Žádost o náhradu škody na převzaté věci

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 24.12.2013   

Dali jste do opravy televizor a po jeho převzetí z opravy zjistili, že je poškozený? Nebo bylo vaše nabourané auto z opravny ukradeno? V tom případě žádejte na zhotoviteli náhradu škody.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud od vás někdo převzal věc, která byla předmětem závazku, a byla poškozena nebo zničena. Typickým příkladem je škoda vzniklá na věci převzaté k opravě či k reklamaci. Patří sem i případy ztráty kabátu uloženého do šatny v divadle.

Ze zákona tedy odpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u toho, kdo věc převzal za účelem plnění závazku (např. u zhotovitele). Písemná forma je vždy průkaznější.

Škodu zhotovitel hradí v penězích, jen pokud o to vy jako poškozený požádáte. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Pokud se s ním na výši škody nedohodnete, může ji určit soud.Přihlásit