Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Yong

Plastová mrkací panenka cca 30 cm vysoká s dlouhými vlasy. Neobutá panenka je oblečena do různobarevných a lišících se textilních šatů. Hračka je balena v plastovém průhledném sáčku zdobeném motivy květin a s nápisem JP. U horního svaru sáčku se nachází modrobílý lem s motivem zimní krajiny, název výrobku (YONG), značka shody CE a piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (v souladu s anglickým textem varujícím také před nebezpečím udušení z důvodu obsahu malých částí). Na sáček je přilepena bílá etiketa s uvedením kódu výrobku a neexistujícího čarového (EAN) kódu, piktogramu Zeleného bodu, značky shody CE, piktogramu výrobku nevhodného pro děti do 3 let, recyklačního symbolu a symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), názvu výrobku (PANENKA), neexistujícího dovozce (DANA.CZ) a dalších textů, chybných gramaticky i věcně: „Hrˇacka není vondná pro děti od 3 let (to je v rozporu s použitými piktogramy a anglickým značením). Obsanui zmué části. Výrobeno V Čině.“  Totožný výrobek byl stanoven jako nebezpečný dne 6. 1. 2014 pod č.j. MZDR 76/2014/OVZ. Obal byl ve spodní části porušen roztržením, byl změněn vzhled panenky (rozpleteny copánky a sejmuta obuv), na dolepené etiketě byl změněn EAN kód (opět ale neexistující) a kód výrobku (ITEM NO).

Typ výrobku ITEM NO: AH2618419
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6927833184919
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 25.04.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit