Žádost o náhradu nutných nákladů spojených s uplatněním reklamace

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Zasíláte obuv na reklamaci do vzdálené provozovny? Musíte odvést myčku do záručního servisu? Ale kdo uhradí vaše náklady? Obraťte se na prodávajícího a využijte tento vzor.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupil zboží, na kterém se v záruční době objevila vada, jejíž vznik spotřebitel nezavinil. Zboží reklamoval, přičemž k tomu musel vynaložit určité náklady. Vzor je možné použít také při žádosti o náhradu nutných nákladů spojených
s uplatněním reklamace opravy, úpravy či zhotovení věci.

 

Jak tento vzor použít?

Nárok na náhradu nutných nákladů uplatní spotřebitel u prodávajícího (zhotovitele věci). K žádosti je třeba přiložit doklady o výši nákladů. Typickými nutnými náklady jsou např. poštovné či náklady na dopravu. Zákon dává spotřebiteli právo uplatnit pouze „nutné“ náklady, prodávající (zhotovitel) proto může např. odmítnout uhradit náklady na taxi, pokud bylo možné zaslat zboží levněji poštou.Přihlásit