Problém s doručením reklamace

Spotřebitelský dotaz

24.4.2017

Měl bych jeden dotaz ohledně doručení reklamace provedení smlouvy o dílo. Reklamaci jsem zaslal doporučeně s dodejkou, ale adresát nebyl zastižen a zásilku si nevyzvedl. Příští měsíc končí záruční doba, proto bych potřeboval dopis doručit. Já jako objednatel bydlím v Ostravě a zhotovitel (BP stavinvest s.r.o. IČ 28293614) má sídlo v Brně. Bohužel poštovní datovou zprávu jim není možno zaslat a nechce se mi jezdit do Brna je hledat někde na sídle firmy dle OR.Prosím vás, máte nějakou radu či tipy, jak doručit reklamaci prokazatelným způsobem?

Doporučení časopisu dTest

Pokud jste reklamaci zaslal na kontaktní adresu, která je k tomu určena, a máte o tomto zaslání důkaz - dodejku či podací lístek - lhůta pro vyřízení reklamace plyne ode dne následujícího po dni, kdy si zhotovitel zásilku vyzvedl, popřípadě kdy ji odmítl převzít (nebo kdy vypršela lhůta k vyzvednutí na poště). Třicátý den následně vyprší lhůta na vyřízení reklamace, a Vy budete oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Pokud máte zájem zhotovitele dál kontaktovat, můžete vedle kontaktní adresy určené k zasílání reklamace reklamaci zaslat i na sídlo společnosti.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit