Zamítnuté reklamace

Spotřebitelský dotaz

1.2.2023

Dobrý den,
reklamoval jsem herní zařízení plynovou páku HOTAS X56, která často vykazuje chyby ve všech jejich 6 pohybových osách, kdy se často páka či otočné knoflíky neustaví do klidu a osy se třesou, což znemožňuje jejich plnohodnotné používání. Zkoušel jsem to při různém zapojení i na jiném počítači, ale závady jsou stejné, takže musí být problém v hardware zařízení. Dvakrát servis konstatoval, že se u nich závada neprojevila i přes důkladné testování a prodejce reklamace dvakrát zamítl. Na internetu lze dohledat mnoho stížností na tyto závady i od ostatních uživatelů. Při poslední reklamaci jsem jim i zaslal natočená videa, kde je vše zdokumentováno, ale zbytečně. Jak mám prosím postupovat, když nemohu zařízení za 5000 Kč používat a prodejce nechce uznat reklamaci?
Děkuji

Doporučení časopisu dTest

Pokud se s prodávajícím neshodnete na charakteru vady nebo zda vada vůbec existuje, jde o otázku znaleckou, kterou může zodpovědět pouze nestranný znalec v daném oboru. Pokud jste zboží zakoupil po 6. 1. 2023, kdy nabyla účinnosti novela spotřebitelského práva, platí tzv. domněnka vadnosti v délce jednoho roku podle ustanovení § 2161 odst. 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"). To znamená, že pokud zboží reklamujete do jednoho roku od zakoupení, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí a prodávající by měl zamítavé stanovisko odborně zdůvodnit, podle našeho názoru nejlépe znaleckým posudkem. Pokud jste zařízení zakoupil ještě před 6. 1. 2023, platí domněnka vadnosti v délce šesti měsíců.Znalecký posudek, který vám dá za pravdu, posílí vaši důkazní pozici a může přimět prodávajícího k dodatečnému uznání vaší reklamace. Pořizovací cena posudku obvykle patří mezi náklady spojené s uplatněním reklamace. Je tak vaším právem po prodávajícím požadovat jeho proplacení podle § 1924 OZ. Seznam soudních znalců můžete najít například na našich internetových stránkách: https://www.dtest.cz/soudni-znalci. Nebo na stránkách justice.cz: https://seznat.justice.cz/.V případě, že by se Vám spor s podnikatelem nepodařilo vyřešit smírně, doporučujeme věc řešit na stížnostním portálu VašeStížnosti.cz (na www.vasestiznosti.cz), kde dTest zdarma zprostředkovává dosažení dohody mezi spotřebiteli a podnikateli ve sporech, které by jinak hrozily eskalací do podoby soudní pře.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Sdílejte

Přihlásit