Jak vybrat potraviny pro malé děti

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 19.9.2019

Potraviny pro děti do tří let představují speciální kategorii výrobků, jejichž výroba podléhá přísné regulaci, kterou upravuje vyhláška 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití. Potraviny pro malé děti se rozdělují do několik skupin: počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, výživu pro malé děti a obilné a ostatní příkrmy pro malé děti. Rýžové krekry spolu se sušenkami spadají do skupiny obilných a ostatních příkrmů pro malé děti.

V porovnání s běžnými potravinami zde platí výrazně přísnější požadavky na (ne)přítomnost nežádoucích látek. Potraviny pro malé děti by neměly obsahovat pesticidy, respektive limity pro jejich výskyt jsou srovnatelné s biovýrobky. Regulaci podléhá i složení výrobků – při výrobě lze použít pouze ingredience prokazatelně vhodné pro malé děti.

Při výběru krekrů pro malé děti se nespoléhejte jen na dětsky atraktivní grafické zpracování obalu. Jistotu, že kupujete výrobek jim určený, dají informace na etiketě. Každá potravina pro děti mladší tří let musí na obalu nést informaci o věku dítěte, kterému je určena. Minimální věk dítěte je samozřejmě nutné respektovat.

Limitům podléhají i výživové hodnoty. Obsah bílkovin, sodíku a přidaného cukru nesmí překročit vyhláškou stanovené meze, naopak vápníku nesmí být méně, než vyhláška předepisuje. Přesto se obsahy živin v různých výrobcích liší. Při výběru můžete zohlednit např. nižší obsah cukru a upřednostňovat výrobky oslazené ovocnými šťávami, před těmi, do kterých byl přidán cukr jako takový.

Řadu potravin pro malé děti můžete koupit i v biokvalitě. U takových výrobků se požadavky na kvalitu navíc rozšiřují o povinnosti spojené s ekologickou produkcí, zejména zákaz používat při pěstování syntetické hnojiva a prostředky proti škůdcům. Biopotraviny spolehlivě rozeznáte podle evropského symbolu „biolístku“.

Zvláštní pozornost věnujte potravinovým alergenům. V úvahu připadá lepek nebo například přítomnost mléčných výrobků. Jejich přítomnost ve složení můžete snadno ověřit, v seznamu složek musejí být všechny alergenní ingredience graficky zvýrazněny. U výrobků určených dětem mladším 6 měsíců musí být přítomnost lepku navíc zvlášť zdůrazněna.

Databáze testovaných výrobků

Akrylamid v dětských sušenkách (12 výrobků)
poslední aktualizace: 3.9.2019
Dětské rýžové krekry (9 výrobků)
poslední aktualizace: 2.5.2019


Přihlásit