Digitální balíček EU aneb Co nás čeká a (ne)mine

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2017

Digitální svět se rozvíjí stále rychlejším tempem a účinná legislativa za ním jen neohrabaně pokulhává. Proto se na půdě evropských institucí již od jara 2015 připravuje celý balíček nařízení a směrnic, které se mají vypořádat s komplikovanými právními aspekty nových technologií. Jaká opatření nás neminou a co je naopak stále předmětem vzrušených diskuzí? 

Digitální obsah jako (ne)spotřební zboží

Největší chystanou novinkou je komplexní úprava poskytování digitálního obsahu. V současné době podléhají počítačové hry, videa, mobilní aplikace i operační systémy elektronických zařízení stejnému režimu jako klasické spotřební zboží. Platné zákony však nezohledňují specifickou povahu digitálního obsahu. Proto budou práva spotřebitelů upravena v nové směrnici, která jim zaručí účinnější ochranu. Spotřebitelé tak například budou moci získané produkty reklamovat, i když za ně poskytovateli zaplatí pouze zpřístupněním svých osobních údajů, tedy takzvaně v naturáliích.

Nakupování online

Naproti tomu samostatná úprava online nakupování prozatím nemá mezi členskými státy Evropské unie podporu. Důvodem je obava, že by se tak vytvořily nedůvodné rozdíly mezi právy spotřebitelů nakupujícími z pohodlí domova a těch, kteří váží cestu do kamenné prodejny. Nicméně je žádoucí, aby se na evropském trhu podpořil přeshraniční obchod, který čelí značným legislativním překážkám. Přestože se v Evropské unii uplatňuje princip volného pohybu zboží a služeb, málokterý spotřebitel vyhledává zahraniční nabídky a ne každý obchodník exportuje své produkty za hranice vlastního státu. Důvodem není pouze jazyková bariéra a neznalost trhu, ale také právní nejistota. Roztříštěnost právních systémů by se měla zhojit postupným sjednocováním.

Stop geoblockingu

Stává se vám, že si chcete otevřít internetovou stránku zahraničního obchodníka, ale jste automaticky přesměrováni na českou jazykovou verzi, kde vás kromě odlišností v nabídce nemile překvapí i značné cenové rozdíly? Nebo se vám nabídky určitých produktů zobrazují jako nedostupné pro vaši zemi? S tím by měl být jednou pro vždy konec. Nařízení o řešení zeměpisného blokování si dává za cíl vymýtit tuto formu diskriminace spotřebitelů. Bohužel se asi hned tak nedočkáme stejného „odblokování“, pokud jde o audiovizuální díla. U těch totiž hraje významnou roli i ochrana autorských práv a s tím spojená problematika licencování.

Sledování domácích sportovních přenosů v cizině

Brzy by také mělo vstoupit v platnost nařízení o přeshraniční přenositelnosti online služeb, které vám umožní sledovat předplacené sportovní přenosy a filmy nebo poslouchat doma zakoupenou hudbu, i když budete dočasně v zahraničí. Nejedná se však o získání neomezeného přístupu k domácím službám ze zahraničí, ten může být v jednotlivých státech nadále blokován právě z důvodu neexistence licenčního oprávnění pro dané území.

Internet věcí

S rozvojem digitálních technologií se internet stává čím dál častěji nedílnou součástí hmotných předmětů. Při jejich výrobě tak vstupuje do hry mnohem více osob než dříve. Kromě výrobce zařízení a distributora se do výrobního procesu zapojuje i dodavatel softwaru nebo třeba tvůrce mobilní aplikace, pomocí které můžete zakoupenou věc ovládat. Ale co když se něco porouchá? Na kom se spotřebitel bude domáhat nápravy? A kdo ponese odpovědnost, když vadné zařízení způsobí škodu? I na tyto otázky se v rámci Evropské unie hledají vhodné odpovědi, názorů je však mnoho a jednotný postoj se prozatím nepodařilo zaujmout.

Služby typu Skype, WhatsApp nebo Messenger

Stále také není jasné, jakým způsobem se Evropská komise vypořádá se službami, při nichž spolu lidé komunikují prostřednictvím internetu a které nesou souhrnné označení Over-the-top, zkráceně OTT. V zásadě existují dvě varianty, jak s těmito službami naložit. Buď se na ně bude hledět jako na klasické služby elektronických komunikací, což ovšem značně zkomplikuje jejich existenci, anebo se plně podřídí režimu směrnice o digitálním obsahu. Zatím to se službami OTT vypadá jako s pingpongovým míčkem, který je chvíli na pravé a chvíli na levé straně stolu. Nezbude nám tedy než počkat, jak utkání dopadne.

Přihlásit