Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Po tříhodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcím zájezdu sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že je nejen nepotřebujete, ale že i spotřebitelský úvěr, který jste si na ni vzali, je značně nevýhodný? Od kupní smlouvy jste včas odstoupili, v důsledku čehož zaniká i smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru. Nyní máte povinnost o tom informovat svého věřitele.

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí zboží mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, tj. např. při předváděcí akci v restauraci, nebo při podomním prodeji, s tím, že jej bude financovat prostřednictvím za tím účelem uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru a v zákonné lhůtě se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, čímž automaticky zaniká i smlouva i vázaném spotřebitelském úvěru. Nyní má spotřebitel povinnost o tomto zániku informovat svého věřitele.

 

Jak tento vzor použít?

Ze zákona lze od kupní smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel musí upozornit na tyto možnosti spotřebitele písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jednoroční. Odstoupení je nutné v zákonné lhůtě doručit prodávajícímu. Odstoupením od této smlouvy zaniká též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru bez jakékoli sankce.

Vázaným spotřebitelským úvěrem je takový úvěr:

  • který poskytuje přímo prodejce, nebo
  • který vznikl na základě úvěrové smlouvy, která výslovně obsahuje uvedení konkrétního zboží či služeb, nebo
  • jehož věřitel využije služeb prodávajícího nebo poskytovatele služeb v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové smlouvy.

Jako spotřebitel máte povinnost informovat svého věřitele (úvěrovou společnost)
o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v důsledku odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud vrátíte zboží prodejci, nemáte povinnost vracet věřiteli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než vám bude prodávajícím vrácena kupní cena.



Přihlásit