Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Beautiful Star

Plastová panenka typu „Barbie“ s dlouhými světlými vlasy sepnutými do rozpuštěného culíku a s růžovou plastovou čelenkou ve vlasech je oblečena v lesklých fialových nebo modrých šatech. Každá panenka je uložena v papírové barevně potištěné krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední a zadní straně krabičky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Na zadní straně krabičky je uvedena země původu, varování před nebezpečím udušení a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE, recyklační symboly, a dolepená bílá papírová etiketa. Na dolepené etiketě jsou uvedeny texty v českém jazyce, název „Panenka“ a dále neexistující EAN kód, ITEM NO.: LH13467/PS1401-1-4, symbol vyjadřující nevhodnost pro děti věku 0-3 let; recyklační symboly, značka shody CE.

Typ výrobku ITEM NO.: LH13467/PS1401-1-4
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 24,7 % hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Rozpor s

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8800420134673
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit