Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnu

Spotřebitelský dotaz

29.4.2022

Dobrý den, je možné odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku na online výuku jazyku v rámci 14 denní lehoty na odstoupení? Smlouva mi byla doručena elektronicky a musela jsem podepsat a poslat zpět emailem. Na smlouve je uvedené odstoupení jenom ze zdravotních duvodu a jenom za poplatek 15% z celkové častky (51 480 Kč).
Mužu uplatniť 14 denní odstoupení aj v tomto prípade?
Děkuji

Doporučení časopisu dTest

Dobrý den,

děkujeme Vám za využití online poradny časopisu dTest.

Ve Vašem případě bude primárně záležet na tom, zda byla smlouvy uzavřena mezi podnikateli, tedy s uvedením IČO, či zda jste v tomto vztahu vystupovala jako spotřebitelka. Ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které umožňují právě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů se vztahují pouze na smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a podnikatelem. Pokud by šlo o smlouvu uzavřenou mezi dvěma podnikateli, odstoupení ve 14denní lhůtě by v tomto případě obecně nebylo možné.

I v případě, že byste v tomto smluvním vztahu vystupovala jako spotřebitelka jsou však dány některé zákonné výjimky, u kterých není odstoupení od smlouvy možné. Ty jsou stanoveny v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. V úvahu by mohlo připadat písm. a), podle kterého nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy případně písm. l), podle kterého nelze odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Pokud by se jednalo o některou z těchto situací, odstoupení od smlouvy by možné nebylo.

V případě, že byste na odstoupení od smlouvy nárok měla a podnikatel Vám jej neumožnil využít, můžete věc řešit na stížnostním portálu VašeStížnosti.cz (na www.vasestiznosti.cz), kde dTest zdarma zprostředkovává dosažení dohody mezi spotřebiteli a podnikateli ve sporech, které by jinak hrozily eskalací do podoby soudní pře.

Také se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, která zajišťuje mimosoudní řešení sporů (ADR) www.coi.cz/informace-o-adr/.

V obou případech se jedná o zprostředkování dosažení dohody mezi spotřebiteli a podnikateli ve sporech, a to za účelem předcházení finančně a časově náročných soudních pří. ADR České obchodní inspekce je zajišťováno ze zákona, ovšem řešení případu je neveřejné, zatímco stížnostní služba VašeStížnosti.cz je provozována veřejně a není pod záštitou státu. Veřejnost zaručuje efektivní potrestání daného podnikatele zejména z hlediska veřejného mínění.

Obě mimosoudní řízení jsou pro spotřebitele zdarma.


S přáním příjemného dne

Časopis dTest
objektivně * nezávisle * bez reklam

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Nákupy na internetu Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit