Velcí operátoři: jak se realita obrací naruby

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 9.6.2017   

Je zjevné, že velké trojce mobilních operátorů není právě po chuti představa, že by měli soutěžit o zákazníky a snažit se jim nabídnout co nejlepší služby za přijatelnou cenu. Aukce v naší aktuální kampani „Chci výhodnější tarif“ se tudíž nezúčastnili. Jak se dá taková neúcta ke spotřebitelům veřejně komunikovat? Realita se obrátí vzhůru nohama a tvrdí se, že zlý dTest chce vydělávat na spotřebitelích. Informace publikované operátory v médiích tímto uvádíme na pravou míru.

Dnešní vyjádření „velkých“ operátorů v médiích chápeme jako zjevnou snahu poškodit dTest a naši kampaň - vzhledem k tomu, že naše snaha zajistit touto cestou spotřebitelům lepší mobilní služby za méně peněz se u těchto operátorů nesetkává právě s pozitivní reakcí.

Je potřeba zdůraznit, že dTest je nezisková organizace, obecně prospěšná společnost. To znamená, že jejím cílem není generovat zisk. Případný zisk vkládá do obecně prospěšných aktivit. Asi není třeba vysvětlovat, že realizace celé kampaně je spojena s nemalými náklady na organizační a technickou podporu, marketing, komunikaci s veřejností a zapojenými spotřebiteli. Ti se akce účastní zdarma. Kdo to tedy zaplatí? Náklady uhradí vítězní operátoři formou sjednané provize. Případný přebytek prostředků vložíme do dalších aktivit dTestu. Vrátí se tak de facto zpět všem spotřebitelům, například v podobě bezplatné spotřebitelsko-právní poradny, připomínkování důležitých zákonů, vydávání praktických publikací a podobně.

Co se týče předpokládaného příjmu dTestu z této kampaně, jednoduchý výpočet „100 tisíc účastníků krát hypotetická provize“ je zcela iluzorní. Je potřeba počítat s tím, že reálně změní tarif jen určité procento z registrovaných účastníků (například v aukcích energií to bývá cca 20 %). Dále je třeba odečíst již zmíněné náklady na uspořádání celé kampaně.

Z veřejného rozpočtu dostává dTest ročně účelovou dotaci cca 4 miliony Kč, a to výlučně na poskytování bezplatného poradenství spotřebitelům i podnikatelům a realizaci osvětových aktivit. Z veřejných peněz je financována bezplatná právní poradna pro spotřebitele, největší databáze nebezpečných výrobků v ČR, bezplatné online webináře pro spotřebitele i podnikatele, bezplatné šíření vzdělávacích brožur mezi obce, či vzdělávání studentů vysokých a středních škol ve spotřebitelském právu.

Je ale důležité říci, že z uvedené dotace není v úplnosti financován ani provoz právní poradny, ani žádné jiné z uvedených aktivit. To plyne již z podmínek dotace, kde je stanoveno, že náklady na provoz mohou být pokryty z dotace maximálně ve výši 70 %. Zbytek platíme z vlastních zdrojů, a skutečná spoluúčast dTestu je mnohem vyšší. Například služby bezplatné právní poradny pro spotřebitele jsou natolik využívané, že jsme její provoz museli v nedávné době rozšířit. Ročně jejím prostřednictvím pomáháme řešit problémy 35 000 spotřebitelů. Služby právní poradny jsou jednou z aktivit, jejichž financování pokryjeme z případného zisku z hromadné změny mobilních operátorů.

Operátoři dále argumentují tím, že uzavření smlouvy s dTestem by znamenalo zásah do práv zákazníků a povinnost operátora poskytovat soukromému subjektu čistě osobní údaje a informace o svých klientech. To je naprostá lež. Žádná taková povinnost není ve smlouvě mezi dTestem a operátorem obsažena. Po operátorech žádáme pouze to, aby nám předem poskytli vzorovou smlouvu (kterou budou podepisovat se zákazníky), obchodní podmínky, reklamační řád či další dokumenty, které jsou hromadně rozesílané zákazníkům. Snažíme se tak ochránit zapojené spotřebitele před „nevstřícnými“ smluvními ustanoveními, která jsou jinak ve smlouvách s operátory běžná. Nejedná se tedy o žádné detailní informace o konkrétních zákaznících.

Část diskuze se také točí okolo objemu dat v soutěžených tarifech. Rádi bychom samozřejmě soutěžili i tarif nabízející neomezená data, o tom není sporu. Bohužel realita českého trhu to v současné chvíli neumožňuje. To, jak situace na trhu vypadá, určuje nabídka tří velkých operátorů, kteří neprojevují velkou ochotu nabídnout českým zákazníkům služby v uspokojivém rozsahu za přiměřenou cenu. A virtuální operátoři nemají možnost nabízet konkurenceschopné ceny velkých objemů dat. Nakupují data od velkých operátorů za velkoobchodní ceny, které jim nedovolují jít s cenou pro zákazníka o mnoho níže.

Věříme, že českým spotřebitelům svítá v oblasti telekomunikací na lepší časy. Zatím to bohužel vypadá, že od velkých operátorů se férového a vstřícného jednání hned tak nedočkají.

Kde získáte více informací? Navštivte sekci „Nejčastější dotazy“ na www.ChciVyhodnejsiTarif.cz. Můžete nás také kontaktovat na tarify@dtest.cz nebo na telefonním čísle 272 272 274, kde jsme vám k dispozici každý všední den mezi 9. – 17. hod.

Přihlásit