Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či zásilkový obchod v případě zboží poškozeného při přepravě

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Koupili jste si přes internet televizi či chladničku, které dorazily poškozené? Nenechte se odradit tvrzeními prodejce, podle kterých máte smůlu, či jeho odkazem na řešení reklamací s ním či dokonce přepravcem. I v těchto totiž případech máte možnost zboží do 14 dnů vrátit. Můžete využít náš vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Odstoupení se týká takzvaných distančních smluv, při nichž se strany osobně nesetkají, ale uzavírají je na dálku, například elektronickou cestou nebo v zásilkovém obchodě.

Ze zákona lze od distančních smluv odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží (služby). V případě, že prodávající nesplnil svou informační povinnost a nepředal informace uvedené v zákoně, prodlužuje se lhůta k odstoupení na tři měsíce. Pokud v jejím průběhu dodavatel informace doplní na zákonnou míru, končí tato lhůta a začíná běžet nová čtrnáctidenní lhůta.

Odstoupit od kupní smlouvy můžete i v případě, že zboží dorazilo poškozené. Stejně tak nezáleží na tom, zda jste zboží již rozbalili či použili. Jakákoli tvrzení či smluvní ujednání mezi vámi a prodejcem tvrdící opak (např. oblíbené tvrzení, dle kterého jste si měli zboží ihned při převzetí zkontrolovat a případné poškození namítat v několika málo hodinách či dnech, nebo máte smůlu) jsou absolutně neplatná.

Před námitkami prodejce ohledně toho, že poškození nezpůsobil on, vás chrání ustanovení § 616 občanského zákoníku. Pokud namítáte poškození či jakýkoli rozpor s kupní smlouvou do šesti měsíců od převzetí zboží, považuje se namítaná vada za vadu existující již v okamžiku převzetí, ledaže se prodejci podaří prokázat opak. Za ten nepovažujeme potvrzení přepravci o tom, že zásilka byla předána v pořádku. Takovýto doklad má při současné praxi v naprosté většině případů maximálně charakter potvrzení neporušenosti vnějšího obalu zásilky, což k prokázání toho, že zboží bylo předáno
v pořádku, rozhodně nedostačuje.

V případě poškození zásilky při přepravě se nenechte prodejcem ani odkázat na přepravce. I kdyby poškození vzniklo právě až při přepravě, za to, že zásilka je v pořádku doručena a předána, stále odpovídá prodejce. Přepravce tedy vůbec není stranou, se kterou byste byli v právním vztahu. Obracejte se vždy na prodejce, a to ať již s odstoupením od smlouvy, či reklamací či výměnou. Jak si případné nároky vyřeší prodejce s přepravcem, není vaše starost...

 

Jak tento vzor použít?

Odstoupení může kupující učinit vůči prodávajícímu v případě smluv uzavřených přes internet i elektronickou cestou; obecně totiž platí, že úkon zrušující původní úkon musí dodržet stejnou formu. Prakticky je však lepší využít klasickou písemnou formu, která je průkaznější.

Spotřebitel je samozřejmě povinen po odstoupení od smlouvy věc prodávajícímu vrátit, tedy vydat poskytnuté plnění.
Vezměte prosím na vědomí, že vzor je velice kazuistický, neboť se snaží postihnout klasický případ, se kterým se v rámci naší poradenské činnosti setkáváme, a nemůže tedy zcela přesně popisovat vaši situaci. Vyberte si z něj tedy pro vás vhodné pasáže a ostatní přizpůsobte či vyškrtněte.Přihlásit