Žádost o náhradu škody vzniklé v důsledku krádeže odložené věci

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

K návštěvě divadla bohužel někdy patří rozčarování v podobě ukradeného kabátu v šatně, podobně jako se dovolená může komplikovat ztrátou cennosti uložené v trezoru recepce. Víte, jaká má spotřebitel ve výše uvedených případech práva?

 

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud dojde ke krádeži věci vnesené do ubytovacího zařízení nebo dopravního prostředku či jeho příslušenství umístěného v garáži. Vzor je možné využít také tehdy, pokud je odcizena věc odložená na místě k tomu určeném, nebo na místě, kam se věci obvykle odkládají, dojde-li ke krádeži u provozovatele činnosti, s níž je zpravidla spojeno odkládání věcí (např. divadlo, fitcentrum). Odpovědnost za odložené věci se však dotýká i zaměstnavatelů. Pokud zaměstnanci nosí do práce nějaké věci (např. se před směnou převlékají), pak zaměstnavatel za tyto věci odpovídá.

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u provozovatele ubytovacího zařízení nebo u provozovatele činnosti, s níž je odkládání věcí zpravidla spojeno. Stejně je možné obracet se na provozovatele garáží, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství.

Provozovatel je povinen uhradit škodu ve skutečné výši, vychází se z ceny věci v době poškození. Při určování ceny věci je nutné přihlédnout k pořizovací hodnotě věci
a k jejímu opotřebení.Přihlásit