Nové energetické štítky

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 1/2021

Od března letošního roku budou některé kategorie elektrospotřebičů označeny novými energetickými štítky – jedním z hlavních cílů této změny je přehlednější a aktuálnější zařazení výrobků do energetických tříd. Energetické štítky totiž už 25 let pomáhají evropským spotřebitelům v orientaci při výběru úspornějších elektrospotřebičů a po několika letech nastal čas k jejich aktualizaci.

Výrobky, kterých se zavedení nového energetického štítku týká, jsou spotřebiče používané především v domácnostech: od 1. března 2021 budou novým štítkem označeny chladničky a mrazničky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory a elektronické displeje.

Následně, od 1. září 2021, se nové štítky objeví na světelných zdrojích. U ostatních skupin výrobků, jako jsou například bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se současně používaný štítek nemění a k přechodu na nový štítek dojde až v následujících letech.

Nejviditelnější změnou bude, že nově štítek obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G pro všechny typy a modely v daných skupinách výrobků. Zmizí tedy označení s jedním až třemi „+“ přidávané k třídě A.

Další novinkou, která se objeví na novém štítku, bude QR kód. Prostřednictvím něho bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků. Spotřeba energie výrobků je nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku.Jednou z iniciativ, která spotřebitelům nové energetické štítky představuje, je evropský projekt LABEL 2020, který v České republice organizuje SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. Bližší podrobnosti o energetickém štítkování jsou k dispozici na stránkách www.label2020.cz.

Nový energetický štítek – účel a výhody

Aktuálně používaný systém značení A+++/D již není tak účinný jako dřív – řada spotřebitelských průzkumů ukázala, že orientace mezi energetickými třídami A+, A++ a A+++ není pro spotřebitele příliš výhodná a jasná. Navíc se většina produktů již stejně nachází ve dvou až třech nejvyšších třídách. Pro spotřebitele je proto obtížnější určit nejúspornější spotřebiče a výrobci jsou méně motivováni k vývoji nových energeticky úsporných výrobků.

Nový štítek, který bude od března 2021 používán v kamenných prodejnách i internetových obchodech, bude proto uvádět pouze třídy A až G.

Které jsou hlavní prvky nového systému značení?

 • Pro všechny produkty se bude používat pouze jedna společná škála tříd A až G. Nadále se již nebude používat rozšíření tříd symboly typu A+. Třída A bude navíc při zavedení nových štítků na trh převážně „prázdná“, aby výrobce motivovala k dalším technologickým inovacím v oblasti energetické účinnosti.
 • Štítek bude prostřednictvím QR kódu propojen s novou databází produktů v EU (EPREL). Databáze všem spotřebitelům nabídne další informace o produktech opatřených štítkem, jako jsou energetický štítek a informační list produktu s řadou dalších informací o jeho provozních vlastnostech.

Které z nových štítků budou zavedeny v roce 2021?

Nové štítky budou zaváděny od března 2021 pro následujících pět skupin produktů:

 •  Domácí chladničky a mrazáky
 •  Pračky a kombinované pračky se sušičkami
 •  Myčky nádobí
 •  Televizory a elektronické displeje
 •  Světelné zdroje (od září 2021)

U dalších skupin produktů, například klimatizací, bubnových sušiček, vysavačů, ohřívačů vody apod., budou nové štítky zavedeny až poté, kdy vstoupí v platnost příslušný právní předpis. Předpokládá se, že nové štítky se pro tyto skupiny produktů začnou používat od roku 2022.

Které jsou hlavní rozdíly mezi starým a novým štítkem?

 • Pro všechny produkty se bude používat jednotná škála A–G.
 • V pravém horním rohu štítku je nově uveden QR kód, který obsahuje přímý odkaz na databázi produktů Evropské komise, aby se zajistila transparentnost a snadnější průzkum a dohled trhu prováděný státními úřady.
 • Energetická spotřeba produktů bude zobrazena výraznějším, jednotným způsobem. Nebude se již zobrazovat roční spotřeba energie, ale spotřeba na 100 pracích nebo mycích cyklů, resp. 1000 hodin provozu televizoru.
 • Dolní část štítku obsahuje různé piktogramy informující o vlastnostech vybraného produktu. Některé piktogramy zůstávají stejné jako u starého štítku, některé byly upraveny a jiné byly nově přidány.

Novinky a vylepšení na energetických štítcích

Třídy účinnosti

 • V době, kdy bude nový štítek zaváděn v prodejnách, nebudou ve větší míře existovat produkty třídy A. Zpočátku bude třída A záměrně převážně nevyužita, aby se ponechal prostor pro další inovace produktů.
 • Nejúspornější produkty, které mají nyní třídu A+++, tak budou odpovídat přibližně třídě B či C nového štítku. Přesné přeškálování záleží na konkrétní produktové kategorii a daném modelů – mění se i testovací protokol, a proto nebudou všechny produktu posunuty do stejné energetické třídy.

Piktogramy

 • Nová verze štítku bude používat většinu piktogramů ze starého štítku. Některé piktogramy však byly mírně upraveny a bylo přidáno několik nových (např. energetická účinnost v režimu HDR u televizorů a obrazovek, doba praní u praček).

Databáze produktů EU a QR kód

 • Všechny produkty označené štítkem by měly být dle legislativy zaregistrovány v nové databázi produktů EU (EPREL), vkládání údajů mají na starosti výrobci/obchodníci. Speciální aplikace, kterou díky tomu v současnosti vyvíjí nezávislé organizace, umožní porovnat údaje o produktech a spočítat jejich provozní náklady na energii a vodu.
 • Televizory a displeje

 • Pračky

 • Myčky nádobí

 • Chladničky a mrazáky

Odkdy bude štítek používán?

Již od listopadu 2020 mohou výrobci v baleních svých výrobků dodávat současně původní i nový energetický štítek. Na prodejnách se však nové štítky začnou objevovat až v březnu letošního roku – podle platné legislativy mají prodejci k dispozici období od 1. do 18. března 2021, kdy musí všechny štítky pro uvedené kategorie produktů nahradit za nové. Změna se týká kamenných i online prodejen. Následně bychom v obchodech měli nacházet pouze nové štítky, a nikdy oba štítky pro stejný model vedle sebe. Delší použití starého (stávajícího) štítku bude možné pouze u modelů, u kterých výrobce nový štítek nedodá, protože již není nabízen k prodeji – i to pouze do 1. prosince 2021. Následně musejí prodejci i takové modely stáhnout z nabídky.

U světelných zdrojů je toto časové období posunuto – se začátkem od 1. září 2021. Vzhledem k tomu, že jsou u nich energetické štítky obvykle natištěné na obalu, platí přechodné období 18 měsíců, tedy až do 28. 2. 2023.

Za zmínku rovněž stojí, že se nemění požadavky na samotné vystavení energetických štítků na prodejnách – nadále tedy musí být vystaveny stejným způsobem. Navíc rovněž zůstává v platnosti povinnost označit výrobek energetickou třídou u veškeré inzerce a reklamy, kde je označen název modelu a jeho cena.


Přihlásit