Podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Těšíte se na čerstvou zeleninu a šťavnatý meloun, avšak v obchodě narazíte jen na oschlé kusy potažené plísní? Vaše rozhořčení je jistě oprávněné, kdo ale může zjednat nápravu? Obraťte se na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci s využitím tohoto vzoru.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

SZPI kontroluje, v rámci stanovených kompetencí, potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské výrobky a tabákové výrobky. Tyto kompetence se vztahují na výrobu, skladování, přepravu i prodej (včetně dovozu). V případě, že se domníváte, že výše uvedené výrobky neodpovídají jakostí a zdravotní nezávadností právním předpisům, je vhodné o tom Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci vyrozumět. SZPI může na základě spotřebitelského podnětu provést kontrolu a případně učinit potřebná opatření.

 

Jak tento vzor využít?

Podnět předejte příslušnému inspektorátu SZPI podle místa provozovny, které se podnět týká. Kontakty naleznete na internetových stránkách www.szpi.gov.cz. Podnět můžete předat či zaslat v písemné podobě nebo jeho obsah zkopírovat do příslušného formuláře na internetových stránkách SZPI.

 

Upozornění

SZPI provede vlastní šetření a na jeho základě podnikne potřebná opatření. Nemůže vycházet jen z vašeho svědectví, byť by bylo pečlivě zdokumentované. Jako dozorový orgán také nemůže vstoupit do vašeho vztahu s prodávajícím, nemůže jej tedy například donutit, aby uznal vaši reklamaci.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb.
  • Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, č. 110/1997 Sb.
  • Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, č. 146/2002 Sb.
Sdílejte

Přihlásit