Podnět Státní veterinární správě

Hosté čekají, gril je nažhavený, pivo se chladí. Ale ouha – zakoupené čerstvé maso zapáchá. Zkažený večer se pokusíte zachránit zeleninou z vlastní zahrádky, ale co dál? Jak zabránit tomu, aby takové maso bylo v obchodě dále prodáváno?

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Domníváte-li se, že produkty živočišného původu (zejména maso a masné výrobky) neodpovídají jakostí a především zdravotní nezávadností právním předpisům, použijte tento vzor. Orgán veterinární správy může na základě spotřebitelského podnětu provést kontrolu a případně navrhnout potřebná opatření.

 

Jak tento vzor využít?

Podnět předejte veterinární správě příslušné podle umístění provozovny, které se podnět týká. Kontakty naleznete na internetových stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz). Podnět můžete předat či zaslat v písemné podobě nebo e-mailem na epodatelna@svscr.cz.

 

Upozornění

Orgán veterinární správy provede vlastní šetření a na jeho základě učiní potřebná opatření. Nemůže vycházet jen z vašeho svědectví, byť by bylo pečlivě zdokumentované. Jako dozorový orgán také nemůže vstoupit do vašeho vztahu s prodávajícím, nemůže jej tedy například donutit, aby uznal vaši reklamaci.

 

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb.
  • Zákon o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), č. 166/1999 Sb.
Sdílejte

Přihlásit