Jak testujeme majonézy

Nákupy spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Výrobky nakupujeme anonymně v běžné maloobchodní síti, případně v e-shopech, jako každý jiný spotřebitel. Při větším rozsahu zkoušek nakupujeme od dané značky spotřebního výrobku více kusů. Pro testy kosmetiky a potravin se vždy nakupuje více kusů dané značky totožné šarže a data spotřeby, respektive výroby. U vybraných analýz potravin, sledujících pro spotřebitele rozhodné kvalitativní ukazatele, dodržujeme legislativou stanovený počet kusů testované potraviny.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, tzv. limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla hodnocení dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezeno i celkové hodnocení; v takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Vaječné žloutky 18 %, složení tuku 15 %, přidané látky 20 %, sůl 2 %, senzorické hodnocení 30 %, deklarace 15 %.

Analýzy

Stanovení obsahu žloutků, vody, tuku: gravimetrie; složení tuku (mastné kyseliny): GC-FID; obsah soli: volumetrie.

Deklarace

Kontrola obalu zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Přihlásit