Služby související s bydlením (mj. energie) - online poradna

Elektronická poradna je určena pro řešení spotřebitelských problémů. Máte-li jakýkoliv jiný dotaz týkající se činnosti dTestu (náměty na testy, výsledky testů, testování, předplatné), klikněte zde.

Pro okamžité zodpovězení vašeho spotřebitelského dotazu volejte naši telefonickou poradnu na 299 149 009.

: *

: *
Napsáno je 0 znaků a zbýva ještě 1000 znaků.

:

: *

: *


Přílohy je možné vložit po přihlášení

Hvězdičkou jsou označeny povinné položky.
Odesláním dotazu potvrzujete svůj souhlas s Podmínkami spotřebitelského poradenství

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Lze ve smlouvě vyloučit některá ustanovaní z občanského zákoníku?

Spotřebitelský dotaz

22.9.2017

Dobrý den, chci se zeptat, zda je všeobecných nájemních podmínkách platné následující ustanovení: Smluvní strany se dohodly, že na práva a povinnosti z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1746 odst. 1 a §§ 2201 až 2357 občanského zákoníku.

Doporučení časopisu dTest

Dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, neúčinné.

Jsme toho názoru, že Vámi uvedené ustanovení naplňuje charakteristiku překvapivého ustanovení, tj.…

Zobrazit celý dotaz s odpovědí

Revize plynového kotle

Spotřebitelský dotaz

8.9.2017

Dobrý den, každý rok si nechávám revidovat plynový kotel v bytě z bezpečnostních důvodů. Ale nejsem technicky orientovaná a vlastně ani nevím, co si mám žádat. Takže zatím to bylo na libovůli objednaného technika. A jak pak zkontrolovat, že to bylo…

Doporučení časopisu dTest

Co se týká povinnosti provádět revize plynových zařízení, tu upravuje vyhláška č. 85/1978, o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Vyhláška rozlišuje hned několik druhů revizí, a to:
- dle § 6 vyhlášky výchozí revize, která je…

Zobrazit celý dotaz s odpovědí

Snížení záloh na energie

Spotřebitelský dotaz

25.8.2017

Dobrý den, správní firma, která spravuje naše SVJ nechce ponížit mé měsíční zálohy na energie, přestože mám z vyúčtování služeb přeplatek ve výši 6.500 Kč. Co mohu dělat?

Doporučení časopisu dTest

V tomto případě bude třeba aplikovat ustanovení § 4 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Podle tohoto ustanovení o výši záloh…

Zobrazit celý dotaz s odpovědí

Parapety

Spotřebitelský dotaz

24.8.2017

Dobrý den, před 4 lety jsme si nechali postavit dům na klíč, ted po 4 letech mi začali prohnívat titanzinkové parapety (které jsou údajně na furt),psala jsem do firmy ,která nám dům stavěla ,ale nic žádná odpověd. Chápu ,že je to dýl než 2 roky ,ale…

Doporučení časopisu dTest

Nárok na reklamaci máte, pokud je ještě stavba či jednotlivé části stavby v záruce. Zákonná záruka na stavbu je podle § 2629 občanského zákoníku 5 let. Zjištěnou vadu je nutno bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli stavby.

Pokud ale u…

Zobrazit celý dotaz s odpovědí

Sousedské vztahy

Spotřebitelský dotaz

24.8.2017

Milý D-Teste, 8. sprna jsem si přečetl článek o sousedských sporech, ve kterém radíte na co máme právo a jak se můžeme bránit. Obracím se tedy na Vás s prozbou o pomoc, jak mám postupovat proti sousedovi, který mi zasahuje svou činností do mých práv…

Doporučení časopisu dTest

Jak jste se mohl dočíst v našem článku, rušení nočního klidu je podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přestupkem proti veřejnému pořádku. Pojem noční klid je blíže definován v § 34 zákona č. 258/2000…

Zobrazit celý dotaz s odpovědí

Smlouva po telefonu

Spotřebitelský dotaz

14.8.2017

Dobrý den, dnes jsem v televizi zahlédla informaci ze SOS Brno, Mečova 5, že když člověk uzavře smlouvu o telefonu s dodavatelem elektřiny (jiným než má), tak lhůta k odstoupení začíná běžet od toho dne, kdy do telefonu řekne ano. Je jasné, že…

Doporučení časopisu dTest

V ustanovení § 11a odst. 2 energetického zákona je tento případ upraven takto: "V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení…

Zobrazit celý dotaz s odpovědí

Ukončení smlouvy

Spotřebitelský dotaz

11.8.2017

Dobrý den, v lednu 2017 jsme podepsali smlouvu s My Energy s tím, že dodávka plynu a elektřiny bude realizována od 20.8.2017. Chtěli bychom u stávajícího dodavatele (Bohemia Energy) zůstat a novou smlouvu ukončit. Když zašleme výpověď smlouvy ještě…

Doporučení časopisu dTest

Odpověď na Vaši otázku závisí na tom, jakým způsobem jste uvedenou smlouvu uzavřeli.

Pokud jste uvedenou smlouvu uzavřeli distančním způsobem (např. po telefonu) či mimo obchodní prostory dodavatele elektřiny nebo plynu (např. při podomním…

Zobrazit celý dotaz s odpovědí

Dotaz na uplatnění slevy z nájemného

Spotřebitelský dotaz

9.8.2017

Vážení, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se slevy z nájmu v nájemním bytě a povinnosti majitele ohlásit s předstihem stavební úpravy na domě. Dnes nám před domem "vyrostlo" lešení. Majitel nás nikterak neupozornil na skutečnost, že se rozhodl…

Doporučení časopisu dTest

Ustanovení § 2259 občanského zákoníku říká: "Nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji…

Zobrazit celý dotaz s odpovědí

Přihlásit