Srovnání cen elektřiny domácností

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Končí vám smlouva na dobu určitou, nejste spokojeni se stávajícím dodavatelem, či opět přišlo oznámení o zdražení? Srovnejte si nabídky a vyberte tu, která je nejvýhodnější! Změna dodavatele je bezplatná, a pokud zákazník nemá sjednaný produkt na dobu určitou, výpovědní lhůta činí tři měsíce.

Kroky pro změnu dodavatele

Vyberte si levnou a solidní společnost. 

  • Vyplňte dva exempláře nové „smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie“ a plnou moc. Spolu s kopií posledního ročního vyúčtovaní zašlete společnosti. Veškeré údaje, formuláře ke stažení, případně kontakt na zákaznický servis jsou dostupné na internetových stránkách společnosti.
  • Následně obdržíte podepsanou smlouvu spolu s rozpisem záloh, případně žádost o doplnění údajů či dokumentů.
  • Veškerou administrativu spojenou s přepisem a jednání s distributorem vyřídí nový dodavatel.
  • Od data uvedeného v rozpisu záloh jste odběratelem levnější elektřiny.

 

Srovnejte si ceny elektřiny
Pro zjištění, který dodavatel je pro vás nejvýhodnější, doporučujeme použít cenový kalkulátor Energetického regulačního úřadu, který najdete na adrese kalkulator.eru.cz.

 

Energetický zákon dává zákazníkům velmi silné právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel zamýšlí zvýšit cenu energie nebo změnit smluvní podmínky. V případě, že energetická společnost ceny zvýší, může zákazník jednoduše bez jakékoli sankce přejít ke společnosti jiné, která mu nabídne cenu lepší. A to bez ohledu na to, zda jeho smlouva byla na dobu určitou, či neurčitou.

  • V případě, že vás o změně podmínek či zvýšení cen a vašem právu na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce informuje sám dodavatel, a to nejpozději třicet dnů před nabytím účinnosti změny, můžete odstoupit nejpozději deset dnů před účinností změn.
  • Pokud vás dodavatel včas a správně neinformuje, máte stejné právo na odstoupení bez sankce, a to celé tři měsíce od účinnosti změny podmínek či zvýšení ceny. 
  • Neurčíte-li si pozdější den, je vaše odstoupení účinné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli. Výjimkou je jen případ, kdy odstupujete v rámci tří měsíců od účinnosti změn podmínek či zvýšení ceny (tedy v případě, kdy jste o nich nebyli včas a správně informováni) a zároveň v posledních deseti dnech této lhůty. V tomto případě odstoupení nabývá účinnosti až koncem následujícího měsíce.

 

Vzorové dopisy pro řešení spotřebitelských problémů v oblasti energetiky
Připravili jsme pro vás několik vzorů, které pomohou s řešením nejčastějších problémů jako je odstoupení od smlouvy o změně dodavatele energie uzavřené při podomním prodeji či reklamace vyúčtování. Vzory najdete zde.

Přihlásit