Trestní oznámení na prodávajícího auta s přetočeným tachometrem

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2022 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Spotřebitel koupí ojeté auto v autobazaru a zjistí, že mu prodávající prodal auto s přetočeným tachometrem. Tachometr vykazuje méně najetých kilometrů, než je tomu ve skutečnosti. V tomto případě je možné řešit spor jednak občanskoprávní cestou – odstoupením od smlouvy a/nebo se obrátit na Státní zastupitelství nebo na Policii ČR a podat trestní oznámení.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Přetočení tachometru při prodeji ojetého automobilu je možné kvalifikovat jako trestný čin podvodu nebo poškozování spotřebitele.

Trestného činu podvodu se dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Trestného činu poškozování spotřebitele se dopustí ten, kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady.

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč.

Podat trestní oznámení je vhodné tehdy, jestliže spotřebitel může prokázat, že k přetočení tachometru skutečně došlo a vznikla mu škoda, která je vyšší než 5000 Kč.

Jak tento vzor použít?

Trestní oznámení může podat kdokoliv, nemusí to být jen osoba poškozená trestným činem. Trestní oznámení lze podat ústně do protokolu buď přímo na služebně Policie ČR, či na Státním zastupitelství. Podat jej můžete i písemně.

V naléhavých případech je možné podat trestní oznámení třeba i telefonicky.

V trestním oznámení by zejména mělo být uvedeno:

  • kdo trestní oznámení podává,
  • kdo trestní oznámení podává,
  • podrobné vylíčení skutku, kterého se trestní oznámení týká (přetočení tachometru),
  • označení místa a času spáchání údajného trestného činu,
  • označení podezřelého, který se mohl dopustit trestného činu (je-li znám),
  • označení svědků a dalších důkazů (jsou-li známy).


Přihlásit