Jak testujeme varné desky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení indukčních varných desek:

  • provozní vlastnosti: 40 %
  • obsluha: 30 %
  • spotřeba el. energie: 15 %
  • bezpečnost: 10 %
  • hlučnost: 5 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení indukčních varných desek s odsáváním:

  • provozní vlastnosti: 40 %
  • obsluha: 25 %
  • spotřeba el. energie: 15 %
  • bezpečnost: 10 %
  • hlučnost: 10 %

Limity hodnocení

Některá hodnocení mohou být limitována. Dostatečná a horší známka za bezpečnost limituje celkové hodnocení.

Provozní vlastnosti

Ohřev vody

Zkouška prověřovala rychlost indukční desky. Na základě ČSN EN 60350-2 jsme nechali ohřívat hrnec s vodou na nejmenší a největší přítomné plotýnce a stopovali, za jak dlouho dosáhne 90 °C. Velikost hrnce i množství vody se vždy odvíjely od průměru varných zón. Pro účely hodnocení jsme zjištěné časy následně přepočetli na jeden litr vody. Do hodnocení se promítla i spotřebovaná elektřina.

Kontrola teploty

Na malé i velké plotýnce zapnuté na nejnižší stupeň laboratoř nechala půl hodiny zahřívat hrnec s 30 mm oleje. V pravidelných intervalech se měřila teplota oleje, opět v souladu s normou ČSN EN 60350-2. Cílem bylo zjistit, zda je varná deska schopná udržovat stálou teplotu.

Palačinkový test

Na každém z testovaných modelů laboranti upekli čtyři kusy palačinek na pánvi rozpálené na 200 °C. Měřili čas potřebný k jejich výrobě, posuzovali barvu a rovnoměrnost opečení spolu se spotřebovanou elektrickou energií. Test se řídil již zmíněným předpisem ČSN EN 60350-2. Zkouška měla ukázat, jak dobře a rovnoměrně distribuují indukční desky teplo.

Hranolkový test

V laboratoři se podle požadavků ČSN EN 60350-2 fritovaly mražené hranolky v hrnci s olejem umístěným na největší varné zóně a na zbylých se zároveň vařila voda. Zkouška trvala 45 minut a smažily se půlkilové várky hranolek.

Postup byl následující. V momentě, kdy se olej rozpálil na 180 °C, putovala dovnitř první dávka hranolků a smažila se sedm minut. Další várka přišla na řadu opět, až když olej dosáhl požadované teploty, a po 7 minutách se zase vytáhla. Takto se pokračovalo, dokud nevypršel vymezený čas. Závěrečné hodnocení vyplývalo z počtu várek, které se stihly usmažit (včetně fáze pokročilosti té poslední nedokončené), a z doby rozehřívání oleje.

Efektivita flexi zóny

Zkouška se týkala pouze modelů s touto funkcí. Laboratorní pracovníci připravili kovové desky o velikostech testovaných zón, potřeli je olejem a posypali vrstvou mouky. Na nejvyšším stupni nechali moučná plata opékat, dokud zcela neztmavla. Poté posoudili, zda flexi zóna dokáže rovnoměrně hřát a stejnoměrně rozložit teplo po celé ploše.

varných desek s integrovaným odsáváním jsme v rámci zkoušky provozních vlastností testovali také samotné odsávání (viz Jak testujeme digestoře).

Obsluha

Snadnost obsluhy hodnotili tři laboratorní experti. Posuzovali návody k použití, ovládání jednotlivých plotýnek a základních i přídavných funkcí varné desky (jako třeba časovač, boost či udržování teploty). Zkoumali, zda je možné komfortně a bez problémů používat současně všechny varné zóny. Vyzkoušeli také snadnost čištění a údržby desky. V případě indukčních desek s odsáváním posuzovali odborníci i obsluhu integrovaného odsávače.

Spotřeba elektrické energie

Spotřebu elektřiny v laboratoři měřili při všech praktických zkouškách provozu a také v pohotovostním režimu (neboli stand-by).

Bezpečnost

Zkoušky elektrické bezpečnosti vycházely z normy EN 60335-2-6. Byla kontrolována ochrana před úrazem elektrickým proudem, správné zabezpečení a označení spotřebičů.

V rámci tepelné bezpečnosti zjišťovali experti, jak vysoká teplota panuje na ploše mezi plotýnkami, ovládacím panelu a okraji varné desky během testu smažení hranolek. Dále také měřili teplotu jednotlivých varných zón poté, co skončilo vaření a zhaslo upozornění na zbytkové teplo.

Další bezpečnostní testy prověřovaly reakce spotřebičů při přetečení a zahřívání prázdného hrnce. Laboranti konkrétně zkoumali, jak desky zareagují, když se na ovládací panel rozleje voda. Dále kontrolovali, jak rychle a zda vůbec přístroje sníží maximální výkon, pokud bude ohříváno prázdné nádobí.

Přihlásit