Baterie - životnost vs. záruka

Spotřebitelský dotaz

16.8.2017

Dobrý den, obracím se na Vás se zajímavou otázkou. Dal jsem do reklamace notebook, který: 1) v systému ukazuje, že zbývá 0% kapacity, přesto ale vydrží ještě 1,5h na baterii (rovnou upozorním, že pokles kapacity nijak nerozporuji) 2) pokud je napájen z elektrické sítě, vždy 2,5 minuty svítí bílá led (napájení ze sítě) a na cca půl minuty se přepne na oranžovou led (nabíjení baterie). Stejně tak to ukazuje v systému.. V servisu mi i kvůli další závadě vyměnili základní desku, ale problém přetrvává. Servisní technik mi řekl, že závada bude na elektronice baterie. Ale že na baterii je záruka pouze rok. Technikovi jsem odvětil, že to není pravda, že rok je na samotné články baterie a že to je životnost, nikoliv záruka. On mi na to řekl, že ale elektronika je součástí baterie, na což jsem mu řekl, že to vůbec nehraje žádnou roli. A že by s takovou za chvíli spoustu komponent mohli narvat do kastle baterie, aby se mohli vymlouvat, že je na to jen roční záruka. Posléze jsem mu poslal také články z internetu, kde je vysvětleno, co je kryto životností a co naopak zárukou, která je i na baterii standardně 24 měsíců (například vytečení či bouchnutí baterie je kryto zárukou, protože byl zřejmě použit vadný materiál). A teď mě zajímá, kdo má pravdu a co mám případně od servisu požadovat? Já jsem jim znovu zopakoval, že kapacitu nerozporuji a že je opravit elektroniku, pokud nepůjde opravit elektroniku, budou muset vyměnit baterii, ale v rámci záruky, nikoliv jako placenou výměnu. Dále bych se rád zeptal, co s tímto sporem, když je do konce záruky sotva pár dní a případný posudek znalce nebo zásah advokáta by se zcela jistě nestihl do konce záruky? A ještě jedna otázka je, jestli je nějaký rozdíl ve výše zmíněném, pokud je notebook pokryt prodlouženou roční zárukou výrobce (tedy celkem 3 roky) s výjimkou baterie?

Doporučení časopisu dTest

I na samotnou baterii je záruka 24 měsíců, samozřejmě se musí přihlížet k tomu, že některé typy baterií jsou spotřební a nejdou nabíjet, jejich životnost tedy nemusí dosahovat celé délky záruční doby. Na nabíjecí baterie je záruka běžných 24 měsíců. Dle judikátu Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 10 C 230/2011 by standardní pokles kapacity baterie po 24 měsících měl být cca 50%. Vyplývá tak z norem ČSN EN 61951-1a a ČSN EN 61951-2.

Co se týče omezení záruky baterie na 1 rok, takové zkracovaní není možné a ze zákona se k němu nebude dle § 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani přihlížet. V době 24 měsíců od převzetí nelze omezit záruku baterie popsaným způsobem. Takže i kdyby se Toshiba snažila nějakým způsobem vyloučit možnost reklamovat baterii v rámci zákonné 24 měsíční záruky ve svých podmínkách, nebude to z pohledu zákona vůbec relevantní.

Nicméně pokud jde o nadstandardní služby záruky - typicky o prodloužení oproti zákonným 24 měsícům nebo o garanci okamžité výměny apod., zde je možné podmínky upravit již jinak, protože se jedná o smluvní produkt, který nepodléhá zákonným pravidlům pro záruku.

Dále dle ustanovení § 1922 odst. 2 občanského zákoníku neběží záruční doba po dobu, kdy je věc v reklamaci, tedy záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.

Navíc v případě zpracování znaleckého posudku nevadí, že následně by již věc nebyla v záruční době, protože původní zamítnutá reklamace byla nejspíše uplatněna včas. Znaleckým posudkem se případně následně prokáže pouze, že reklamace nebyla vyřízena řádně a Vám vznikne nárok na odstoupení od smlouvy pro nevyřízení reklamace řádně dle ustanovení § 19 odst. 3 z. o ochraně spotřebitele ve spojení s ustanovením § 2002 občanského zákoníku. Záruční doba se vztahuje na uplatnění vašeho práva, a to bylo již uplatněno a včas. Tedy nevadí, že následné prokazování trvá déle.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit