Srovnání mobilních tarifů

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2020

Vzpomenete si ještě, co jste si s sebou balili na dovolenou tak před deseti patnácti lety? Zřejmě se nebudeme mýlit, když mezi tehdejší „povinnou výbavu“ zařadíme fotoaparát, poznámkový blok, mapku příslušné destinace či nějakou společenskou hru. Mnozí z vás možná těmto předmětům ve fyzické podobě zůstali věrní dodnes, nicméně soudobá digitální éra jasně zavelela všechny zmíněné položky integrovat do jediného zařízení – a vy už jistě tušíte, že naším tématem jsou mobilní telefony.

Vybíráte nový tarif nebo chcete změnit operátora? Pro lepší orientaci ve spleti nepřeberného množství nabídek je vám k dispozici náš srovnávač mobilních tarifů. Naleznete jej na adrese www.dtest.cz/tarify a nejen že vám pomůže s výběrem nejvhodnější nabídky, ale také upozorní na problematická znění obchodních podmínek.

Již dávno se stalo běžným standardem, že telefonní přístroje zdaleka neslouží pouze ke spojování hovorů a psaní SMS. Zcela obvyklé je na telefonu využívat mapy, jízdní řády, konvertory měn či například předpovědi počasí. Ne všechny aplikace si ovšem vystačí s offline režimem, a připojení k internetu je tedy nutností. V dobách svých počátků byl internet v mobilu luxusem, jež dokázal značně zatížit naši peněženku. Dnešní nabídky jsou již cenově příznivější, navíc potěší kvalitou připojení i technicky náročnější uživatele. S jakými tarify a za jakou cenu se můžete v současnosti na trhu setkat?

Vy jste kdo? Operátor?

Než se dostaneme k výsledkům srovnání konkrétních nabídek, pojďme si pro lepší orientaci nejprve přiblížit, s jakými subjekty se vůbec můžete v tomto, pro spotřebitele často nepřehledném prostředí setkat. Na českém telekomunikačním trhu působí v současné době na straně nabídky přibližně sto účastníků, a to od velkých nadnárodních společností až po drobné živnostníky. Připadá vám tato číslovka příliš vysoká? Trh k ní dospěl způsobem, že v období, kdy velkým operátorům hrozila přílišná regulace, začali své služby prodávat velkoobchodně, čímž umožnili vznik takzvaných operátorů virtuálních. Čím se vyznačují a kdo další na trhu působí? Subjekty nabízející služby zákazníkům můžeme rozdělit do tří následujících kategorií:

  • Regulérní operátoři– jedná se o klasické „velké“ operátory, kteří disponují vlastní sítí a své služby prodávají jak spotřebitelům, tak dalším podnikatelům na trhu elektronických komunikací. Řadí se sem především tři nejznámější poskytovatelé – tedy T-Mobile, O2 a Vodafone. K této kategorii se hlásí i operátor s názvem Nordic Telecom (dříve Air Telecom či také U:fon), avšak ten GSM služby (tedy klasické volání) neprovozuje ve vlastní síti, nýbrž v síti T-Mobile.
  • Virtuální operátoři– tyto subjekty nakupují služby u regulérního operátora a přeprodávají je dalším zákazníkům. Nemají vlastní mobilní komunikační sítě – působí v sítích „velkých“ operátorů, avšak klienty si obstarávají sami. Typů virtuálních operátorů a společností, které takto podnikají, je mnoho. Výjimkou není ani situace, kdy regulérní operátor vytvoří novou značku, pod kterou prodává své služby, ale smlouva se stále uzavírá s regulérním operátorem (příkladem může být Bleskmobil).
  • Šedí virtuálové– poskytovatelé, kteří oficiálně nemají podnikat na trhu elektronických komunikací, a neměli by proto vůbec služby přeprodávat spotřebitelům. Sami je nakupují u operátorů, ale ti, pokud přijdou na to, že s nimi nakládají v rozporu se smlouvou (tedy přeprodávají), je mohou jednoduše „odstřihnout“. Domáhat se poté přenesení čísla či svých dalších práv bývá pro koncové zákazníky dosti obtížné.

Komunikace je základem vztahu, a to i vztahu smluvního mezi vámi a operátorem. Jste-li nespokojeni a chystáte se přejít jinam, nebývá od věci oznámit tento záměr vašemu stávajícímu poskytovateli. Má-li skutečný zájem o zákazníky, možná se vám otevře možnost získání takzvané retenční, cenově zvýhodněné nabídky.

Je libo paušál, nebo raději kredit?

Kromě výběru konkrétního operátora vás také ještě čeká výběr vhodné varianty mobilních služeb. I v tomto případě zůstaneme u magického čísla tři, neboť v zásadě můžete vybírat právě ze tří typů nabídek. Jsou jimi:

  • Paušál se smlouvou na dobu určitou– bývá nejrozšířenější možností především u „velkých“ operátorů a jejím podpisem se zavazujete užívat jejich služby po určité časové období.
  • Paušál se smlouvou na dobu neurčitou– je smluvním tarifem uzavřeným na neomezenou dobu, jejž lze kdykoliv (třeba i jen po měsíci) bez sankce vypovědět. Zákazníkovi tak nabízí volnost měnit tarify či operátory, výměnou za tuto svobodu však bývají vyšší ceny za volání i datové služby.
  • Předplacená karta (kredit)– svého času velice poptávaná varianta, jejíž výhody jí však nelze upřít ani v současnosti. Její ideál­ní cílovou skupinou jsou spotřebitelé, kteří provolají málo nebo nemají pravidelný příjem. Karta totiž umožňuje účtování skutečně provolaného času, čímž uživatel získává lepší přehled o dosavadní útratě.

Ačkoliv se číslo tři rovnající se počtu variant na první pohled nezdá nikterak vysoké, zákazníci si často lámou hlavu nad tím, kterou z uvedených alternativ zvolit. Jaká kritéria je třeba pro výběr nejvhodnější možnosti mobilních služeb dobře zvážit? Posuzovat byste měli především následující parametry:

  • Nejčastěji čerpaný typ služby– každý člověk zná sám sebe nejlépe, a tedy ví, k jakému účelu používá telefon nejvíce. Je vám bližší volání než surfování po internetu? Pak je vhodné sledovat množství volných minut, nikoliv objem dat.
  • Převod nevyčerpaných jednotek a dat– neřadíte-li se mezi šťastlivce s neomezeným voláním a psaním zpráv, obvykle jste od operátora vybaveni určitým měsíčním počtem volných jednotek. Pokud jej nevyužijete, mohou vám bez náhrady propadnout. Je tedy užitečné nejen zvolit takového operátora, jenž nevyčerpané jednotky do dalších měsíců převádí, ale především znát svou průměrnou měsíční spotřebu všech typů služeb.
  • Tarifikace– pojem označující způsob účtování provolaných minut: první minuta je obvykle u všech operátorů počítána celá (i když hovor trvá například jen deset sekund), u dalších minut záleží na férovosti operátora. Hovor vám může účtovat po sekundách (60 + 1), po půl minutách (60 + 30) nebo po minutách (60 + 60). Nejméně výhodná je tarifikace typu „po minutě“ (60 + 60) – při ní vás hovor o délce 61 sekund bude stát stejně jako hovor trvající 119 sekund.

Těmito třemi příklady však výčet kritérií určitě nekončí. Dále je zapotřebí pozornost věnovat také způsobu účtování volání do vlastní sítě zdarma, podmíněným či krátkodobým balíčkům, počátečním, časově omezeným zvýhodněním nebo aktivaci nechtěných služeb.

Když se pohár trpělivosti naplní

Přestože se každý podnikající subjekt v rámci dosažení co nejvyššího zisku snaží získat a posléze především udržet zákazníky, ne vždy se to podaří. Nespokojenosti klientů s cenovými či technickými parametry poskytovaných služeb dosti nahrává i současná legislativa, neboť zákon o elektronických komunikacích operátorům umožňuje smlouvu měnit jednostranně – tedy i proti vůli zákazníka. A měnit se přitom může téměř cokoliv, právě včetně ceny poskytovaných služeb.

Co tedy můžete učinit v situaci, kdy vám operátor oznámí zvýšení ceny pro nadcházející zúčtovací období? Aby změna proběhla v souladu se zákonem, musí být dodržen určitý postup stanovený zákonem. Jakoukoliv změnu smlouvy či obchodních podmínek musí operátor ohlásit nejpozději měsíc před její účinností – vyvěšením v provozovnách a na webu. Pokud operátor mění některou z hlavních součástí smlouvy (například právě cenu či rozsah poskytovaných služeb), musí vás prokazatelně informovat o změně stejným způsobem, jakým vám doručuje vyúčtování, a poučit vás, že můžete smlouvu bez sankce ukončit. Kontrolujte tedy celé vyúčtování, kdekoliv v něm může být ukryta informace o změně. Přijdete-li na ni pozdě, musíte změněnou smlouvu plnit tak, jak chce operátor.

Jste-li se stávajícím operátorem nebo jím nabízenými službami nespokojeni, i když zrovna nemění cenu či parametry služby, můžete příslušnou smlouvu vypovědět. Možná však tápete, jak na to. Pro uplatnění správného postupu je potřeba rozlišit, zda vypovídáte smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.

U smlouvy uzavřené na dobu neurčitou a bez závazku jsou klíčovým dokumentem obchodní podmínky operátora. Již tato informace přitom dává tušit, že si proces podání výpovědi smlouvy upravuje každý poskytovatel individuálně. U společností, které chtějí zákazníka za jeho rozhodnutí rádoby „potrestat“, může délka výpovědní doby činit i několik týdnů. Týká-li se vás naopak smlouva na dobu určitou (případně se závazkem minimálního plnění), je u ní uplatňován odlišný režim. Podmínky výpovědi sice také naleznete v obchodních podmínkách svého stávajícího operátora, nicméně primárně jsou regulovány zákonem o elektronických komunikacích. Co to v praxi znamená? Jednoznačně dobrou zprávu pro zákazníky, neboť novela této právní normy (účinná od dubna letošního roku) výrazně posílila postavení a práva spotřebitelů u smluv na dobu určitou. Stávajícímu operátorovi nebudete muset zaplatit nic, i když ho opustíte ještě před uplynutím sjednané doby určité. To platí pro odchod od operátora, u kterého jste strávili alespoň tři měsíce. Odejdete-li před uplynutím této doby, zaplatíte mu pouze 5 % ze zbývajícího závazku do konce trvání smlouvy. Jedinou platební povinností tak zůstane uhrazení nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo zákazníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek (například mobilní telefon či modem). Ten budete muset doplatit do plné výše.

měsíčně 60 minut, 50 SMS, žádná data
operátor (obchodní značka)
název služby
typ služby
provozovatel sítě
měsíční náklady (vč. tarifikace)
cena za minutu do cizí/vlastní sítě
cena za SMS do cizí/vlastní sítě
Emtéčko Emtéčko mini tarif bez závazků O2 131 Kč 1,82 Kč / 0 Kč 1,82 Kč / 0 Kč
Nej.cz Tarif Nej tarif bez závazků T-Mobile 133 Kč 1,60 Kč / 0,50 Kč 1,20 Kč / 0,50 Kč
PLUS4U +4U Raw tarif bez závazků T-Mobile 144 Kč 1,21 Kč / 0,50 Kč 1,21 Kč / 0,50 Kč
99 mobile Tvůj vysněný tarif 0 tarif bez závazků T-Mobile 145 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč
Česká pojišťovací společnost Tarif tarif bez závazků T-Mobile 148 Kč 1,19 Kč / 0,50 Kč 1,19 Kč / 0,59 Kč
Laudatio LAUDATIO 150 tarif bez závazků T-Mobile 149 Kč 1,75 Kč / 0 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
BrnkačkaTEL Občas brnknu tarif se závazkem 12 měsíců T-Mobile 150 Kč 1,50 Kč / 0,50 Kč 1,50 Kč / 0,50 Kč
CALLPRO CallPro 100 tarif bez závazků T-Mobile 159 Kč 1,80 Kč / 1 Kč 1,40 Kč / 1 Kč
FPNet.cz Volám 60 tarif bez závazků T-Mobile 159 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč
Mitranet.cz 99 tarif bez závazků T-Mobile 159 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku, a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazku. Cílová skupina zákazníků není omezena žádnými parametry.

Údaje jsou aktuální k datu 12. září 2020 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.
měsíčně 200 minut, 100 SMS, 500 MB dat
operátor (obchodní značka)
název služby
typ služby
provozovatel sítě
měsíční náklady (vč. tarifikace)
cena za minutu do cizí/vlastní sítě
cena za SMS do cizí/vlastní sítě
Emtéčko Emtéčko malé s balíčkem 1 GB tarif bez závazků O2 280 Kč 1,69 Kč / 0 Kč 1,45 Kč / 0 Kč
SAZKAmobil Šťastný tarif 299 tarif bez závazků Vodafone 399 Kč 1 Kč / 1 Kč 1 Kč / 1 Kč
GoMobil NA MÍRU s balíčky 600 MB, Balíček Rodinka tarif bez závazků T-Mobile 420 Kč 1,50 Kč / neomezeno 1,30 Kč / neomezeno
Mobil od ČEZ Platím, jak volám (s balíčky) tarif bez závazků O2 420 Kč 2,90 Kč / neomezeno 1,50 Kč / 1,50 Kč
+4U Mobile +4U Medium s balíčkem 600 MB tarif bez závazků T-Mobile 459 Kč " 1 Kč / 0 Kč"
Laudatio LAUDATIO 150 s balíčkem 600 MB tarif bez závazků T-Mobile 470 Kč 1,75 Kč / 0 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
reteMOBILE RODIČE (Internet v mobilu – dalších 300 MB) tarif bez závazků T-Mobile 478 Kč 1,98 Kč / 0 Kč 1,19 Kč / 0 Kč
3ton Home Lux s balíčkem 500 MB/měsíc tarif bez závazků T-Mobile 485 Kč 1,50 Kč / 0,50 Kč 1,50 Kč / 1 Kč
LAMA mobile Spořivá lama s balíčkem 500 MB tarif se závazkem 24 měsíců Vodafone 494 Kč " 1,90 Kč / 0 Kč"
O2 FREE+ Modrý tarif se závazkem 24 měsíců O2 499 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku, a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazku. Cílová skupina zákazníků není omezena žádnými parametry.

Údaje jsou aktuální k datu 12. září 2020 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.

měsíčně 1200 minut, 400 SMS, 1500 MB dat
operátor (obchodní značka)
název služby
typ služby
provozovatel sítě
měsíční náklady (vč. tarifikace)
cena za minutu do cizí/vlastní sítě
cena za SMS do cizí/vlastní sítě
Emtéčko Mega emtéčko s balíčkem 3 GB tarif bez závazků O2 460 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
LAMA mobile Upovídaná lama tarif se závazkem 24 měsíců Vodafone 499 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
T-Mobile Tarif M s balíčkem Datový balíček 1,5 GB tarif bez závazků T-Mobile 525 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
O2 FREE+ Modrý (měsíční datový balíček 1 GB) tarif se závazkem 24 měsíců O2 598 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Vodafone Vodafone Neomezený pro 5 tarif se závazkem 24 měsíců Vodafone 599 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
GoMobil NA POHODU s balíčkem 1,5 GB tarif se závazkem 12 měsíců T-Mobile 699 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Laudatio Neomezený a 5 GB tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 699 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Mobil od ČEZ Platím, jak volám (s balíčky) tarif bez závazků O2 700 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Vinatel FLAT+1,5 GB tarif bez závazků O2 795 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
EriMobile Eri – Panter L (závazek 24 měsíců) tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 1 028 Kč 0 Kč / 0 Kč 1,20 Kč / 1,20 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku, a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazku. Cílová skupina zákazníků není omezena žádnými parametry.

Údaje jsou aktuální k datu 12. září 2020 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.
měsíčně 1200 minut, 400 SMS, 10 000 MB dat
operátor (obchodní značka)
název služby
typ služby
provozovatel sítě
měsíční náklady (vč. tarifikace)
cena za minutu do cizí/vlastní sítě
cena za SMS do cizí/vlastní sítě
Vodafone Vodafone Neomezený pro 3 tarif se závazkem 24 měsíců Vodafone 599 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Emtéčko Mega emtéčko s balíčkem 10 GB tarif bez závazků O2 600 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
O2 FREE+ Stříbrný tarif se závazkem 24 měsíců O2 849 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
T-Mobile Tarif L s balíčkem Datový balíček 12 GB tarif bez závazků T-Mobile 1 025 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Mobil od ČEZ Platím, jak volám (s balíčky) tarif bez závazků O2 1 200 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
EriMobile Eri – Panter L (závazek 24 měsíců) tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 1 328 Kč " 1,20 Kč / 1,20 Kč"
Czech Mobile Na míru max tarif bez závazků Vodafone 1 437 Kč 1,65 Kč / 1,65 Kč 1,25 Kč / 1,25 Kč
Laudatio Neomezený a 5 GB s balíčkem 3 GB tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 1 479 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
GoMobil NA MÍRU, Balíček Rodinka tarif bez závazků T-Mobile 1 686 Kč 1,50 Kč / neomezeno 1,30 Kč / neomezeno
Vinatel FLAT+1,5 GB tarif bez závazků O2 1 695 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku, a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazku. Cílová skupina zákazníků není omezena žádnými parametry.

Údaje jsou aktuální k datu 12. září 2020 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.


Přihlásit