Zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu opravené věci

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2021 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

I nejdražší pračka jednou přestane prát a zoufalý majitel se s důvěrou obrátí na zkušeného instalatéra. Oprava je hotova, jenže ouha. Dva dny nato už pračka znovu stávkuje. Instalatér zklamaně zkonstatuje, že pračku opravit neumí. Peníze za první opravu ale vrátit nechce. Má na takové jednání právo? Jak se může spotřebitel bránit?

Kdy je tento vzor vhodný?

Jestliže spotřebitel uzavře smlouvu o opravě, ale vada se v záruční době opravy vyskytne znovu a ukáže se jako neodstranitelná. Obdobně se postupuje i v situaci, kdy zhotovitel vadu neodstraní v dohodnuté době.

Opravou se rozumí činnost, kterou se odstraňují vady věci, následky poškození věci, nebo následky opotřebení. Úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení věci, při kterém vzniká na základě požadavků spotřebitele nová věc. Reklamaci může spotřebitel uplatnit na vady, které měla věc při převzetí, a na vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruční doba na opravu věci je ze zákona tři měsíce, u stavebních prací 18 měsíců. Ve smlouvě může být sjednána delší záruční doba, je důležité zároveň vymezit podmínky prodloužené záruční doby. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

 

Jak tento vzor využít?

Reklamaci uplatní spotřebitel u zhotovitele. Vznik smlouvy o opravě či úpravě věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné podobě, může její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí objednávky, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc nebyla opravena nebo upravena na počkání. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik v případě sporu prokázat jiným hodnověrným způsobem.Přihlásit