Test kočárků 2020

Publikováno v časopise 8/2020

Ačkoliv někteří rodiče nosí děti v šátcích či nosítkách, kočárky hrají stále prim. To dokládá i množství typů, které trh nabízí. Po čtyřech letech přicházíme s testem takzvaných dvojkombinací – modelů, jež můžete používat s hlubokou korbou nebo sportovní sedačkou. Pouze hrstka kočárků prošla laboratorními zkouškami se ctí. Valná většina z testovaných modelů totiž chybovala při zkouškách bezpečnosti, odolnosti nebo přítomností nežádoucích látek.

Další otestované kočárky

Na www.dtest.cz/kocarky naleznete výsledky všech dříve otestovaných modelů (dostupné jsou pro předplatitele). V loňském roce došlo k úpravě testovacího programu, výsledky publikované před rokem 2019 tak nejsou s těmi aktuálními plně srovnatelné.

Test kočárků jsme naposledy publikovali před rokem (dTest 8/2019), kdy jsme se zaměřili čistě na sportovní verze. Letos jsme zkouškám podrobili variabilní dvojkombinace – kočárky, jež zakoupíte s hlubokou korbou i sportovní sedačkou. Do laboratoře jsme odeslali 16 modelů, přičemž hodnocení uvádíme pro hluboké a sportovní varianty zvlášť.

Všechny kočárky absolvovaly identické zkoušky, ač se jednalo o hlubokou či sportovní verzi. V rámci testování jsme zjišťovali, nakolik jsou praktické a pohodlné při každodenním využití – jak dobře se s nimi jezdí, cestuje, nebo kolik námahy stojí čištění špinavého potahu. Dále jsme posuzovali ergonomické provedení kočárku. Zajímalo nás, jaké pohodlí v něm malí pasažéři mají a zda je kočárek možné nastavit tak, aby se přizpůsobil potřebám rostoucích dětí. Prověřili jsme také kapacitu i přístupnost nákupního košíku.

Nedílnou součástí testování byly dále zkoušky bezpečnosti (podle aktuálně platné normy ČSN EN 1888-1) a odolnosti. Odborníci postupně pátrali po ostrých rozích, výčnělcích, malých otvorech nebo škvírách, o které se mohou dětské prsty poranit nebo v nich uvíznout. Dále vyzkoušeli, nakolik v praxi fungují brzdy a popruhy zádržného systému. V prostoru, kam malí zvědavci dosáhnou prsty či ústy pak ověřovali, zda v případě uvolnění jakéhokoliv dílu nehrozí jeho spolknutí či vdechnutí. Stejně tak veškerý použitý materiál včetně toho obalového hodnotili z hlediska možného omotání kolem hlavy a s ním spojeného rizika škrcení či dušení. V neposlední řadě všechny modely podrobili zkoušce stability a konstrukční odolnosti.

Při chemické analýze jsme nakonec v materiálech v dosahu dítěte a hlavní rukojeti hledali polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), ftaláty, zpomalovače hoření a chlorované parafíny. Při vyhodnocování jsme postupovali obdobně jako při chemickém testování dětských autosedaček. Naměřené hodnoty polycyklických aromatických uhlovodíků jsme pak navíc porovnali s limity pro hračky podle standardu GS Mark.

Početná skupina aktuálně otestovaných kočárků si od nás za bezpečnost, odolnost či přítomnost nežádoucích látek odnesla snížené hodnocení. To se negativně promítlo i do jejich celkového hodnocení. Na kočárky, u nichž jsme během testování narazili na bezpečnostní nedostatky, jež nejsou v souladu s normou, jsme podali podnět příslušnému kontrolnímu orgánu.


hluboké kočárky (porovnat)

sportovní kočárky (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Kočárky 2019–2021 (51 výrobků)
poslední aktualizace: 18.9.2020


Přihlásit