Jak testujeme indukční desky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • funkce: 40 %
  • obsluha: 30 %
  • spotřeba el. energie: 15 %
  • bezpečnost: 10 %
  • hlučnost: 5 %

Ohřev vody

Jednou na velké plotýnce a jednou na malé jsme v hrnci adekvátní velikosti vařili vodu v souladu s normou ČSN EN 60350-2. Hodnotili jsme čas potřebný k uvaření vody, který jsme následně přepočetli na 1 litr; zjišťovali jsme také spotřebovanou elektrickou energii.

Kontrola teploty

Na malé i velké plotýnce zapnuté na nejnižší stupeň jsme v hrnci se 30 mm oleje v pravidelných intervalech měřili teplotu v souladu s normou ČSN EN 60350-2. Cílem bylo zjistit, zda je varná deska schopná udržovat stálou teplotu.

Palačinkový test

Na teflonové pánvi jsme pekli čtyři palačinky při 200°C. Měřili jsme čas potřebný k jejich výrobě, barvu a rovnoměrnost opečení spolu se spotřebovanou elektrickou energií. Při testu jsme postupovali podle normy ČSN EN 60350-2.

Efektivita flexi zóny

Na plochu označenou jako flexi zóna jsme položili tukem vymazanou a moukou poprášenou ocelovou desku. Flexi zónu jsme zapnuli na nejvyšší možný stupeň a sledovali jsme, zda dochází k rovnoměrnému zhnědnutí mouky, nebo flexi zóna hřeje na některých místech více a na jiných méně.

Hranolkový test

Podle normy ČSN EN 60350-2 jsme smažili mražené hranolky po dobu 45 minut v 500g várkách. První dávku jsme vložili do vroucího oleje, když dosáhl teploty 180 °C, a smažili po dobu 7 minut. Každou další várku hranolků jsme vkládali vždy, když olej znovu dosáhl 180°C, a po 7 minutách opět vytáhli. Takto jsme pokračovali, dokud nevypršel vymezený čas. Zároveň jsme na zbylých 3 plotýnkách vařili vodu. Zaznamenávali jsme čas pokaždé potřebný k dosažení 180°C teploty, množství usmažených dávek a spotřebu elektrické energie.

Obsluha

Snadnost obsluhy hodnotili tři experti. Zahrnuje ovládání základních i přídavných funkcí varné desky (třeba časovač nebo rychlý start), pohodlí současného použití všech plotýnek, snadnost čištění desky i srozumitelnost návodu k použití.

Spotřeba elektrické energie

Spotřebu energie jsme zjišťovali průběžně během praktických zkoušek a v režimu stand-by.

Bezpečnost

Měřili jsme teplotu mezi plotýnkami, zbytkové teplo po vypnutí indukce a také rychlost zchlazení varné desky na 60 °C. Mezi další bezpečnostní testy patřila zkouška reakce plotýnky na sundání hrnce, na přetečení vroucí vody, polití ovládacího panelu a také na zahřívání prázdného hrnce.

Hlučnost

Hlučnost a nepříjemnost zvuku varné desky v provozu posuzovaly subjektivně tři proškolení experti.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit