Databáze nebezpečných výrobků

Panenka FASHION GIRL Dreams THE MUSIC OF MY DREAMS

Plastové panenky cca 15 cm vysoké s dlouhými světlými vlasy jsou oblečeny v barevných šatech. Každá panenka je uložena v papírové barevně potištěné krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední a zadní straně krabičky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Na zadní straně krabičky je uvedena země původu, upozornění na obsažené malé části a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3 a textem „AGES 3+“), značka shody CE, číslo šarže NO. 222, a dolepená papírová etiketa. Na víku krabičky je uveden symbol Zeleného bodu, symbol recyklace a piktogram o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Na dolepené etiketě jsou uvedeny následující texty v českém a slovenském jazyce: název výrobku „00312005 Panenka v krabičce asst“, adresa výrobce a dovozce, země původu, upozornění, že výrobek není vhodný do 3 let; upozornění na odstranění obalu z dosahu dětí, čárový EAN kód, symbol recyklace, značka shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO. 222
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 5,23 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8592190312053
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 25.04.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit