Podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2017 Přečtěte si nový dTest

Vydáno: 3.1.2014   

Těšíte se na čerstvou zeleninu a šťavnatý meloun, avšak v obchodě narazíte jen na oschlé kusy potažené plísní? Vaše rozhořčení je jistě oprávněné, kdo ale může zjednat nápravu? Obraťte se na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci s využitím tohoto vzoru.

Kdy je tento vzor vhodný?

SZPI kontroluje, v rámci stanovených kompetencí, potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské výrobky a tabákové výrobky. Tyto kompetence se vztahují na výrobu, skladování, přepravu i prodej (včetně dovozu). V případě, že se domníváte, že výše uvedené výrobky neodpovídají jakostí a zdravotní nezávadností právním předpisům, je vhodné o tom Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci vyrozumět.  SZPI může na základě spotřebitelského podnětu provést kontrolu a případně učinit potřebná opatření.

 

Jak tento vzor použít?

Podnět předejte příslušnému inspektorátu SZPI podle místa provozovny, které se podnět týká. Kontakty naleznete na internetových stránkách www.szpi.gov.cz. Podnět můžete předat či zaslat v písemné podobě nebo jeho obsah zkopírovat do příslušného formuláře na internetových stránkách SZPI (http://www.szpi.gov.cz/writeInspection.aspx?nid=11337).Přihlásit