Databáze nebezpečných výrobků

Panenka v celofánovém sáčku

Malé plastové panenky cca 10 cm vysoké s dlouhými vlasy ve více barevných provedeních (různé vlasy a účesy, pestré oblečení, červené plastové střevíčky). Každá panenka je uložena v průhledném celofánovém zataveném sáčku. V horní části sáčku je červený proužek s potiskem růží a anglickým textem „MADE IN CHINA“, upozornění, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a symbol Zeleného bodu. V místě odběru byly panenky v celofánovém sáčku přichyceny na kartonu potištěném barevnými dětskými motivy a textem „MADE IN CHINA“, NO. 2011, varováním v angličtině, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) a symboly CE a Zelený bod.

Typ výrobku NO. 2011
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 12,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 25.04.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit