve výši 310, resp. 270 Kč. Poplatek za založení jsme do zadání nezahrnuli, protože většina spořitelen jej v rámci nejrůznějších akcí odpouští. 

Efektivní úrok po odečtení poplatků a zdanění vkladů u 2% zhodnocení činí 4,21 % a u 3% zhodnocení 5 % ročně.

 

Ing. Martin Smutný,

člen think-tanku TANK


Přihlásit