Žádost o náhradu škody vzniklé v důsledku krádeže odložené věci

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 24.12.2013   

K návštěvě restaurace bohužel někdy patří rozčarování v podobě ukradeného kabátu z věšáku, podobně se může zkomplikovat dovolená ztrátou cennosti uložené v trezoru recepce. Víte, jaká má spotřebitel ve výše uvedených případech práva?

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud dojde ke krádeži věci vnesené do ubytovacího zařízení nebo dopravního prostředku či jeho příslušenství umístěného v hlídaných garážích. Vzor je možné využít také tehdy, pokud je odcizena věc odložená na místě k tomu určeném, nebo na místě, kam se věci obvykle odkládají, dojde-li ke krádeži u provozovatele činnosti, s níž je zpravidla spojeno odkládání věcí (např. restaurace, fitcentrum).  Stejně tak tento vzor dopadá i na situace, kdy dojde jen k poškození věci vnesené (do hotelu) či odložené (v restauraci).

Ze zákona tedy odpovídá za ztrátu, zničení a poškození věci provozovatel ubytovacího zařízení, hlídaných garáží nebo jiné činnosti, při níž běžně dochází k odkládání věcí.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u provozovatele ubytovacího zařízení nebo u provozovatele činnosti, s níž je odkládání věcí zpravidla spojeno. Stejně je možné obracet se na provozovatele garáží, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné. Písemnou formu požadavku na náhradu škody lze jen doporučit.

Není rozhodné, zda jste vlastníkem věci. Škoda se nahradí tomu, kdo věc do zařízení vnesl či odložil.

Provozovatel je povinen nahradit skutečnou škodu v penězích, pokud o to vy jako poškozený požádáte. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a přihlédne se k pořizovací hodnotě věci a k jejímu opotřebení. Pokud se s provozovatelem na výši škody nedohodnete, může ji určit soud.

Výše náhrady škody je omezena u věcí vnesených do ubytovacího zařízení, a to stonásobkem ceny ubytování za jeden den. Limit však neplatí u uschovaných věcí ani v případě, že byla jejich úschova provozovatelem odmítnuta. Bez omezení se hradí rovněž škoda způsobena personálem. Vyšší částky peněz, klenoty nebo jiné cennosti doporučujeme nechat u provozovatele ubytovacího zařízení uschovat. Zákon mu totiž ukládá povinnost tyto věci převzít, požádáte-li o to, ledaže by šlo o věci nebezpečné nebo svojí hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné.Přihlásit