Lze ve smlouvě vyloučit některá ustanovaní z občanského zákoníku?

Spotřebitelský dotaz

22.9.2017

Dobrý den, chci se zeptat, zda je všeobecných nájemních podmínkách platné následující ustanovení: Smluvní strany se dohodly, že na práva a povinnosti z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1746 odst. 1 a §§ 2201 až 2357 občanského zákoníku.

Doporučení časopisu dTest

Dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, neúčinné.

Jsme toho názoru, že Vámi uvedené ustanovení naplňuje charakteristiku překvapivého ustanovení, tj. nelze ho rozumně očekávat v obchodních podmínkách smluv daného segmentu.

V případě nájmu bytu a nájmu domu se dle § 2235 odst. 1 k jakýmkoliv ustanovení, která zkracují nájemcova práva podle ustanovení o nájmu bytu a domu, nepřihlíží.

I když se jedná o ustanovení neplatné, nedoporučujeme Vám přistupovat k těmto všeobecným podmínkám, jelikož takové jednání indikuje, že pronajímatel se Vás bude snažit s největší pravděpodobností omezit na Vašich zákonem garantovaných právech.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Služby související s bydlením (mj. energie) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit