Uzavírání smluv mezi podnikateli - na co si dát pozor

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 18.1.2018   

Uzavíráte-li jako podnikatelé smlouvu s dalším podnikatelem, zákon počítá s tím, že si mnohé okolnosti smlouvy pohlídáte sami. Budete ale překvapení, když řekneme, že vám jako podnikatelům ze zákona nevyplývá žádná záruka, nemůžete vracet zboží bez udání důvodu a podobně? Přitom domluvit se dá cokoliv, jen je potřeba na to myslet včas při uzavírání smlouvy.

Musíte se mít více na pozoru

Zrušení obchodního zákoníku a jednotná úprava smluvního práva se prezentuje jako velká výhoda, která přišla se změnou občanského práva. Zjednodušení smluv se ale nekonalo. I po všech změnách jsou na podnikatele kladeny vysoké nároky na odbornost. Pořád se musíte mít více na pozoru než běžný spotřebitel. Autoři občanského zákoníku si ale uvědomili, že i někteří podnikatelé mohou mít ve smluvním vztahu slabší pozici. Drobný řemeslník či obchodník nemá příliš dobrou vyjednávací pozici proti bankám, dodavatelům energií či operátorům. A tak je občanský zákoník v některých případech chrání více než v minulosti a to zejména proti zjevnému zneužití síly nebo v oblastech promlčení či formulářových smluv.

Nakupujete-li na internetu jako podnikatel, ztrácíte výhody spotřebitele

Nakupujete-li na internetu, možná jste z domácího prostředí zvyklí, že když se vám zboží nelíbí či přesně neodpovídá vašim představám, lze ho do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Objednává-li podnikatel a v objednávce to o sobě dá vědět, například tím, že uvede název společnosti či identifikační číslo, rázem se ocitá mimo dosah ustanovení o spotřebitelských smlouvách. Spotřebitelem, který může odstoupit od smlouvy v e-shopu bez udání důvodu, je totiž pouze nepodnikající fyzická osoba. Základním pravidlem smluvního práva je zásada, že smlouvy se mají dodržovat. Uzavřít smlouvu je velmi jednoduché, nabídku na internetu lze přijmout jedním klikem. Ale vyvázat se z uzavřené kupní smlouvy už tak jednoduché být nemusí. Jako podnikatel jste prostě profesionál a předpokládá se, že přesně víte, na co klikáte. Smlouvu pak musíte plnit, ať je uzavřena jakýmkoliv způsobem.

Při reklamacích platí pro podnikatele jiná pravidla

V případě kupní smlouvy a úpravy odpovědnosti za vady se musíte mít rovněž na pozoru. Obecně platí přísná pravidla, kdy lze reklamaci uplatnit a co jejímu uplatnění má předcházet. Předně mezi podnikateli neexistuje nic jako zákonná záruka, to je institut čistě spotřebitelský. Neznamená to ale, že nemáte dovolání, pokud vám obchodní partner dodá zboží, které neodpovídá smlouvě. Smlouva, specifikace předmětu plnění, způsobu dodání, vzájemná domluva, ale i obchodní zvyklosti či zažitý způsob komunikace jsou v podnikatelském smluvním právu stěžejní. Profesionálové se mají domluvit, zákon jim vymezuje jen ty nejnutnější mantinely a ani těch není moc. Smlouva by měla stanovit účel, pro který je věc kupována, a účelu pak musí odpovídat jakost, pokud není sama přesněji specifikována.

Na vadu při přebírání zboží upozorněte hned, později už nemusíte uspět s reklamací

Aby podnikatel podnikateli mohl úspěšně vytknout vadu, musí na ni upozornit v době, kdy si kupující zboží přebírá. Jednoduše musíte věc prohlédnout a přesvědčit se, zda opravdu má požadované vlastnosti. Pokud lze vadu poznat při obvyklé pozornosti a neupozornili jste na ni už při převzetí, nelze ji později reklamovat. Velmi důležité je včasné oznámení vad. Když oznámíte vadu pozdě, může to znamenat, že ztrácíte právo odstoupit od smlouvy. Soud by vám v případném sporu nemusel vyhovět. Neohlásili jste totiž vadu bez odkladu i přesto, že jste na tuto vadu mohli přijít při včasné prohlídce.

V případě skryté vady ji musíte oznámit opět bez zbytečného odkladu, a to hned po zjištění, nejpozději do dvou let. Lhůtu pro vytýkání vad nelze chápat jako záruku, po dvou letech se promlčí odpovědnost za vadu, která byla na věci od počátku, ale nešlo ji jednoduše zjistit.

Připadají vám použité termíny neurčité a zvláštní? Přesně tak je psaný občanský zákoník a bude na soudech, aby slovům včas, bez zbytečného odkladu a podobným daly konkrétnější význam. I tak se bude situace od situace lišit podle okolností.

V mnoha ohledech se vychází ze starého obchodního zákoníku, ten je k podnikatelům velmi přísný

Nároky kupujícího se odvíjí podle toho, jestli vada je podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. Zde se dost vychází ze staré právní úpravy v obchodním zákoníku, ke které existují starší soudní rozhodnutí. A ta nejsou k podnikatelům zrovna shovívavá. Podstatné porušení smlouvy musí být buďto vymezené konkrétně ve smlouvě, nebo musí být naprosto zřejmé. Tím se myslí situace, o které kdyby kupující dopředu věděl, rozhodně by smlouvu neuzavřel. Jen pak bude mít nárok na odstoupení od smlouvy, výměnu věci za novou, případně opravu nebo slevu. Vada, která není podstatným porušením smlouvy, dává kupujícímu možnost vybírat z opravy, dodání chybějícího či přiměřené slevy. Pro kupujícího je důležité vědět, jaký způsob vyřízení požaduje, a sdělit ho prodávajícímu při reklamaci. Pokud by to neudělal hned při oznamování vady, měl by právo pouze na slevu či opravu.

Nejefektivnější je prevence

Právní úprava zní dosti tvrdě, ale naštěstí smluvní právo umožňuje se preventivně problémům vyhnout. Předem si můžete říci, jak se bude sporná situace řešit, v případě, že by na ní v budoucnu došlo. Od ustanovení občanského zákoníku se dá v řadě ohledů i velmi podstatně odchýlit. Vůle smluvních stran je v tomto případě přednější, pokud neodporuje dobrým mravům, veřejnému pořádku či nepožaduje nemožné. I v podnikatelských vztazích může fungovat smluvená záruka, která kupujícímu může dát prakticky stejná práva, jaká by měl spotřebitel. Ta ale nejsou automatická a každý by měl svá práva znát a hlavně problém řešit včas. 


Přihlásit