Jak testujeme robotické sekačky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • sečení: 60 %
  • obsluha: 15 %
  • baterie: 15 %
  • hlučnost: 15 %
  • spotřeba energie: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Sečení

Při zkoušce sečení běžného trávníku byl pro každou sekačku vymezen trávník o rozloze 100 m² s trávou vysokou 50 mm, který byl předtím pravidelně udržován motorovou sekačkou. V průběhu čtyř týdnů jsme nechali roboty sekat celkem čtyřikrát, abychom mohli sledovat, zdali se bude výsledný vzhled trávníku zlepšovat. V prvním týdnu jsme sekali na 40 mm, ve druhém na 30 mm, a pokud to konstrukce sekačky umožňovala, ve třetím a čtvrtém týdnu jsme výšku sečení nastavili na 20 mm.
Ihned po dokončení jsme hodnotili stejnoměrnost posečení a mulčovací efekt a po třech dnech čistotu střihu a celkový vzhled trávníku. Na plochu jsme také umístili několik překážek – úsek plotu, květinový záhon, terasu a strom – a do celkového hodnocení započítali kvalitu posečení v jejich okolí.
Pro zkoušku s vysokou trávou jsme běžný trávník nechali dorůst na 100 milimetrů a pak sekali na 40 milimetrů. Rozloha byla 50 m². Hodnotili jsme stejné vlastnosti jako u běžného trávníku.
Zkoušku sečení vlhké trávy jsme prováděli na běžném trávníku o délce 50 milimetrů a rozloze 50 m². Každý model byl nastaven na nejnižší možnou výšku sečení a vyslán za vlhkého rána do akce. Hodnocení zahrnuje, jestli sekačka trávu vůbec dokáže posekat, zdali na trávníku nezůstávají neposekané pruhy trávy pod koly a také schopnost stejnoměrně rozprostřít posekanou trávu.
Drnovitý trávník byl vysoký pouze 30 milimetrů a měl malou rozlohu.
Hodnotili jsme také schopnost posekat trávník podél hraničního kabelu
Při zkoušce sekání ve svahu se sekačky pohybovaly na 20stupňovém svahu.

Test začínal vždy s plně nabitou baterií. Měřili jsme, jak dlouho trvá posekat trávník, jestli bylo zapotřebí dobíjet baterii a jak dlouho to případně trvalo.

Obsluha

Hodnotili jsme srozumitelnost, obsažnost a praktičnost návodu k použití.

Výsledná známka sestavování zahrnuje instalaci základny a hraničního kabelu.
Startování zahrnuje nastavení manuálního nebo automatického programu a používání tlačítek.
nastavení výšky sečení jsme hodnotili samotný úkon nastavení výšky sečení a rozsah.
Známka za práci s nabíjecí stanicí se skládá ze snadnosti nabíjení baterie a užívání základny.
přenášení a manipulaci jsme hodnotili snadnost zvednutí a přenášení robota a základny a potřebný prostor pro uskladnění.
Výsledná známka za údržbu zahrnuje nejen samotné čištění přístroje, ale také demontáž a opětovné nasazení čepele.

Baterie

Hodnocení baterie se skládá z velikosti trávníku, kterou sekačka zvládne posekat na jedno nabití, a také z doby nabíjení. V hodnocení spotřeby energie jsme měřili, kolik kilowatthodin spotřebuje robot při sekání trávníku o rozloze 400 m².

Bezpečnost

Zkoušeli jsme elektrickou i mechanickou bezpečnost přístrojů a také odolnost baterie proti přebití a přetížení. Při hodnocení mechanické bezpečnosti nás zajímalo, zdali se přístroj automaticky zastaví, když ho v průběhu sečení zvednete ze země, a jak dlouho to případně trvá. Nebo jestli se ho můžete za provozu dotknout. Dále jsme každou sekačku nechali najet na botu simulující lidskou nohu.

Obě sekačky Ambrogio poškodily při testech bezpečnosti botu simulující lidskou nohu. Při najetí na botu se na rozdíl od jiných modelů nezastavilo otáčení nožů. Je však třeba mít na paměti, že výrobci nedoporučují pohybovat se za provozu na trávníku. Hodnocení bezpečnosti je ilustrační, na celkovém hodnocení nemá vliv.

Hlučnost

Probíhalo jak objektivní měření úrovně hluku vydávaného sekačkou, tak i subjektivní posouzení. Na známce má vliv pouze subjektivní faktor, který je pro vnímání „otravnosti“ zvuku významnější než samotná hlasitost.

Přihlásit