Léky proti kašli, část 2.

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2018

V zářijovém vydání dTestu jsme vám nabídli první část článku věnovaného volně prodejným lékům proti kašli. Probrali jsme rozdíly mezi suchým a produktivním kašlem a principy jejich léčby. V tabulkách jsme přinesli informace o lécích ze skupiny antitusik, expektorancií a kombinovaných léků. Dnes na první díl navážeme údaji o tzv. mukolytikách a podíváme se i na problematiku různých lékových forem.

Kdy pomůžou které léky?

Antitusika potlačují suchý, dráždivý kašel, tlumí dráždění ke kašli. Hodí se, když vás vysiluje suchý, dráždivý kašel a nevykašláváte hleny ani nemáte pocit zahlenění a „knedlíku v krku“. Nejsou vhodná při vlhkém, produktivním kašli, protože by vám při potlačeném kašli mohl nevykašlaný hlen stéct do dolních dýchacích cest a způsobit např. zápal plic.

Expektorancia zvyšují produkci řídkého hlenu a mukolytika snižují viskozitu hlenu (ředí ho). Léky z obou těchto skupin pomůžou v situaci, kdy je váš kašel vlhký a produktivní – jinak řečeno, pokud se v dýchacích cestách tvoří hlen, který s menším či větším úspěchem vykašláváte. Tyto léky vám vykašlávání hlenu usnadní.

Pozor, antitusika není vhodné užívat zároveň s expektorancii ani mukolytiky!

Pokud vás s prvními podzimními dny zaskočilo nachlazení, jste zahlenění a jen obtížně se hlenu zbavujete vykašláváním, pak jsou právě mukolytika pro vás lékem první volby. Snižují totiž hustotu a vazkost průduškového hlenu (sputa), usnadňují jeho vykašlávání, zlepšují průchodnost dýchacích cest a urychlují léčení. Zároveň snižují přilnavost bakterií ke stěnám dýchacích cest a tím pádem zvyšují účinnost antibiotik v případě, že je původ nemoci bakteriální a lékař vám je předepsal.

Dalším účinkem mukolytik může být snižování oxidačního stresu. Ten zjednodušeně řečeno vzniká jako důsledek nerovnováhy mezi množstvím volných radikálů a antioxidační kapacitou buněk. Volné radikály jsou produktem buněčného metabolismu a za normálních okolností je tělo dokáže za pomoci tzv. antioxidantů eliminovat. Pokud ale množství volných radikálů naroste a antioxidační kapacitu těla překročí, začnou poškozovat zdravé buňky například v průduškách (ale i jinde v těle).

Pro léčbu produktivního (vlhkého) kašle je možné použít i léky ze skupiny expektorancií, o nichž byla řeč v zářijovém dTestu. Mechanismus jejich účinku je ale mírně odlišný, založen je především na zvyšování produkce řídkého hlenu, který se pak snáze daří vykašlávat.

Pro expektorancia i mukolytika shodně platí, že se nemají v léčbě kombinovat s antitusiky. To jsou léky, které tlumí dráždění ke kašli (více jste se o nich mohli dočíst v prvním dílu článku). Nevykašlaný hlen by se pak mohl začít v dýchacích cestách hromadit a způsobit zápal plic, případně jiné zdravotní komplikace.

Expektorancia i mukolytika užívejte nejlépe v ranních, dopoledních nebo odpoledních hodinách, kdy máte možnost se vykašlaného hlenu zbavovat vyplivnutím. Na noc si novou dávku léku neberte, ať vás nutkání odkašlávat nebudí.

Pětice účinných látek

Volně prodejných mukolytik je na trhu k mání několik desítek v různých lékových formách. Obsahují vždy jednu z celkem pěti dostupných účinných látek. Jmenovitě se jedná se o acetylcystein, bromhexin, karbocystein, erdostein a ambroxol.

Acetylcystein (acetylcysteinum) ředí hlen a zároveň působí antioxidačně a imunomodulačně (podporuje obranyschopnost). Léky s acetylcysteinem se nejčastěji prodávají jako šumivé tablety, případně granule či prášek pro rozpuštění ve vodě. Pokud užíváte i antibiotika, nikdy je nezapíjejte připraveným léčivým nápojem. Dodržujte minimálně dvouhodinový odstup, aby se léky navzájem negativně neovlivnily.

Bromhexin (bromhexini hydrochloridum) je látka získávaná z indického keře jménem nesměna cévnatá. Léky s ním si nespletete, protože mají všechny bromhexin přímo ve svém názvu. Bromhexin má schopnost ředit sekret dýchacích cest, aktivovat řasinkový epitel a zvyšovat rychlost pohybu řasinek, které transportují hlen ven z dýchacích cest. Užívání bromhexinových léčiv je zapovězeno osobám se žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.


Karbocystein (carbocisteinum) působí obdobně jako acetylcystein – podporuje normální složení hlenu a zamezuje jeho hypersekreci (nadměrnému vylučování). Také léky obsahující karbocystein by neměly užívat osoby trpící vředovým onemocněním.

Erdostein (erdosteinum) je po chemické stránce podobný již zmíněnému karbocysteinu a acetylcysteinu. Je vhodný i pro osoby s vředovou chorobou, protože se na účinnou látku mění v játrech. Díky tomu nehrozí riziko podráždění žaludeční sliznice. Kromě zlepšení transportu hlenu řasinkami nabízí i mírné protizánětlivé působení, zvyšuje účinnost některých antibiotik, funguje antioxidačně a znesnadňuje bakteriím uchycení na sliznicích dýchacích cest.

Ambroxol (ambroxoli hydrochloridum) je blízký příbuzný bromhexinu a podobně jako on má základ ve výtažcích z rostliny nesměny cévnaté. Jeho výhodou je velmi dobrý průnik do plicní tkáně. Podporuje tvorbu hlenu a snižuje jeho viskozitu (vazkost). Stimuluje aktivitu řasinek, má antimikrobiální a antioxidační účinky a také nepřímé protizánětlivé působení. Podporuje účinnost řady antibiotik. Je dobře snášen a kromě nemocných se žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy nemá téměř žádná omezení v podávání.

Postel a dostatek tekutin

Záněty dýchacích cest spojené s kašlem jsou otravné a často i vysilující, ale pokud je nepodceníte a nemoc nepřecházíte, nepředstavují vážnější riziko. Základem léčby je být v klidu a přijímat dostatek tekutin. Ostatně už otec moderní medicíny Hippokratés říkal, že nicnedělání je často ten nejlepší lék. Úlevu a urychlení léčby vlhkého kašle může kromě režimových opatření a užívání léků přinést i inhalování. Je téměř zadarmo a zvládne ho každý (postup jsme rovněž popsali v předchozí části článku).

Některé z léků v tabulce (např. Mucosolvan perorální roztok) se dají použít právě i při inhalacích.

Prošlé léky

V tabulce si můžete všimnout, že se některé léky smějí po otevření užívat třeba jen dva týdny. Pokud léčivo v této lhůtě nespotřebujete, nemá cenu si ho skladovat „na příště“. Jediným správným postupem je odevzdání nepoužitých léků v lékárně. V žádném případě nevyhazujte prošlé léky do popelnice ani je nesplachujte do WC. Hrozilo by následné prosakování nebezpečných látek do půdy, případně kontaminace vody, odkud se tyto látky odstraňují velmi obtížně.

Každá lékárna je povinna od vás nepoužité léky převzít. Zaměstnanci lékárny sami takto nashromážděné léky nelikvidují. Předávají je smluvně sjednané specializované firmě, která je odveze do spalovny, a tam je odpovídajícím způsobem zničí.

Přesto, že o správném způsobu likvidace nepoužitelných léků ví 92 % lidí, pouze 52 % z nás nosí prošlé léky zpět do lékárny. Necelá čtvrtina (24 %) domácností je vyhazuje do popelnice a 7 % je splachuje do WC.

Zdroj: www.sukl.cz

Rozhovor s odborníkem

Na výhody a nevýhody různých lékových forem a rady k výběru ze široké nabídky mukolytik jsme se zeptali PharmDr. Hany Šindelářové ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Volně prodejná mukolytika pro dospělé jsou na trhu k mání v 17 různých lékových formách od tablet přes pastilky a sirupy až po sprej. Proč je lékových forem tolik a jaké mají výhody a nevýhody? Podle čeho si mezi nimi má spotřebitel vybírat?

Lékové formy určené k užívání ústy (perorálnímu podání) se zpravidla neliší co do účinnosti, ale mají jisté výhody, případně nevýhody, které ovlivňují jejich použití. Pevné lékové formy (např. tobolky, tablety) nemusejí být vhodné pro děti nebo pro pacienty, kteří mají problém s polykáním. Pevné léky zato zpravidla mívají delší dobu použitelnosti.

Tekuté léky jako kapky, sirupy či roztoky se obvykle lépe hodí pro děti. Výhodou je, že mohou mít různé příchutě, což je pro děti vhodnější.

Jejich nevýhodou může být kratší doba použitelnosti po otevření, případně obsah alkoholu (u kapek, roztoků) nebo vyšší obsah cukru (u sirupů) a také horší dávkování – nutnost použít odměrku, lžičku, počítat kapky a podobně.

Prášek nebo granule pro přípravu roztoku, případně šumivé tablety kombinují výhody jak tekuté, tak pevné lékové formy. Mají delší dobu použitelnosti a hodí se i pro pacienty, kteří nezvládnou polykat tablety. Ochucené pastilky mohou být pro uživatele příjemnější než tablety.

Sprej pro podání ústy kombinuje výhodu tekuté lékové formy a zároveň se snadněji dávkuje. Léky s prodlouženým uvolňováním mají výhodu v delší době působení, avšak nástup účinku nemusí být tak rychlý jako u léků bez prodlouženého účinku. O vhodnosti formy léku by se měl pacient poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Některé léky se prodávají v různé síle – jedna dávka obsahuje různé množství účinné látky, například ACC od 100 do 600 mg. Kdy byste doporučila koupit spíše slabší verzi a kdy naopak silnější?

Dávkování se může odvíjet od závažnosti onemocnění, od věku pacienta a také od typu léčivého přípravku. Například dospělí a dospívající starší 14 let užívají celkem 400 až 600 mg acetyl­cysteinu denně v jedné až třech jednotlivých dávkách. Dětem ve věku 6 až 14 let se podává dvakrát denně 200 mg nebo třikrát denně 100 mg acetylcysteinu, tj. celkem 300–400 mg denně. Dětem ve věku od 2 do 5 let se podává dva až třikrát denně po 100 mg acetylcysteinu, tj. celkem 200–300 mg denně. O dávkování by se měl pacient poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Některá mukolytika se můžou po otevření užívat pouze omezenou dobu, např. sirup Ambrosan jen dva týdny. Co by se stalo, kdyby si toho spotřebitel nevšiml a užíval je i po vypršení doporučené doby spotřeby?

Stejně, jako je tomu např. u potravin či kosmetiky, mají také léky stanovenu dobu použitelnosti. Jestliže pominula, je tzv. expirovaná, nelze již lék použít. Doba použitelnosti léku je stanovena na základě stabilitních studií, což znamená, že při jeho správném použití během doby použitelnosti je jeho bezpečnost, kvalita i účinnost zaručena. Jestliže se lék použije poté, co expiroval, není ani jeden z výše uvedených parametrů zaručen a lék tak není možno použít. Jeho užití by mohlo způsobit nepředpokládané nežádoucí účinky různého rozsahu.

mukolytika

 • ACC 100 NEO

  průměrná cena 68 Kč

  velikost balení 20 tablet

  cena za 1 jednotku 6,80 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 100 mg

  doba použitelnosti po otevření 12 měsíců měsíce

  forma šumivé tablety

  dávkování děti 2–5 let 1 tabletu 2–3× denně, děti 6–14 let 2 tablety 2× denně, dospívající od 14 let a dospělí 2 tablety 2–3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 2 let

  výrobce Salutas Pharma GmbH

 • ACC 200

  průměrná cena 62 Kč

  velikost balení 20 tobolek

  cena za 1 jednotku 3,10 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 200 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma tvrdé tobolky

  dávkování děti 6–14 let 1 tobolka 2× denně, dospívající od 14 let a dospělí 1 tobolka 2–3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 6 let

  výrobce Salutas Pharma GmbH

 • ACC 200 NEO

  průměrná cena 78 Kč

  velikost balení 20 tablet

  cena za 1 jednotku 3,90 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 200 mg

  doba použitelnosti po otevření 12 měsíců měsíce

  forma šumivé tablety

  dávkování děti 6–14 let 1 tableta 2× denně, dospívající od 14 let a dospělí 1 tableta 2–3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 6 let

  výrobce Salutas Pharma GmbH

 • ACC Long

  průměrná cena 172 Kč

  velikost balení 20 tablet

  cena za 1 jednotku 8,60 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 600 mg

  doba použitelnosti po otevření 24 měsíců měsíce

  forma šumivé tablety

  dávkování dospívající od 14 let a dospělí 1 tableta 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 14 let

  výrobce Salutas Pharma GmbH

 • ACC Long hot drink

  průměrná cena 129 Kč

  velikost balení 10 sáčků

  cena za 1 jednotku 12,90 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 600 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma prášek pro perorální roztok

  dávkování dospívající od 14 let a dospělí 1 sáček 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 14 let

  výrobce Salutas Pharma GmbH

 • ACC Long Instant

  průměrná cena 137 Kč

  velikost balení 10 sáčků

  cena za 1 jednotku 13,70 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 600 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma perorální prášek v sáčku

  dávkování dospělí 1 sáček 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 18 let

  výrobce Salutas Pharma GmbH

 • Acetylcystein Dr. Max

  průměrná cena 109 Kč

  velikost balení 10 tablet

  cena za 1 jednotku 10,90 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 600 mg

  doba použitelnosti po otevření 12 měsíců měsíce

  forma šumivé tablety

  dávkování dospívající od 14 let a dospělí 1 tableta 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 14 let

  výrobce Salutas Pharma GmbH

 • Fluimucil 600

  průměrná cena 98 Kč

  velikost balení 10 tablet

  cena za 1 jednotku 9,80 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 600 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma šumivé tablety

  dávkování dospělí 1 tableta 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 18 let

  výrobce Zambon S.p.A.

 • Mucobene

  průměrná cena 129 Kč

  velikost balení 20 sáčků

  cena za 1 jednotku 6,50 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 600 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma granule pro perorální roztok v sáčku

  dávkování dospívající od 14 let a dospělí 1 sáček 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 14 let

  výrobce Merckle GmbH

 • NAC AL 600 šumivé tablety

  průměrná cena 163 Kč

  velikost balení 20 tablet

  cena za 1 jednotku 8,20 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 600 mg

  doba použitelnosti po otevření 3 měsíců měsíce

  forma šumivé tablety

  dávkování dospívající od 14 let a dospělí 1 tableta 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 14 let

  výrobce Stada Arzneimittel AG

 • Solmucol

  průměrná cena 131 Kč

  velikost balení 24 pastilek

  cena za 1 jednotku 5,50 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 100 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma pastilky

  dávkování děti 4–7 let 1 pastilka 2–3× denně, děti 7–14 let 1 pastilka 3–4× denně, dospívající od 14 let a dospělí 1 pastilka 4–6× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 4 let

  výrobce IBI, spol. s. r.o.

 • Solmucol 200

  průměrná cena 150 Kč

  velikost balení 30 sáčků

  cena za 1 jednotku 5 Kč

  účinná látka / množství acetylcysteinum 200 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma granule pro perorální roztok

  dávkování děti 6–14 let 1 sáček 2× denně, dospívající od 14 let a dospělí 1 sáček 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 6 let

  výrobce IBI, spol. s. r.o.

 • Bromhexin 12 BC

  průměrná cena 79 Kč

  velikost balení 30 ml

  cena za 1 jednotku 3,50 Kč

  účinná látka / množství bromhexini hydrochloridum 12 mg/ml

  doba použitelnosti po otevření 3 měsíce měsíce

  forma perorální kapky, roztok

  dávkování děti 2–6 let 8 kapek 3× denně, děti 6–14 let 16 kapek 3× denně, dospívající od 14 let a dospělí 16–33 kapek 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 2 let

  výrobce Berlin–Chemie AG

 • Bromhexin 8

  průměrná cena 53 Kč

  velikost balení 25 tablet

  cena za 1 jednotku 4,20 Kč

  účinná látka / množství bromhexini hydrochloridum 8 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma obalené tablety

  dávkování děti 6–14 let 1 tableta 3× denně, dospívající od 14 let a dospělí 1–2 tablety 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 6 let

  výrobce Berlin–Chemie AG

 • Bromhexin 8 KM kapky

  průměrná cena 162 Kč

  velikost balení 100 ml

  cena za 1 jednotku 3,20 Kč

  účinná látka / množství bromhexini hydrochloridum 8 mg

  doba použitelnosti po otevření 6 měsíců měsíce

  forma perorální kapky, roztok

  dávkování děti 12–14 let 23 kapek 3× denně, dospívající od 14 let a dospělí 23–46 kapek 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 12 let

  výrobce Krewel Meuselbach GmbH

 • Bromhexin 8 – sirup KM

  průměrná cena 95 Kč

  velikost balení 100 ml

  cena za 1 jednotku 19 Kč

  účinná látka / množství bromhexini hydrochloridum 8 mg/5 ml

  doba použitelnosti po otevření 6 měsíců měsíce

  forma sirup

  dávkování děti 2–6 let 5 ml 3× denně, děti 6–14 let 10 ml 3× denně, dospívající od 14 let a dospělí 10–20 ml 3× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od 2 let

  výrobce Krewel Meuselbach GmbH

 • Bromhexin–EGIS

  průměrná cena 75 Kč

  velikost balení 60 ml

  cena za 1 jednotku 5 Kč

  účinná látka / množství bromhexini hydrochloridum 2 mg/ml

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma perorální roztok

  dávkování děti 0–2 roky 1 ml 3× denně, děti 2–6 let 1–2 ml 3× denně, děti 6–14 let 4 ml 3× denně, dospívající od 14 let a dospělí 4 ml 3× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od narození

  výrobce Egis Pharmaceuticals PLC

 • Pectodrill 5% sirup pro dospělé na vlhký kašel

  průměrná cena 127 Kč

  velikost balení 200 ml

  cena za 1 jednotku 9,50 Kč

  účinná látka / množství carbocisteinum 750 mg/15 ml

  doba použitelnosti po otevření 2 týdny měsíce

  forma sirup

  dávkování dospělí 15 ml 3× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od 18 let

  výrobce Pierre Fabre Medicament Production

 • Ambrobene 75 mg

  průměrná cena 69 Kč

  velikost balení 10 tobolek

  cena za 1 jednotku 6,90 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 75 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

  dávkování dospívající od 12 let a dospělí 1 tobolka 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 12 let

  výrobce Merckle GmbH

 • Ambrobene 30 mg

  průměrná cena 57 Kč

  velikost balení 20 tablet

  cena za 1 jednotku 2,90 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 30 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma tablety

  dávkování děti 5–12 let ½ tablety 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 1 tableta 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 5 let

  výrobce Merckle GmbH

 • Ambrobene 15 mg / 5ml

  průměrná cena 77 Kč

  velikost balení 100 ml

  cena za 1 jednotku 7,70 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 15 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma sirup

  dávkování děti 0–2 roky 2,5 ml 2× denně, děti 2–5 let 2,5 ml 3× denně, děti 5–12 let 5 ml 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 10 ml 3× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od narození

  výrobce Merckle GmbH

 • Ambrobene 7,5 mg / ml

  průměrná cena 87 Kč

  velikost balení 100 ml

  cena za 1 jednotku 3,50 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg/ml

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma perorální roztok

  dávkování děti 0–2 roky 1 ml 2× denně, děti 2–5 let 1 ml 3× denně, děti 5–12 let 2 ml 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 4 ml 3× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od narození

  výrobce Merckle GmbH

 • Ambrosan

  průměrná cena 59 Kč

  velikost balení 20 tablet

  cena za 1 jednotku 3 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 30 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma tablety

  dávkování děti 5–12 let ½ tablety 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 1 tableta 2× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 5 let

  výrobce PRO.MED.CS Praha a.s.

 • Ambrosan

  průměrná cena 98 Kč

  velikost balení 20 tablet

  cena za 1 jednotku 4,90 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 60 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma tablety

  dávkování děti 5–12 let ¼ tablety 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 1 tableta 2× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 5 let

  výrobce PRO.MED.CS Praha a.s.

 • Ambrosan

  průměrná cena 95 Kč

  velikost balení 100 ml

  cena za 1 jednotku 9,50 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 15 mg / 5 ml

  doba použitelnosti po otevření 2 týdny měsíce

  forma sirup

  dávkování děti 5–12 let 5 ml 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 10 ml 3× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od 5 let

  výrobce EGIS Pharmaceuticals PLC

 • AmbroSpray 5%

  průměrná cena 150 Kč

  velikost balení 13 ml

  cena za 1 jednotku nelze spočítat Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 5%

  doba použitelnosti po otevření 1 měsíc měsíce

  forma sprej

  dávkování děti 6–12 let 1–2 vstřiky 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 3–4 vstřiky 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 6 let

  výrobce Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica s.r.l.

 • Ambroxol AL 30

  průměrná cena 52 Kč

  velikost balení 20 tablet

  cena za 1 jednotku 2,60 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 30 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma tablety

  dávkování dospívající od 12 let a dospělí 1 tableta 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 12 let

  výrobce Stada Arzneimittel AG

 • Ambroxol AL 75 Retard

  průměrná cena 92 Kč

  velikost balení 20 tobolek

  cena za 1 jednotku 4,60 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 75 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

  dávkování dospívající od 12 let a dospělí 1 tableta 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 12 let

  výrobce Stada Arzneimittel AG

 • Ambroxol AL kapky

  průměrná cena 69 Kč

  velikost balení 100 ml

  cena za 1 jednotku 2,80 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg / ml

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma perorální kapky, roztok

  dávkování děti 2–6 let 1 ml 3× denně, děti 6–12 let 2 ml 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 4 ml 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 2 let

  výrobce Stada Arzneimittel AG

 • Ambroxol Dr. Max

  průměrná cena 119 Kč

  velikost balení 100 ml

  cena za 1 jednotku 11,90 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 30 mg / 5 ml

  doba použitelnosti po otevření 6 měsíců měsíce

  forma sirup

  dávkování děti 1–2 roky 2,5 ml 2× denně, děti 2–5 let 2,5 ml 3× denně, děti 6–12 let 5 ml 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 10 ml 2× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od 1 roku

  výrobce Balkanpharma–Troyan AD

 • Mucosolvan

  průměrná cena 85 Kč

  velikost balení 60 ml

  cena za 1 jednotku 5,70 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 15 mg / 2 ml

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma perorální roztok/roztok k inhalaci

  dávkování děti 0–2 roky 1 ml 2× denně, děti 2–5 let 1 ml 3× denně, děti 6–12 let 2 ml 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 4 ml 3× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od narození

  výrobce Istituto de Angeli s.r.l., IVAX Pharmaceuticals s.r.o

 • Mucosolvan

  průměrná cena 69 Kč

  velikost balení 20 tablet

  cena za 1 jednotku 3,50 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 30 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma tablety

  dávkování dospělí 1 tableta 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 18 let

  výrobce Delpharm Reims

 • Mucosolvan Long Effect

  průměrná cena 122 Kč

  velikost balení 20 tobolek

  cena za 1 jednotku 6,10 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 75 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

  dávkování dospělí 1 tobolka 1× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 18 let

  výrobce Boehringer Ingelheim Espana, S.A., Delpharm Reims

 • Mucosolvan pro dospělé

  průměrná cena 110 Kč

  velikost balení 100 ml

  cena za 1 jednotku 11 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 30 mg / 5 ml

  doba použitelnosti po otevření 6 měsíců měsíce

  forma sirup

  dávkování děti 1–2 roky 2,5 ml 2× denně, děti 2–5 let 2,5 ml 3× denně, děti 6–12 let 5 ml 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 10 ml 2× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od 1 roku

  výrobce Boehringer Ingelheim Espana, S.A., Delpharm Reims

 • neo–bronchol

  průměrná cena 135 Kč

  velikost balení 20 pastilek

  cena za 1 jednotku 13,50 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 15 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma pastilky

  dávkování děti 6–12 let 1 pastilka 2–3× denně, dospívající od 12 let a dospělí 2 pastilky 3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 6 let

  výrobce Divapharma GmbH

 • Solvolan

  průměrná cena 86 Kč

  velikost balení 100 ml

  cena za 1 jednotku 8,60 Kč

  účinná látka / množství ambroxoli hydrochloridum 3 mg / ml

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma sirup

  dávkování děti 1–2 roky 2,5 ml 2× denně, děti 2–5 let 2,5 ml 3× denně, děti 5–14 let 5 ml 2–3× denně, dospívající od 14 let a dospělí 10 ml 3× denně

  odměrka [a]

  vhodné od věku od 1 roku

  výrobce Krka, d.d., Novo mesto

 • Erdomed

  průměrná cena 183 Kč

  velikost balení 20 sáčků

  cena za 1 jednotku 9,20 Kč

  účinná látka / množství erdosteinum 225 mg

  doba použitelnosti po otevření neuvedeno měsíce

  forma granule pro perorální suspenzi

  dávkování dospívající od 12 let a dospělí 1 sáček 2–3× denně

  odměrka [n]

  vhodné od věku od 12 let

  výrobce Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Uvedené léky jsou primárně určené pro dospělé. Na trhu mohou být i další léky nebo jejich varianty pro děti.


Přihlásit