Právo: dopravní nehody a řešení pojistné události

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Obsah lednového dTestu

Publikováno v časopise 10/2011

Možná se vám to už stalo. Jedete autem do práce, s rodinou na velký nákup či jen tak na výlet. Řidič jiného vozidla to neubrzdí nebo nevytočí a karambol je na světě. Prvotní úlevu z toho, že jste vy a ostatní spolucestující vyvázli v pořádku, vystřídá racionální úvaha – co je nyní třeba udělat.

Nejdříve musíte zabezpečit místo nehody a zajistit bezpečnost silničního provozu tak, aby se zabránilo vzniku další škody, a poskytnout první pomoc. Poté posoudit situaci (zejména odhadnout výši způsobené škody) s ohledem na zákonnou povinnost dopravní nehodu neprodleně oznámit policii a to v případech předvídaných zákonem o silničním provozu. Konkrétně se jedná o situace, kdy došlo…

 • k sebemenšímu zranění nebo k usmrcení osoby,
   
 • ke škodě zřejmě převyšující částku 100 000 Kč na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí (tedy ne pouze na všech vozidlech dohromady),
   
 • ke škodě v jakékoli výši na majetku třetí osoby (typicky k poškození zaparkovaného vozidla); tento požadavek se nevztahuje na případy, kdy je vlastníkem vozidla třetí osoba (např. leasingová společnost či zaměstnavatel) a řidič tohoto vozidla měl na nehodě účast,
   
 • k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel),
   
 • k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (nejčastěji únik provozních kapalin z vozidla),
   
 • účastníci dopravní nehody nejsou po ní schopni sami obnovit plynulost provozu na pozemní komunikaci.


Přihlásit