Předplacené telefonní karty: Vyplatí se ještě?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2021

V záplavě současných nepříznivých zpráv o plošném zdražování, krachu dodavatelů energií či nedostatku zemního plynu se může zdát, že ve světě peněz snad žádné pozitivní zprávy neexistují. Vězte však, že existují. Jednou z nich je například nedávno schválená legislativní novinka týkající se oblasti telekomunikací, která by měla život spotřebitelům nejen zjednodušit, ale také zpříjemnit. Čeho konkrétně se týká a jakým způsobem vylepší užívání služeb mobilních operátorů?

Téma telekomunikačních služeb vám bude nejspíše značně povědomé. Sledujete-li totiž naši finanční rubriku pravidelně, určitě si vzpomenete, že jsme se v minulém vydání zabývali právě mobilními tarify. Tato smluvní podoba (ať již na dobu určitou, či neur­čitou) je však jen jednou z možností, jak služby telefonního poskytovatele využívat. Kromě tohoto zmíněného paušálu jsou totiž na trhu stále k mání předplacené karty – a právě ony se nyní dostaly do našeho hledáčku. Jaká je rozmanitost a výhodnost jejich nabídky? To ukazují připravené tabulky.

Kdo z vás by pak chtěl být preciznější a porovnat nejen nabídky stejného typu služby mezi sebou, ale také napříč typy různými (tedy zda je výhodnější paušál či kredit), může si vedle tohoto listopadového vydání otevřít i říjnový časopis. Zadání modelových příkladů je totiž voleno tak, aby se různé typy služeb daly navzájem porovnat. Výjimkou je pouze poslední, pátá říjnová tabulka (tarif „mobilních maniaků“ s neomezeným voláním, SMSkami a daty) – tu naleznete pouze v časopise říjnovém. Proč? Počet nabídek předplacených karet s neomezenými hlasovými a datovými službami se totiž rovná pouze jedné jediné. Srovnávací tabulku tak z tohoto počtu nevyrobíme, zato vám však prozradíme, že oním jediným nabízejícím je společnost Vodafone se službou Red Maxi s neomezenými daty. Za tuto předplacenou kartu byste však zaplatili 2249 korun, což z ní bohužel činí (ve srovnání s paušálem) cenově nejméně výhodnou nabídku.

Co to je za neznámého operátora?

Při pohledu na první sloupec našich srovnávacích tabulek se vám může stát, že vám budou připadat názvy (respektive obchodní značky) některých operátorů neznámé. Jak jsme již zmiňovali právě v říjnovém časopisu, na českém telekomunikačním trhu nepůsobí pouze tři velcí, známí operátoři, nýbrž také drobní živnostníci, a celkový počet subjektů na straně nabídky tak dokonce překračuje stovku. Jak tyto „malé“ operátory rozeznáte a čím se vyznačuje jejich nabídka?

Subjekty nabízející služby zákazníkům můžeme rozdělit do následujících tří kategorií:

Regulérní operátoř i– jedná se o klasické „velké“ operátory, kteří disponují vlastní sítí a své služby prodávají jak spotřebitelům, tak dalším podnikatelům na trhu elektronických komunikací. Do této kategorie se řadí především tři nejznámější poskytovatelé – tedy T-Mobile, O2 a Vodafone. Zmíněné největší hráče pak doplňuje ještě operátor s názvem Nordic Telecom (dříve Air Telecom či také U:fon), avšak ten GSM služby (tedy klasické volání) provozuje ve vlastní síti pouze částečně, ve zbytku využívá konkurenčních O2 a T-Mobile.

Virtuální operátoř i– tyto subjekty nakupují služby u regulérních operátorů a přeprodávají je dalším zákazníkům. Nemají vlastní mobilní komunikační sítě – působí tedy v sítích „velkých“ operátorů, avšak klien­ty si získávají sami. Typů virtuálních operátorů a společností, které tímto způsobem podnikají, jsou desítky. Působit na trhu mohou i tak, že regulérní operátor vytvoří novou značku, pod kterou prodává své služby, ale smlouva se stále uzavírá s regulérním operátorem (příkladem může být služba BLESKmobil, kterou technicky zajišťuje společnost O2).

Šedí virtuálové – poskytovatelé, kteří oficiálně nemají podnikat na trhu elektronických komunikací, a neměli by proto vůbec služby přeprodávat spotřebitelům. Sami je nakupují u operátorů, ale ti, pokud odhalí, že s nimi nakládají v rozporu se smlouvou (tedy přeprodávají), je mohou za takové porušení podmínek od služeb jednoduše „odstřihnout“. Koncoví zákazníci se poté dostávají do dosti svízelné situace, neboť přenesení čísla a uplatnění jejich práv bývá značně obtížné.

Jaký je rozdíl mezi mezinárodním voláním a roamingem?

Klíčovým parametrem k rozlišení těchto dvou služeb je to, na kterém území se fyzicky nachází vaše SIM karta. Vyskytujete-li se na našem území a voláte z ČR do jiné země na zahraniční telefonní číslo, jedná se o mezinárodní volání.

Pokud se ale vaše SIM karta nachází v zahraničí a vy si chcete zavolat zpět do České republiky, jde naopak o zmíněný roaming, který znamená užívání českého čísla na území jiného státu. U této služby došlo k zásadní změně v roce 2017, kdy se na území Evropské unie (a také v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu) začal uplatňovat zákaz účtování roamingových poplatků. To v praxi znamená, že zákazníci mohou ve zmíněných evropských zemích využívat veškeré mobilní služby za stejné ceny jako v domovském státě. Roaming se tedy jednoduše pamatuje podle hesla, že „za levným voláním musíte vycestovat“.

Je dobíjení kreditu přežitkem?

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy váš mobilní telefon neměl barevný display, nebyl vybaven připojením k internetu a pro používání hlasových služeb musel disponovat dostatečnou výší kreditu. Zatímco první dva zmíněné parametry se postupem času výrazně proměnily, možnost užívání předplacených karet s námi zůstala až do dnešních dnů. A ačkoliv si „období kreditu“ zlatou éru již nejspíše nezopakuje, své příznivce si na trhu dokáže najít i v současnosti. Co uživatele na předplacených kartách stále láká a jaké jsou jejich hlavní výhody?

První předností je jednoduchost samotného pořízení. Platba za poskytované služby funguje na principu „strhávání kreditu“, tedy určitého předem vloženého objemu finančních prostředků, jejichž příslušná část vám bude odečtena po každém využití hlasových či datových služeb. Pokud tedy preferujete okamžitý přehled nad svou útratou či například nemáte pravidelný příjem, bude vám tato služba vyhovovat více než paušál. Mezi spokojené uživatele předplacených karet se taktéž zařadíte v případě, kdy ve vztahu s mobilním operátorem oceňujete jistou dávku anonymity.

A jaké jsou s předplacenými kartami spojeny naopak nevýhody? Zásadním minusem tohoto typu služby je bezesporu nemožnost použití v případě vyčerpání kreditu. Pro jeho navýšení sice dnes již nemusíte na poštu či pobočku operátora – dá se dobíjet i z pohodlí domova, nicméně přerušení služeb a následná nutnost okamžitého řešení situace může mnoha spotřebitelům připadat obtěžující či minimálně nekomfortní. Kromě výše kreditu je u karet také třeba dohlédnout na frekvenci dobíjení. K pravidelné útratě vás sice žádný operátor nutit nebude, nicméně obvyklou podmínkou pro zachování aktivnosti karty je její ales­poň občasné dobití – nejčastějším intervalem pro navýšení kreditu přitom bývá jeden kalendářní rok a nejnižší možnou částkou pak přibližně dvě stě korun.

Jak to, že mi voláte?!

V úvodu tohoto článku jsme vám slíbili zvěstování dobré zprávy z oblasti telekomunikací, což nyní velice rádi činíme. Které život zjednodušující novinky nás ve vztahu s poskytovateli služeb elektronických komunikací zanedlouho čekají?

Po loňském zavedení principu takzvaného one-stop-shopu (tedy pravidel pro podstatné zjednodušení změny operátora) a s ním související možnosti vrácení nespotřebovaného kreditu letos následovala další pří­znivá změna, a to týkající se nevyžádaných marketingových volání. V příštím roce by totiž měla nabýt účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která telefonický marketing staví nikoliv na současném principu opt-out, nýbrž nově na principu opt-in. To znamená, že telefonické nabídky nejrůznějšího zboží či služeb již bude možné činit pouze těm osobám, které budou mít ve veřejném účastnickém seznamu výslovně uvedeno, že si takto kontaktovány být přejí.

Kromě úspěšného výsledku v boji proti obtěžujícím voláním se můžeme těšit také například na rychlejší a jednodušší proces změny poskytovatele internetu, posílení ochrany soukromí nebo příznivější podmínky pro snadnější budování sítí elektronických komunikací.

měsíčně 60 minut, 50 SMS, žádná data
operátor
(obchodní značka)
název služby
provozovatel sítě
měsíční náklady
(vč. tarifikace)
cena za minutu
do cizí/vlastní sítě
cena za SMS
do cizí/vlastní sítě
Odorik.cz Odorik (útrata min. 100 Kč) T-Mobile 108 Kč 1,49 Kč / 0,59 Kč 1,25 Kč / 0,59 Kč
3ton Home ONE T-Mobile 125 Kč 1 Kč / 1 Kč 1 Kč / 1 Kč
T-Mobile Twist S námi (s balíčkem Volání do všech sítí na den) T-Mobile 125 Kč 3,90 Kč / neomezeno 1,90 Kč / 1,90 Kč
BLESKmobil BLESKmobil Tarif (s balíčkem 100 minut) O2 138 Kč 2,50 Kč / 2,50 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
Laudatio Laudatio 150 T-Mobile 149 Kč 1,75 Kč / 0 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
CallPro CallPro 100 T-Mobile 159 Kč 1,80 Kč / 1 Kč 1,40 Kč / 1 Kč
Klokanmobil Nabitý Klokan (do 100 minut a do 100 SMS) Vodafone 160 Kč 1,50 Kč / 0,50 Kč 1,50 Kč / 0,50 Kč
Fortech T99 T-Mobile 174 Kč 1,49 Kč / 1,49 Kč 1,49 Kč / 1,49 Kč
TTQ Mobil Předplacená karta Vodafone 174 Kč 1,99 Kč / 0,99 Kč 1,99 Kč / 0,99 Kč
Koruna Mobil Koruna Mobil T-Mobile 175 Kč 1 Kč / 1 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku, a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Cílová skupina zákazníků ani časové užívání předplacené karty nejsou omezeny žádnými parametry.

Údaje jsou aktuální k datu 16. října 2021 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.
měsíčně 200 minut, 100 SMS, 500 MB dat
operátor
(obchodní značka)
název služby
provozovatel sítě
měsíční náklady
(vč. tarifikace)
cena za minutu
do cizí/vlastní sítě
cena za SMS
do cizí/vlastní sítě
Tesco mobile Základní tarif (s balíčky Štědrých 200, NA DOSAH) O2 304 Kč 2,50 Kč / 2,50 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
T-Mobile Twist S námi (s balíčky Twist internet na měsíc 800 MB) T-Mobile 329 Kč 3,90 Kč / neomezeno 1,90 Kč / 1,90 Kč
Odorik.cz Odorik + balíček naruby střední (s balíčkem 600 MB) T-Mobile 455 Kč 1 Kč / 0 Kč 1 Kč / 0 Kč
Laudatio Laudatio 150 (s balíčkem 600 MB) T-Mobile 470 Kč 1,75 Kč / 0 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
SAZKAmobil SAZKAmobil 300 (odměna "Internet zdarma 1 GB") Vodafone 480 Kč 2,50 Kč / 2,50 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
Vodafone Karta pro partu (Volání do všech sítí 100, 500 MB a SMS v síti neomezeně) Vodafone 482 Kč 3,50 Kč / neomezeno 1,90 Kč / neomezeno
Kaktus Základní balíček (200 minut, 100 SMS, 500 MB + 250 MB na soc. sítě) T-Mobile 504 Kč 2,50 Kč / 2,50 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
CallPro CallPro 200 (s balíčky Internet 600 MB, 100 volných SMS) T-Mobile 508 Kč 1,80 Kč / 1 Kč 1,40 Kč / 1 Kč
3ton Home ONE (s balíčkem 600 MB/měsíc) T-Mobile 531 Kč 1 Kč / 1 Kč 1 Kč / 1 Kč
Fayn Optima (s balíčkem Mobilní internet - 500 MB) Vodafone 531 Kč 0,98 Kč / 0,48 Kč 1,19 Kč / 1,19 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku, a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Cílová skupina zákazníků ani časové užívání předplacené karty nejsou omezeny žádnými parametry.

Údaje jsou aktuální k datu 16. října 2021 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.
měsíčně 1200 minut, 400 SMS, 1500 MB dat
operátor
(obchodní značka)
název služby
provozovatel sítě
měsíční náklady
(vč. tarifikace)
cena za minutu
do cizí/vlastní sítě
cena za SMS
do cizí/vlastní sítě
Tesco mobile Základní tarif (s balíčky Týden neomezeně, NA DOSAH) O2 542 Kč 2,50 Kč / neomezeno 1,50 Kč / neomezeno
Laudatio Neomezený a 5 GB T-Mobile 699 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Vodafone Red Basic s 4 GB Vodafone 749 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
O2 NA!VÝBĚR + FREE CZ O2 796 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
T-Mobile Twist S námi (Twist internet na měsíc 2 GB, Volání do všech sítí na den) T-Mobile 1 009 Kč 3,90 Kč / neomezeno 1,90 Kč / 1,90 Kč
Fayn FLAT (s balíčkem Mobilní internet - 2000 MB) Vodafone 1 043 Kč 0,98 Kč / 0 Kč 1,19 Kč / 0,48 Kč
Odorik.cz Odorik + balíček naruby velký (Datový balíček 1500 MB) T-Mobile 1 090 Kč 1 Kč / 0 Kč 1 Kč / 0 Kč
BLESKmobil BLESKmobil TARIF (BLESKmobil Internet MIDI na měsíc) O2 1 095 Kč 2,50 Kč / neomezeno 1,50 Kč / 1,50 Kč
Ha-loo Ha-loo mobil L (s balíčkem Data pro mobil 1500 MB) T-Mobile 1 348 Kč 1,50 Kč / 0 Kč 1,30 Kč / 0 Kč
SAZKAmobil SAZKAmobil 300 (odměna "Internet zdarma 1 GB") Vodafone 1 433 Kč 2,50 Kč / 2,50 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku, a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Cílová skupina zákazníků ani časové užívání předplacené karty nejsou omezeny žádnými parametry.

Údaje jsou aktuální k datu 16. října 2021 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.
měsíčně 1200 minut, 400 SMS, 10 000 MB dat
operátor
(obchodní značka)
název služby
provozovatel sítě
měsíční náklady
(vč. tarifikace)
cena za minutu
do cizí/vlastní sítě
cena za SMS
do cizí/vlastní sítě
Tesco mobile Základní tarif (s balíčky Týden neomezeně, NA DOSAH) O2 542 Kč 2,50 Kč / neomezeno 1,50 Kč / neomezeno
T-Mobile Twist S námi (Volání do všech sítí na den, Twist internet na měsíc 10 GB) T-Mobile 1 259 Kč 3,90 Kč / neomezeno 1,90 Kč / 1,90 Kč
Vodafone Neomezený super Vodafone 1 331 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Laudatio Neomezený a 5 GB (s balíčkem 3 GB) T-Mobile 1 479 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Odorik.cz Odorik + balíček naruby velký (Datový balíček 10 GB) T-Mobile 1 485 Kč 1 Kč / 0 Kč 1 Kč / 0 Kč
BLESKmobil BLESKmobil TARIF (BLESKmobil Internet ULTRA na měsíc) O2 1 495 Kč 2,50 Kč / neomezeno 1,50 Kč / 1,50 Kč
O2 DEN VOLÁNÍ + SMS 200 MB (s balíčkem 5 GB) O2 1 548 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
SAZKAmobil SAZKAmobil 300 (odměna "Kredit navíc 100 Kč" s balíčky) Vodafone 1 873 Kč 2,50 Kč / 2,50 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
3ton Home ONE (s balíčkem 10 GB/měsíc) T-Mobile 2 594 Kč 1 Kč / 1 Kč 1 Kč / 1 Kč
Opencall Opencall plus (s balíčkem INTERNET 5GB) O2 3 236 Kč 1,80 Kč / 0 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku, a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Cílová skupina zákazníků ani časové užívání předplacené karty nejsou omezeny žádnými parametry.

Údaje jsou aktuální k datu 16. října 2021 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.


Přihlásit