Banka vyžaduje po 15 letech zaplatit úvěr

Spotřebitelský dotaz

15.9.2017

Dobrý den, v roce 2002 jsem si vzal na spotřební úvěr od GE Money Bank na mobilní telefon. Část jsem zaplatil a poté jsem z finančních důvodů přestal platit. Od té doby uběhlo 15 let a dnes po mně požadují abych doplatil zbytek. Mají na to nárok? Nikdy to nešlo přes soud.

Doporučení časopisu dTest

Podle § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny. To znamená, že jestliže jste se zavázal k spotřebitelskému úvěru u banky, měl byste tento dluh zaplatit a tím splnit svůj závazek.

Podle závěru Nejvyššího soudu v rozhodnutí ve věci spis. zn. 32 Cdo 3337/2010 ustanovení občanského zákoníku o promlčení za „ustanovení směřující k ochraně spotřebitele“ považovat nelze. To znamená, že se v tomto případě použijí ustanovení obchodního zákoníku o promlčecí lhůtě.

Podle § 397 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, činí promlčecí doba čtyři roky. To znamená, že jestliže uplynuly 4 roky od splatnosti pohledávky, tak se má pohledávka za promlčenou a Vy jako dlužník nemusíte plnit.

Z výše uvedeného vyplývá, že Váš dluh je již zřejmě promlčen, avšak i za takových okolností na Vás apelujeme, abyste dluh splnil a tím dodržel daný slib a splnil závazek vyplývající s Vámi uzavřené smlouvy.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Finanční služby (mj. úvěry) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit