Jak testujeme chia semínka

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • kvalita tuku: 60 %
  • bílkoviny: 20 %
  • obal a deklarace: 10 %
  • bílkoviny: 5 %
  • pesticidy: 5 %

Kvalita tuku

Sledovali jsme množství tuku, profil mastných kyselin v něm obsažených a žluklost tuku. Obsah tuku jsme stanovili gravimetricky, profil mastných kyselin metodou plynové chromatografie s plameno-ionizačním detektorem. Žluklost tuku jsme sledovali pomocí čísla kyselosti měřeného titračně a peroxidového čísla měřeného metodou potenciometrické titrace.

Bílkoviny

Obsah bílkovinbyl stanoven Kjeldahlovou metodou.

Mykotoxiny

Pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí jsme sledovali přítomnost HT-2 toxinu, T2-toxinu, zearalenonu, deoxynivalenolu, fumonisinů B1 a B2 a aflatoxinů B1, B2, G1 a G2.

Pesticidy

Screening pesticidů metodou plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu sledoval přítomnost celkem 237 látek.

Obal a deklarace

Porovnáním s naměřenými hodnotami jsme hodnotili přesnost deklarací obsahu tuku, omega-3 a bílkovin v tabulkách výživových hodnot.

Přihlásit