Databáze nebezpečných výrobků

Sada mini panenky a koníka

Malá plastová panenka se světlými vlasy zapletenými do dvou copánků v barevných lesklých šatičkách a červených botičkách s fialovým koníčkem, který má růžovou hřívu a ocas ze syntetických vláken a dva plastové rohy na hlavě. Sada je zabalena v plastovém průhledném obalu, který je uzavřen potištěným štítkem. Na štítku se nachází anglické texty identifikující výrobek, země původu, upozornění na obsažené malé části a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE, symbol Zeleného bodu. 

Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Chemické
Nebezpečí

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 18,5 % hm. a v hlavičce koníka v množství 15,3% hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Rozpor s

To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit