Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Beautiful girl

Plastová panenka cca 15 cm vysoká s dlouhými nestejně upravenými vlasy (různé barvy např. žlutá, světlá, růžová, fialová) je oblečena v šatech odlišných barev. Každá panenka je uložena v papírové různobarevně potištěné krabičce (např. modrá, zelená, žlutá, růžová) s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na zadní straně krabičky je vyobrazena panenka. Na krabičce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek, země původu, varování před nebezpečím udušení a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE a symbol Zeleného bodu. 

Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Chemické
Nebezpečí

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 21,6 % hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit