Jak testujeme

Vpichové měření dusičnanů se provádělo přístrojem Anmez Greentest Eco 4A (3999 Kč, výrobce Shenzhen Greentest Science & Technology CO., LTD., Čína). Ten určuje koncentraci dusičnanů na základě měření vodivosti ovoce, zeleniny nebo masa. Obsah dusičnanů jsme měřili ve čtyřech druzích zeleniny. Pro test jsme použili dva přístroje. Od každého druhu byly k dispozici tři kusy zakoupené v téže chvíli v témže obchodě. U každého z kusů byla provedena tři vpichová měření – do stopky (košťálu), do středu plodu a do koruny (koncové části bez stopky). Celkem jsme tak získali 36 výsledků, na nichž se rovnoměrně podílely oba přístroje.

Analytické měření obsahu dusičnanů jsme provedli metodou kapalinové chromatografie s detekcí v diodovém poli. Pro analýzu byl připraven směsný vzorek ze všech tří celých kusů zeleniny, u kterých se předtím provádělo vpichové měření.

Přihlásit