Test kočárků pro dvojčata a sourozence 2021

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2021

Po roce přicházíme opět s testem kočárků, ve kterém jsme se tentokrát zaměřili na modely určené pro dvojčata a sourozence. Na pomoc jsme si přizvali odborníky i rodiče s dětmi a zjišťovali, jak dobře kočárky jezdí, zda jsou bezpečné či odolné nebo jestli obsahují nežádoucí látky. Hodnocení bohužel navazuje na nechvalné výsledky z minulých let. Šest z jedenácti modelů nevyhovělo požadavkům bezpečnostní normy, čtyři kočárky v konečném hodnocení zcela propadly.

Kočárky patří k testům, ke kterým se pravidelně vracíme. Abychom přišli s něčím novým, rozhodli jsme se letos věnovat kočárkům pro dvojčata a sourozence. V otestované sestavě najdete 11 modelů různých konfigurací – nejčastěji jsou zastoupeny kočárky se dvěma sportovními sedačkami vedle sebe, méně obvyklou variantou jsou pak dvě sedačky za sebou. Značka Hauck potom reprezentuje takzvaný přestavitelný kočárek a kombinuje sportovní sedačku s hlubokou korbou.

Testování probíhalo obdobně jako při testování klasických kočárků pro jedno dítě. Na praktických zkouškách se podílelo šest rodičů s dětmi a tři laboratorní experti. Postupně vyzkoušeli, jak se s kočárkem manévruje a jezdí na různých druzích povrchu. Zjišťovali, nakolik pracné je umístění dětí do sedaček (případně korby) a to včetně nastavování popruhů nebo opěrky nohou a zad. Ověřovali, jak snadno se kočárek skládá či rozkládá. Nastavovali sklon stříšky, výšku rukojeti a vyzkoušeli fungování brzd. Experti také posuzovali, jak se kočárek přepravuje v městské hromadné dopravě nebo v kufru auta. Stejná sestava hodnotitelů – zástupci z řad rodičů i odborníků – dále posuzovala ergonomické provedení kočárků (s ohledem na věk a velikost dětí) nebo prostornost a přístupnost nákupního košíku.

V laboratoři jsme také odebrali vzorky z potahů sedadel, stříšek, popruhů či pěny z madel i rukojetí a podrobili jsme je chemické analýze. V rámci ní jsme pátrali po polycyklických aromatických uhlovodících (PAH), ftalátech, zpomalovačích hoření a chlorovaných parafínech. Ačkoliv by se výrobci měli těmto rizikovým chemikáliím vyhnout, u části modelů jsme je detekovali.

Součástí našeho testu jsou také zkoušky bezpečnosti. Během nich se trojice expertů řídila aktuálně platnou normou ČSN EN 1888-1 a kontrolovala, zda dětem v kočárku nehrozí riziko poranění. Stejně tak jsme u všech modelů zkontrolovali odolnost. Právě v těchto částech testu jsme narazili na množství pochybení. Namátkou můžeme zmínit riziko skřípnutí dětských prstů, vznik nebezpečného střižného bodu, špatnou stabilitu (překlápění kočárku vzad) nebo malou odolnost.


Testované výrobky - kočárky pro dvojčata a sourozence (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Kočárky pro dvojčata a sourozence (11 výrobků)
poslední aktualizace: 2.9.2021


Přihlásit